Suomen Punaisen Ristin hallitus perustaa tarkastusvaliokunnan

Tarkastusvaliokunnan ensimmäinen tehtävä on tutkia julkisuudessa esitetyt SPR:n Veripalvelun toimintaan liittyvät epäselvyydet.

Suomen Punaisen Ristin hallitus on tänään pitämässään kokouksessa perustanut järjestön hallituksen alaisen tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan ensimmäinen tehtävä on tutkia julkisuudessa esitetyt SPR:n Veripalvelun toimintaan liittyvät epäselvyydet. Valiokunta raportoi tutkimuksensa tulokset järjestön hallitukselle 15.11.2010 mennessä, jonka jälkeen järjestön hallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi on nimetty toimitusjohtaja, järjestön hallituksen jäsen Håkan Anttila. Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa, riskienhallinnassa sekä sisäistä valvontaa ja tarkastustoimintaa koskevien asioiden valmistelussa.

Lisätietoja asiasta tästä linkistä ja Veripalvelun nettisivuilta.