Veripalvelun hallitus on jättänyt eronpyyntönsä

Veripalvelun toimintaa on Veripalvelun hallituksen johdolla jatkuvasti ja suunnitelmallisesti kehitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Se tuottaa laadukkaita palveluita turvallisesti ja kustannustehokkaasti sekä on kansainvälisissä vertailuissa noussut erääksi alansa kärkitoimijaksi.

Veripalvelun toimintaa on Veripalvelun hallituksen johdolla jatkuvasti ja suunnitelmallisesti kehitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Se tuottaa laadukkaita palveluita turvallisesti ja kustannustehokkaasti sekä on kansainvälisissä vertailuissa noussut erääksi alansa kärkitoimijaksi.

Konsulttihankinnoista ei ole päätetty Veripalvelun hallituksessa. Veripalvelun johtaja on sopinut konsulttihankinnoista itsenäisesti ilman, että Veripalvelun hallitus on ollut asioista tietoinen.

Veripalvelun työrauhan turvaamiseksi Veripalvelun hallitus on päättänyt erota.

SPR:n hallitus korostaa, että Veripalvelun hallitus on vastannut ensisijassa Veripalvelun toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvonut operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta vapaaehtoistyönä korvauksetta, eikä se ole toiminut sitä velvoittavien säännösten vastaisesti.

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättänyt julkistaa 9.11.2010 kokouksensa pöytäkirjan:

Paatospoytakirja 8_2010.pdf (83,5 kilotavua)