Suomen Punaisen Ristin yrityskumppanit

Mukana auttamassa - yritysyhteistyökumppanit esittäytyvät

Mukana auttamassa on nettisivu, jonne on koottu Punaisen Ristin yrityskumppanuudet. Käy katsomassa, mitkä yritykset ovat mukana avun ketjussa ja millaisia hankkeita ne tukevat.

Pääyhteistyökumppanit

Ystävätoimintaan tukea LähiTapiolalta

LähiTapiolan pitkäaikainen ystävätoiminnan pääyhteistyökumppanuus jatkuu vuosina 2015-17. Pääyhteistyömuotona onystävätoiminta, teemalla ”Näytä, että välität” ja pääkampanjana Ystävänpäivä.

Kumppanuuden tarkoituksena on edistää ihmisten ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös edistää ja tukea alueellista yhteistyötä. Ystävätoiminnan perustoiminnan lisäksi järjestetään yhdessä Iloa Ystävyydestä -tapahtumia ja Näytä, että välität –ystävätoiminnan infoiltoja. LähiTapiola on mukanamyös Nälkäpäiväkeräyksessä ja järjestää omalle henkilökunnalleen verenluovutustilaisuuksia.

LähiTapiola

S-ryhmä tukee arjen turvallisuutta

Pitkäaikainen pääyhteistyökumppanimme S-ryhmä jatkaa yhteistyötä vuosina 2015-17. Kumppanuuden teemaana on arjen turvallisuus ja pääkampanjana on Punaisen viikko.

Vahvistamme yhdessä ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä parantamalla arjen turvallisuutta. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia sekä välittämisen ilmapiiriä ihmisten arkipäivää lähellä olevalla toiminnalla. Työmme keskeinen periaate on ihmisten omien auttamistaitojen vahvistaminen. Edistämme yhdessä hyvinvointia, iloa ja terveyttä lähiyhteisössä.

Vahvistamme onnettomuustilanteisiin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista sekä katastrofi-valmiuden ja avun järjestelmiä valtakunnallisesti.SPR:n ja S-ryhmän paikallista ja alueellista yhteistoimintaa vahvistetaan.

S-ryhmä

 

Supersponsori

Accenture tukee turvapaikanhakijoille tarkoitettua työelämään tutustumista

Accenture on kehittämässä Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista digitaalista ”Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (TET)” -palvelua, jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelun avulla maahanmuuttajille tarjotaan uusi väylä Suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen ja luodaan matalan kynnyksen polkuja työelämään.

Accenture mahdollistaa yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille merkityksellisen ja mielekkään mallin hyödyntää osaamistaan, osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti – tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Palvelun avulla voidaan myös vastata nykyiseen ja tulevaan työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen asenneilmaston kasvamista.

Accenture Finland