Suomen Punaisen Ristin yrityskumppanit

Pääyhteistyökumppanit

LähiTapiola tukee Ystävätoimintaa

LähiTapiolan pitkäaikainen ystävätoiminnan pääyhteistyökumppanuus jatkuu vuosina 2018-20. LähiTapiola on osana yritysvastuutaan tukenut Punaisen Ristin ystävätoimintaa vuodesta 2006. Kumppanuuden tarkoituksena on edistää hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöllä edistetään myös hyvinvointia paikallistasolla alueellista yhteistyötä tukemalla. Yhteistyön kohteina on nuorille suunnatun, chat-muotoisen ystävätoiminnan kehittäminen sekä ikääntyneiden ystävätoiminnan digitaalisten palvelujen kehittäminen. LähiTapiola on vuosittain mukana myös Nälkäpäivä-keräyksessä ja järjestää omalle henkilökunnalleen säännöllisiä veren-luovutustilaisuuksia.

LähiTapiola

S-ryhmä tukee arjen turvallisuutta

Pitkäaikaisen pääyhteistyökumppanin S-ryhmän kanssa yhteistyö jatkuu.  Kumppanuuden teemaana on arjen turvallisuus ja pääkampanjana on Punaisen viikko.

Vahvistamme yhdessä ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä parantamalla arjen turvallisuutta. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia sekä välittämisen ilmapiiriä ihmisten arkipäivää lähellä olevalla toiminnalla. Työmme keskeinen periaate on ihmisten omien auttamistaitojen vahvistaminen. Edistämme yhdessä hyvinvointia, iloa ja terveyttä lähiyhteisössä.

Vahvistamme onnettomuustilanteisiin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista sekä katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä valtakunnallisesti.SPR:n ja S-ryhmän paikallista ja alueellista yhteistoimintaa vahvistetaan.

S-ryhmä

Supersponsorit

Accenture tukee turvapaikanhakijoille tarkoitettua työelämään tutustumista

Accenture on kehittämässä Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista digitaalista ”Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (TET)” -palvelua, jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelun avulla maahanmuuttajille tarjotaan uusi väylä Suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen ja luodaan matalan kynnyksen polkuja työelämään.

Accenture mahdollistaa yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille merkityksellisen ja mielekkään mallin hyödyntää osaamistaan, osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti – tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Palvelun avulla voidaan myös vastata nykyiseen ja tulevaan työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen asenneilmaston kasvamista.

Accenture Finland

Punainen Risti ja Tokmanni tarttuvat yhteistyössään yksinäisyyden vastaiseen työhön  

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat sopineet yhteistyöstä, joka käynnistyy syyskuussa 2019 järjestettävästä Nälkäpäivä-keräyksestä ja jatkuu vähintään kaksi vuotta. Yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Tokmanni tukee Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaa ja osallistuu yksinäisyyden vastaiseen työhön koko sopimuskauden ajan.

Tokmanni on Punaisen Ristin kumppani myös Nälkäpäivä-keräyksessä. Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta apua voidaan nopeasti lähettää sinne missä hätä on kaikkein suurin, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sekä Punainen Risti että Tokmanni vaikuttavat yli sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen. 

Tokmanni

Suomen Punainen Risti ja HOK Elanto opettavat yläkoululaisille ensiapua

Vuosina 2019-20 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri tarjoaa HOK Elannon tuella ensiapukoulutusta kaikille HOK Elannon alueen noin 12 000 kahdeksasluokkalaisille. 

Kahden tunnin verkkokoulutus tarjotaan kaikille kahdeksasluokille ja sen lisäksi kuuden tunnin pelillinen ensiapukoulutus sadalle luokalle vuodessa. InAction! ensiapukoulutus antaa perustiedot hätäensiavusta ja tavallisimmista sairaskohtauksista ja vammoista. Tavoitteena on, että nuoret saavat lisää rohkeutta auttaa.

HOK-Elanto