Suomen Punaisen Ristin selvitys Veripalvelun epäselvyyksistä valmistui

Suomen Punaisen Ristin hallitus on tänään 9.11.2010 pitämässään kokouksessa vastaanottanut asettamansa tarkastusvaliokunnan raportin tilintarkastustoimisto Pricewaterhousecoopersin suorittamasta Veripalvelun erityistarkastuksesta.

Suomen Punaisen Ristin hallitus on tänään 9.11.2010 pitämässään kokouksessa vastaanottanut asettamansa tarkastusvaliokunnan raportin tilintarkastustoimisto Pricewaterhousecoopersin suorittamasta Veripalvelun erityistarkastuksesta. Hallitus on päättänyt ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin turvatakseen Veripalvelun toiminnan häiriöttömän jatkumisen.

Erityistarkastuksessa havaittiin, että konsulttisopimuksia ei ole kilpailutettu Punaisen Ristin sisäisten ohjeistusten mukaisesti.

Sopimusten solmimiseen, laskujen sisältöerittelyyn ja sopimuksista Suomen Punaisen Ristin hallitukselle ja Veripalvelun hallitukselle annettuihin selvityksiin liittyy myös puutteita.


Jukka Rautonen
on sairauslomalla ja hänen työsuhteensa on sovittu päättyväksi 31.7.2011. Hänen työvelvollisuutensa päättyy välittömästi. Tähän ratkaisuun on päädytty Veripalvelun toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Veripalvelun johtajan tehtävä julistetaan välittömästi haettavaksi. Hallitus on päättänyt, että tohtori Kari Aranko jatkaa vt. johtajana toistaiseksi.

Hallitus on päättänyt jatkaa Booz & Co-konsulttiyritykseen liittyviä selvityksiä ja varaa oikeudet esittää vaatimuksia tapaukseen liittyen.

Tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti hallitus on päättänyt tehostaa Suomen Punaisen Ristin sisäisen tarkastuksen järjestelmiä ja talouden valvontaa. Jatkossa sisäinen tarkastaja raportoi pääsihteerin lisäksi suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa Suomen Punaisen Ristin hallitusta talousraportoinnissa sekä sisäistä valvontaa ja tarkastustoimintaa koskevien asioiden valmistelussa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Punaisen Ristin hallituksen varapuheenjohtaja Håkan Anttila. Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä.

Poliisin rikostutkinta Veripalvelun epäselvyyksistä jatkuu edelleen. Poliisi arvioi esitutkinnan valmistuvan vuodenvaihteeseen mennessä.