Punainen Risti kannustaa: Ole rohkea, vastusta rasismia!

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.-27. maaliskuuta. Punainen Risti kampanjoi rasismia vastaan kouluissa, työpaikoilla, kaduilla, toreilla, busseissa ja Facebookissa.

Punainen Risti kampanjoi rasismia vastaan kouluissa, työpaikoilla, kaduilla, toreilla, busseissa ja Facebookissa. Vapaaehtoiset järjestävät eri puolilla Suomea monenlaisia tempauksia, joilla halutaan herätellä ihmiset pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja laittamaan rintaansa ”Vastustan rasismia” –rintamerkki. Lisäksi Punainen Risti jakaa eri puolilla Suomea Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksia.

- Tämän päivän ilmapiirissä on rohkeaa vastustaa rasismia. Olemme ylpeitä omista vapaaehtoisistamme, jotka ottavat kantaa moniarvoisuuden puolesta tulemalla mukaan toimintaamme. Punaisen Ristin vapaaehtoistyö on yksi kanava osoittaa, että Suomessa on rasismia vastustavia ihmisiä, sanoo Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö Leena-Kaisa Åberg.

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yhdenvertaisuuden edistäjille.

Punainen Risti jakaa eri puolilla Suomea maanantaina 21.3. Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia. Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esille toimijoita, jotka edistävät ihmisten yhdenvertaista kohtelua suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeistä on myös myönteisten asenteiden edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva keskustelu.

Facebookissa kampanjatunnus profiilikuvaan

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat rasisminvastaisen viikon tapahtumissa Vastustan rasismia -rintanappeja. Samanlaisia nappeja on tarjolla myös sähköisessä muodossa, sillä napin voi myös ladata omaan Facebook-profiilikuvaansa.

Profiilikuvan päälle laitettavassa punaisessa nauhassa lukee joko ”Vastustan rasismia.”, ”Jag är mot rasism.” tai ”I am against racism.” Kampanjassa on mukana myös lukuisia tunnettuja näyttelijöitä ja muusikoita. Samalla ilmeellä on tehty myös suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset rintanapit, joita voi kysyä Punaisen Ristin piiritoimistoista.

Luovu ennakkoluuloistasi Punaisen Ristin ongelmajäteroskikseen

Rasisminvastaisella viikolla 21.–27.3. Punainen Risti muistuttaa ennakkoluulojen olevan ongelmajätettä ja tarjoaa keinon luopua niistä. Viikon aikana Punaisen Ristin vapaaehtoiset ympäri Suomea pyytävät ihmisiä kirjoittamaan paperille etnisiä ryhmiä kohtaan tuntemiaan ennakkoluuloja, joista he ovat valmiita luopumaan. Lappuja ei lueta, vaan ne päätyvät ongelmajäteroskikseen ja lopulta tuhotaan. Ennakkoluuloistaan luopumalla jokainen voi olla mukana rakentamassa moniarvoista ja ympäristöltään ystävällistä Suomea. Roskistempauksia järjestetään erityisesti kouluissa ja työpaikoilla.

Monikulttuurista vapaaehtoistyötä tarjolla!

Punaisessa Ristissä on satoja monikulttuurisessa toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. He ylläpitävät erilaisia kieli- ja toimintaryhmiä, naisten ja lasten ryhmiä sekä järjestävät ystävätoimintaa. Lisäksi vapaaehtoiset järjestävät lapsille läksykerhoja. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa he tukevat asukkaiden selviytymistä arjessa ja järjestävät harrastustoimintaa.