SPR Turvapassi® -koulutus

Johannes Wiehn
Mauri Ratilainen
Johannes Wiehn

Turvapassikoulutus edistää työturvallisuutta!

Suomen Punainen Risti tarjoaa työpaikoille monipuolista ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta. Ensiaputaitoinen, paloturvallisuutta tunteva ja uhkatilanteisiin varautunut henkilökunta tekee työpaikasta turvallisemman sekä omille työntekijöille että asiakkaille.

Käytännön harjoituksia sisältävä, yhden työpäivän mittainen SPR Turvapassi® -koulutus painottuu seuraaviin toiminnallisiin osuuksiin:

  • ENSIAPUKOULUTUS antaa perusvalmiudet henkeä pelastavasta hätäensiavusta, sairaskohtauksista ja tapaturmista sekä lisää auttamisrohkeutta.
  • ALKUSAMMUTUSKOULUTUS antaa tietoa paloturvallisuudesta ja alkusammutuksen yleisistä periaatteista sisältäen alkusammutuksen käytännön harjoitukset.
  • UHKATILANNEOSIO antaa vuorovaikutustaitoja haasteellisesti käyttäytyvien ihmisten kohtaamiseen ja vahvistaa työpaikan turvallisuusajattelua ja -rutiineja.

Lisäksi koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jonka avulla kurssilainen tutustuu ennalta työpaikkansa turvallisuusasioihin ja omiin ensiapuvalmiuksiinsa. Päivän lopussa on vielä kirjallinen testi ja kertaus opituista asioista.

Turvapassikoulutuksen tavoitteena on työntekijä, joka

  • osaa tunnistaa työhönsä ja työympäristöönsä kohdistuvia turvallisuusriskejä
  • pystyy ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä
  • osaa toimia ripeästi, tehokkaasti ja turvallisesti erilaisissa yllättävissä hätätilanteissa
  • osaa auttaa ja antaa ensiapua tarvittaessa 

Koulutus sisältää Punaisen Ristin 4 tunnin hätäensiapukurssin. Koulutuksesta saa SPR Turvapassi® -todistuksen, jonka turvallisuusosio on voimassa 6 vuotta ja hätäensiapuosuus on voimassa 3 vuotta.

Suositeltava ryhmäkoko enintään 45 henkilöä. Koulutuksessa toteutuvat myös työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön vastuut ja velvoitteet.

Koulutuspäivän ohjelmasta vastaa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), joka on kurssin pääkouluttaja. Lisäksi kouluttajina toimii turvallisuus- ja pelastusalojen asiantuntijoita.

Tilaa SPR Turvapassi® -koulutus työpaikallesi

Pyydä tarjous turvapassikoulutuksesta.

Turvapassikoulutuksista saat lisätietoja joko soittamalla yleiseen palvelunumeroon 0400 112 113 tai paikkakuntakohtaisesti.