Punainen Risti tukee oppilaita ja omaisia Jokelan vuosipäivänä

Punaisen Ristin työ Jokelassa jatkuu, sillä apua tarvitaan edelleen. Punainen Risti auttaa omaisia ja koulun oppilaita Jokelan vuosipäivänä.

Suomen Punainen Risti on mukana Jokelan vuosipäivän viettämisessä ja tapahtumien aiheuttamien tunteiden jälkityössä. 7. marraskuuta tulee kuluneeksi kaksi vuotta Jokelan koulusurmista. Vuosipäivää vietetään muun muassa Jokelan koululla. Lisäksi Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä järjestää omaisille vapaamuotoisen tapahtuman vuosipäivän lähellä.

Varoja katastrofirahastosta

Suomalaiset lahjoittivat 76 000 euroa Punaisen Ristin katastrofirahastoon Jokelan koulusurmien hoitoa varten. Rahasta on jäljellä noin 33 000 euroa, joka on tarkoitus käyttää seuraavan kolmen vuoden aikana jälkityöhön. Rahaa on tähän mennessä käytetty 43 000 euroa, joista osa kului alkuvaiheen kriisityöhön ja osa omaisten vertaistukitapahtumiin, joita on järjestetty kolmena viikonloppuna.

Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelijan Anita Hartikan mukaan koulusurmat jättivät Jokelan koulun ja kylän ylle synkän leiman. Ensi vuonna alkavan kolmen vuoden hankkeen aikana Punainen Risti tukee koulun ja kyläyhteisön yhteisöllisyyttä ja tapahtumista toipumista. Jokelan kouluviihtyvyyttä halutaan parantaa yhdessä oppilaiden kanssa. Hartikka toteaa, että lopulliset suunnitelmat varojen käytöstä valmistuvat marraskuun aikana, kun Jokelan viranomaiset arvioivat avun tarpeen.

Mukana alusta asti

Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset olivat mukana alusta asti Jokelassa. Vapaaehtoiset osallistuivat koulun henkilökunnan ja oppilaiden evakuointiin sekä työskentelivät kriisikeskuksessa. Kaksi tuntia tapahtumien jälkeen Punainen Risti avasi kriisipuhelimen, joka toimi kolme päivää. Kaikkiaan puhelimeen tuli yli 500 puhelua. Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä on tukenut koulun henkilökuntaa, oppilaita ja omaisia surutyössä.