Suomen Punaisen Ristin yrityskumppanit

Yhteistyökumppanit

LähiTapiola tukee Ystävätoimintaa

LähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pitkäaikainen pääyhteistyökumppani ja on osana yritysvastuutaan tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa vuodesta 2006. Kumppanuuden tarkoituksena on edistää hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa vähentämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöllä edistetään myös hyvinvointia paikallistasolla alueellista yhteistyötä tukemalla.

LähiTapiolan henkilöstö voi tehdä työajallaan vapaaehtoistyötä Punaisen Ristin toiminnan piirissä sekä luovuttaa verta säännöllisissä verenluovutustilaisuuksissa.

LähiTapiola on tukenut myös Punaisen Ristin avustus- ja tukityötä koronaepidemiassa eri puolilla Suomea. LähiTapiolan tukea on suunnattu muun muassa Auttavaan puhelimeen, jossa Punaisen Ristin henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset vastaavat ihmisten koronaepidemiaan liittyviin kysymyksiin.

LähiTapiola

S-ryhmä tukee arjen turvallisuutta

Pitkäaikaisen pääyhteistyökumppanin S-ryhmän kanssa yhteistyö jatkuu. Kumppanuuden teemaana on arjen turvallisuus ja pääkampanjana on Punaisen Ristin viikko.

Vahvistamme yhdessä ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä parantamalla arjen turvallisuutta. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia sekä välittämisen ilmapiiriä ihmisten arkipäivää lähellä olevalla toiminnalla. Työmme keskeinen periaate on ihmisten omien auttamistaitojen vahvistaminen. Edistämme yhdessä hyvinvointia, iloa ja terveyttä lähiyhteisössä.

Vahvistamme onnettomuustilanteisiin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista sekä katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä valtakunnallisesti.SPR:n ja S-ryhmän paikallista ja alueellista yhteistoimintaa vahvistetaan.

S-ryhmä

Accenture tukee nuorten ja maahanmuuttajien työelämävalmiuksia

Accenture ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet monipuolista yhteistyötä vuodesta 2004. Yhteistyön puitteissa Accenturen asiantuntijat ovat voineet antaa pro bono -työpanostaan Punaiselle Ristille lukuisissa kehittämishankkeissa.
 
Vuonna 2015 aloitetussa monivuotisessa hankkeessa Accenture oli kehittämässä Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista digitaalista ”Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen” -palvelua, jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
 
Palvelun avulla voidaan myös vastata nykyiseen ja tulevaan työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen asenneilmaston kasvamista. Accenture on lisäksi kehittänyt vapaaehtoistoiminnassa hankittavaan osaamiseen liittyviä digitaalisia osaamismerkkejä.
 
Vuodesta 2019 Accenture on tukenut Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaa ja ollut kehittämässä digitaalisia työkaluja Suomen Punaisen Ristin valmiuden ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toiminnan tehostamiseksi.
 

Accenture Finland

Tokmanni tukee yhteisöjen hyvinvointia ja yksinäisyyden vastaista työtä

Tokmannin ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyö käynnistyi syyskuussa 2019 järjestetystä Nälkäpäivä-keräyksestä. Yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Tokmanni tukee Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaa ja osallistuu yksinäisyyden vastaiseen työhön koko sopimuskauden ajan. Tokmanni on tukenut Punaisen Ristin paikallisosastojen toimintaa mahdollistamalla yksinäisille suunnattujen Joulukahviloiden järjestämisen yli 20 paikkakunnalla.

Tokmanni on Punaisen Ristin kumppani myös Nälkäpäivä-keräyksessä. Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta apua voidaan nopeasti lähettää sinne missä hätä on kaikkein suurin, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sekä Punainen Risti että Tokmanni vaikuttavat yli sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Lisäksi Tokmanni on tukenut Suomen Punaisen Ristin avustustyötä koronaepidemiassa tuotelahjoituksin ja tarjoamalla logistista apuaan.

Tokmanni

Suomen Punainen Risti ja HOK Elanto opettavat yläkoululaisille ensiapua

Vuosina 2019-20 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri tarjoaa HOK Elannon tuella ensiapukoulutusta kaikille HOK Elannon alueen noin 12 000 kahdeksasluokkalaisille. InAction! -ensiapukoulutus antaa perustiedot hätäensiavusta ja tavallisimmista sairaskohtauksista ja vammoista. Tavoitteena on, että nuoret saavat lisää rohkeutta auttaa.

HOK Elanto ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet monipuolista, nuorten hyvinvointiin ja terveyteen jo vuodesta 2003.
 

HOK-Elanto