Punainen Risti julkisti uudistuneet elvytysohjeet

Euroopan elvytysneuvosto (ERC) julkaisi päivitetyt elvytysohjeet lokakuussa. Niiden keskeinen viesti on, että nopeasti aloitettu ja laadukkaasti suoritettu painelu-puhalluselvytys sekä varhainen defibrillaatio eli sydämen rytmin muuttaminen lisäävät äkillisen sydänpysähdyksen saaneen henkilön selviytymistä.

Euroopan elvytysneuvosto (ERC) julkaisi päivitetyt elvytysohjeet lokakuussa. Niiden keskeinen viesti on, että nopeasti aloitettu ja laadukkaasti suoritettu painelu-puhalluselvytys sekä varhainen defibrillaatio eli sydämen rytmin muuttaminen lisäävät äkillisen sydänpysähdyksen saaneen henkilön selviytymistä.

Punaisen Ristin asiantuntijat yhdessä elvytyksen Käypä hoito –työryhmän kanssa ovat arvioineet ja hyväksyneet uudet elvytysohjeet, joissa maamme olosuhteet on huomioitu. Elvytyksen Käypä hoito-ohjeet koostuvat sekä terveydenhuollon elvytysohjeista että nyt julkaistuista väestölle suunnatuista ohjeista.

Keskeistä uusissa ohjeissa:

- Puhalluselvytys on merkittävä osa elvytystä.

- Elvytystaitoja tulisi harjoitella 3-6 kuukauden välein taidon säilymiseksi.

- ERC:n ohjeet perustuvat viimeisimpiin tutkimustuloksiin, jotka korostavat elvytyskoulutuksen tärkeyttä.

- Tehokkaalla ja oikein toteutetulla paineluelvytyksellä ylläpidetään riittävää verenkiertoa.

- Elottomuudesta 3-5 minuutissa aloitettu painelu-puhalluselvytys lisää sydämenpysähdyspotilaan selviytymistä 49-75 %.

- Äkillinen sydänperäinen sydäntapahtuma on yleisin työikäisen väestön kuolinsyy Suomessa ja koko Euroopassa, kommentoivat Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne ja ensiapukoulutuksen päällikkö Henna Korte.

- Nopeasti aloitetulla ja laadukkaasti toteutetulla painelu-puhalluselvytyksellä yhdistettynä defibrillointiin voidaan pelastaa jopa 50 – 70 % näistä sairauskohtauksen saaneista henkilöistä.

Myllyrinne ja Korte painottavat, että laadukkaasti toteutettu elvytys vaatii ensiapukoulutuksen ja sen jälkeen jatkuvaa harjoittelua, jota olisi toteutettava 3 – 6 kuukauden välein taidon säilymiseksi.

Tutustu elvytysohjeisiin

Tutustu muihin ensiapuohjeisiin

Tule ensiapukurssille

Kuva: Mauri Ratilainen