09.01.2023

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua punainenristi.fi ja sen ruotsinkielistä versiota. Seloste on laadittu 11.01.2021.

Palvelun saavutettavuutta olemme arvioineet osittain itse ja osittain sitä on myös arvioinut verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta vastannut kumppanimme.

Suomen Punainen Risti on valtiosta riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö. Saavutettavuusdirektiivi ja siihen liittyvä kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eivät ulotu järjestön toimintaan, sillä julkisoikeudelliset yhteisöt on rajattu niiden soveltamisalan ulkopuolelle.

Laki voi kuitenkin tulla sovellettavaksi, jos järjestölle annetaan julkisia hallintotehtäviä, tai jos järjestöllä on sellaisia digitaalisia palveluita, joiden kehitystä tai ylläpitoa rahoitetaan merkittävästi julkisen rahoituksen kautta.

Tällä hetkellä punainenristi.fi-verkkopalvelussa ei ole julkisia hallintotehtäviä hoitavia osioita tai toiminnallisuuksia, ja palvelu tuotetaan järjestön omalla rahoituksella.

Vaikka laki ei suoraan säätele punainenristi.fi-verkkopalvelun toteutusta tällä hetkellä, se voi tulla sovellettavaksi, jos järjestölle annetaan julkisia hallintotehtäviä, tai jos järjestöllä on sellaisia digitaalisia palveluita, joiden kehitystä tai ylläpitoa rahoitetaan merkittävästi julkisen rahoituksen kautta.

Tämän vuoksi pyrimme siihen, että palvelumme olisi mahdollisimman saavutettava mahdollisimman monelle käyttäjälle. Haluamme siksi kertoa verkkopalvelumme saavutettavuuden tasosta tällä saavutettavuusselosteella.

Miten saavutettava verkkopalvelu on?

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso).

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole täysin saavutettavia:

 • Värikontrasteissa on joitakin puutteita: Kuvan tekijänoikeusmerkinnät ja jotkin lahjoituslomakkeen elementit. (WCAG 1.4.3)
 • Osa liitetiedostoista, jotka ovat pääosin pdf-muodossa, eivät ole välttämättä täysin saavutettavia.
  • Sivuston pdf-tiedostoissa on puutteellisia otsikointeja. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Sivuston pdf-tiedostoissa on kuvia, joilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
  • Pdf-tiedostojen merkintätunnisteissa on puutteita. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet) Käymme läpi olennaiset liitetiedostot ja teemme niihin tarvittavat korjaukset 31.3.2021 mennessä.
 • Otsikkotasot eivät etene kaikilla sivuilla järjestyksessä. Kyseinen ominaisuus liittyy käyttämäämme julkaisualustaan, joka mahdollistaa sisältöelementtien näyttämisen monessa eri kontekstissa.
 • Uudelleenkäytettävät sisältöelementit voivat sisältää otsikoita, jotka eivät mukaile sivun otsikkotasoja. (WCAG 1.3.1)
 • Verkkosivuillamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Näistä videoista voi puuttua tekstitys. Videoita näytetään verkkopalvelussa Youtube-upotuksina.
  • Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.
 • Verkkosivuillamme on tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
  • Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiedostoja, jotka julkaistu ennen 23.9.2018.

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.
Verkkolomakkeella: punainenristi.fi/palaute
Sähköpostilla: info@punainenristi.fi

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000