Punaisen Risti vapaaehtoinen sitoo toisen henkilön kädessä olevaa haavaa.

Ensiapu

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ensiapu on elämäntaito. Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa välitöntä apua akuutin sairauden tai vamman yhteydessä. Ensiapua voi antaa kuka tahansa missä tahansa tilanteessa. Ensiavulla voi auttaa myös itseään.

Ensiavun tavoitteita ovat elämän säilyttäminen, kärsimyksen lievittäminen, lisäsairauksien tai vammojen ennaltaehkäisy ja toipumisen edistäminen. Ensiapu on kansalaistaito, jonka jokainen voi oppia.

Voit opetella ensiapua Punaisen Ristin ensiapukursseilla.

Voit antaa ensiapua ja hätäensiapua ilman erityistä ammattitaitoa tai välineitä. Maallikon antama apu parantaa apua saavan mahdollisuuksia selviytyä ja toipua.

Ensiapuohjeet
Ensiapuohjeet
Näin pääset mukaan ensiapuryhmään
Näin pääset mukaan ensiapuryhmään
Tarkista oman kotisi turvallisuus
Tarkista oman kotisi turvallisuus
Hanki ensiapu- ja turvatuotteita