Miljardi ihmistä asuu slummeissa vailla suojaa katastrofeilta

Miljardi ihmistä maailmassa asuu huonokuntoisissa asumuksissa vaarallisilla alueilla, vailla katastrofeilta suojaavaa infrastruktuuria. Useimmiten kyse on suurkaupunkien slummeista tai muista köyhistä kaupunkialueista. Turvattoman asumisen vuoksi yli 50 000 ihmistä voi milloin tahansa kuolla maanjäristykseen tai 100 miljoonaa ihmistä joutua tulvien keskelle, arvioi Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) tämänvuotinen Maailman katastrofiraportti.

Miljardi ihmistä maailmassa asuu huonokuntoisissa asumuksissa vaarallisilla alueilla, vailla katastrofeilta suojaavaa infrastruktuuria. Useimmiten kyse on suurkaupunkien slummeista tai muista köyhistä kaupunkialueista. Turvattoman asumisen vuoksi yli 50 000 ihmistä voi milloin tahansa kuolla maanjäristykseen tai 100 miljoonaa ihmistä joutua tulvien keskelle, arvioi Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) tämänvuotinen Maailman katastrofiraportti.

World Disasters Report 2010: Focus on urban risk julkaistaan 21. syyskuuta. Raportti keskittyy tänä vuonna kaupunkialueiden riskeihin.

Tuhot kaupungeissa pahenevat

Maailmassa asuu ensimmäistä kertaa enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Entistä useampi asuu suurkaupunkien slummeissa tai muuten puutteellisissa, tiheään asutuissa oloissa. Kuten Haitin tammikuinen maanjäristys osoitti, katastrofien aiheuttamat tuhot ovat moninkertaiset kehitysmaiden kaupungeissa. Haitissa kuoli 230 000 ihmistä ja lähes 1,5 miljoonaa ihmistä menetti kotinsa.

On tavallista, että paikalliset viranomaiset jättävät rakentamatta köyhimmille asuinalueille infrastruktuuria ja tarjoamatta esimerkiksi terveydenhuolto- ja pelastuspalveluita. Jopa puolet matalan ja keskitulon maiden kaupunkien asukkaista asuu tällaisissa oloissa.

Riskit uhkaavat kasvaa edelleen. Kun nyt miljardi ihmistä asuu ylikansoitetuissa ja puutteellisissa kaupunkioloissa, määrä nousee 1,4 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Afrikassa, jota pidetään alkeellisten maaseutuolojen mantereena, asuu kaupungeissa jo nyt enemmän väkeä (412 miljoonaa) kuin Pohjois-Amerikassa (286 miljoonaa), Punaisen Ristin raportti muistuttaa. YK:n mukaan maailman väestönkasvu tapahtuu tulevina vuosikymmeninä lähes yksinomaan matalan ja keskitulon maiden kaupungeissa.

Hyvin toimiva paikallishallinto olennainen

 

Punaisen Ristin raportti kehottaa hallintoa ja avustusjärjestöjä kiinnittämään jatkossa huomiota kaupunkialueisiin, joilta puuttuu toimiva ja turvallinen asuinympäristö. Altistumista ja haavoittuvuutta luonnon ja ihmisen aiheuttamille vaaroille pienentävät yksinkertaiset perusasiat, kuten vesi, sanitaatio, viemärijärjestelmä tulvavedelle ja jätehuolto.

Raportti kiinnittää huomiota myös terveyspalveluihin. Vaatimattomissa oloissa eläviltä puuttuu hoito sekä tartuntatauteihin, kuten ripuliin, hengitystieinfektioihin ja tuberkuloosiin, että ei-tarttuviin tauteihin, kuten sydänsairauksiin ja diabetekseen. Kehitysmaissa tartuntataudit ovat yhä tavallisin syy esimerkiksi lasten ennenaikaisiin kuolemiin.

Jos kaupunkien köyhien ja slummien asuinolot jätetään huomiotta ehkäisevässä työssä, kasvavat vahingot katastrofin iskiessä edelleen, raportti varoittaa.

Haitin kokemukset ratkaiseva esimerkki

Paikallistason aloitteiden tukeminen on olennaisen tärkeää sekä katastrofien ennaltaehkäisyssä että niistä selviämisessä. Katastrofinjälkeisten toimenpiteiden täytyy vahvistaa ihmisten omia auttamisvalmiuksia, yhteisöjä ja organisaatioita, raportti muistuttaa.

Katastrofien ja katastrofiriskien urbanisoituminen on haaste kansalliselle ja alueelliselle hallinnolle sekä avustusjärjestöille. Onnistuminen Haitin jälleenrakennuksessa on ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta.

Port-au-Princen kaupungin jäännöksistä on löydyttävä uusi tapa työskennellä erityisesti kaupunkien köyhien kanssa, Punaisen Ristin raportti katsoo. Jos tämä onnistuu, voisi se innostaa pahimmilla riskialueilla asuvia omatoimiseen katastrofiriskien vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

- Kestävä kaupungistuminen vaatii erityistä panostamista viranomaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden taholta. Luonnonuhkien hallinta, ympäristönäkökulmat huomioiva maankäytön suunnittelu sekä rakennusmääräysten noudattaminen ovat keskeisiä elementtejä. Slummien asukkaiden täytyy olla osa muutosta ja heidän oikeuksiaan täytyy suojata ja kunnioittaa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun koordinaattori Paula Uski.

Haitissa vahvistetaan taitoja selviytymiseen

Maanjäristyksen jälkeinen avustusoperaatio Haitissa on ollut erityislaatuinen myös Punaiselle Ristille.

- Haitin operaatiossa on ollut erityistä sen vaikutusten keskittyminen jo valmiiksi erittäin riskialttiille ja ylikansoitetuille kaupunki- ja slummialueille. Haitin äärimmäinen köyhyys, yhteiskunnan kaoottisuus ja peruspalvelujen puute jo ennen maanjäristystä on asettanut erityisiä haasteita avustusjärjestöille. Tarve avulle oli jo ennen maanjäristystä, Uski kertoo.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt maanjäristysalueelle kaikkiaan 130 avustustyöntekijää. Pahiten tuhoutuneella alueella Carrefourissa Suomen Punainen Risti on varustanut kirurgisen sairaalan, joka on syyskuuhun mennessä hoitanut 50 000 potilasta. Liikkuvalla terveysklinikalla Port-au-Princessa on hoidettu 35 000 potilasta ja rokotettu 10 000 asukasta tartuntatauteja vastaan. Terveys- ja hygieniavalistusta on annettu noin 20 000 ihmiselle.

- Hätäapuvaiheen jälkeen Suomen Punainen Risti jatkaa perusterveydenhuollon takaamista liikkuvan terveysklinikan kautta sekä tukee yhteisöjen omaa terveys- ja ensiaputyötä. Vapaaehtoisia koulutetaan muun muassa terveysvalistuksen ja henkisen tuen antamiseen, Uski kertoo.

Jälleenrakentaminen Haitissa alkaa vähitellen. Syyskuun alkuun mennessä yhdessä Saksan Punaisen Ristin kanssa toimitettiin rakennustarpeet väliaikaisen kodin rakentamiseksi 2300 perheelle. Haitilaiset ovat saaneet opetusta ja työkaluja rakentamiseen.

- Hallintoa täytyy tukea, jotta ne pystyvät entistä paremmin suojelemaan ihmisiä sekä paremman infrastruktuurin että peruspalvelujen kautta. Tarvitaan myös entistä enemmän tietoa urbaanialueiden riskeistä ja selviytymiskeinoista. Kuten maaseudun syrjäkylillä, ei slummeissakaan voida laskea ulkopuolisen avun varaan. Painotus on oltava ihmisten oman tietämyksen, osaamisen ja taitojen parantamisessa, jotta he voivat vaikuttaa omaan haavoittuvuuteensa, Paula Uski sanoo pitkän aikavälin tavoitteista.

World Disasters Report 2010 – Focus on urban risk -julkaisuja on saatavissa Suomen Punaisen Ristin keskustoimistosta.

Raportti on myös ladattavissa Suomen Punaisen Ristin verkkosivujen Aineistoja tiedotusvälineille -osiossa.

Lisätietoja:

Suomen Punaisen Ristin viestintä: Katri Kangas 09 129 3274, 040 4863 920

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun koordinaattori Paula Uski puh. 09 129 31, 040 1758 360

http://www.ifrc.org

http://www.punainenristi.fi

Kuvat: Benoit Matsha-Carpentier