Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat avustustarvikkeita.
Juuri nyt - päivitetty 15.7.2024 8.49.48

Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi

Juuri nyt - päivitetty 15.7.2024 8.49.48
Seuraa työtämme Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi

Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä

Päivitämme tietoa avustustyöstä tälle sivulle.

Miten voin auttaa?

Lahjoita

Liikkuva terveysklinikka vie avun perille

(15.7.2024)

Suomen Punaisen Ristin Toni Jokinen (oik.) kansainvälisen avun yksiköstä lähetti kesäkuussa terveisiä Ukrainasta.

– Terveisiä Lvivistä, Zav'yazantsin kylästä, jossa Ukrainan Punaisen Ristin liikkuva terveysklinikka vie terveys- ja sosiaalipalveluita sinne, missä niitä eniten tarvitaan. ⁣

– Maassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja toisaalta yksin koteihinsa asumaan jääneitä vanhuksia. Heillä on paljon tarpeita, joita ei pystytä täyttämään pelkästään julkisilla palveluilla. ⁣

– Punainen Risti täydentää näitä palveluita sitoutuneiden hoitajien, lääkärien, sosiaaliavustajien ja vapaaehtoisten turvin, ja vie palveluita kaikista haavoittuvimmille ja syrjäisten seutujen asukkaille.

Kuvassa ovat Tonin lisäksi Ukrainan Punaisen Ristin kuljettaja Volodomyr Stetysk ja keskellä sairaanhoitaja Natalia Folta.⁣

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen yksikön Toni Jokinen yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin kuljettaja Volodomyr Stetyskin ja sairaanhoitaja Natalia Foltan kanssa.⁣
Kuva: Toni Jokinen / Suomen Punainen Risti

"Täällä Ukrainassa apua tarvitaan edelleen paljon"

(15.4.2024)

Avustustyöntekijämme Heidi Saarinen lähettää terveisiä ambulanssista Ukrainan Mykolaivin alueelta, missä Ukrainan Punainen Risti tarjoaa kattavia ensihoitopalveluja väestölle.

Saarinen työskentelee osana Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota ja tällä hetkellä tiiviissä yhteistyössä Itävallan Punaisen Ristin kanssa.⁣

–  Täällä Ukrainassa apua tarvitaan edelleen paljon. Mykolaivissa on paljon ilmaiskuja ja siviilejä haavoittuu usein. Tavanomaisten ensihoitotehtävien lisäksi Ukrainan Punainen Risti vastaa ilmaiskuissa loukkaantuneiden ihmisten ensihoidosta paikan päällä yhdessä pelastusviranomaisten kanssa ja kuljettaa ihmisiä sairaanhoitoon. 

Kaksi Punaisen Ristin avustustyöntekijää ambulanssissa.
"Tässä kuvassa Ukrainan Punaisen Ristin työntekijä Mykola Lazarenko esittelee minulle hengitysteiden hallintaan kuuluvaa välineistöä ambulanssissa", Heidi Saarinen kertoo. Kuva: Anton Dubovyk / Ukrainan Punainen Risti⁣

Kaksi vuotta konfliktin kiihtymisestä Ukrainassa

(19.2.2024)

Olemme ohjanneet katastrofirahastostamme 2 vuoden aikana yli 28 miljoonaa euroa Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen Ukrainassa ja sen lähialueilla. Kiitos kaikille lahjoittaneille.

Tuki on sisältänyt muun muassa

 • käteisapua, jolla perheet ovat voineet ostaa välttämättömiä perustarvikkeita
 • telttoja, huopia, lääkintätarvikkeita ja ruuanlaittovälineitä kodeistaan paenneille
 • terveysklinikan ja kymmenen liikkuvaa terveysyksikköä

Lisäksi olemme lähettäneet yli 70 avustustyöntekijää mm. logistiikan, terveydenhuollon, henkisen tuen ja viestinnän tehtäviin.

Avun tarve on edelleen valtava. Sekä Ukrainassa asuvat että sieltä paenneet tarvitsevat apua vielä pitkään sen jälkeen, kun taistelut jonakin päivänä loppuvat. Monet ovat menettäneet paitsi kodin ja perheenjäseniä, myös mahdollisuuden elättää itsensä.

Erityisesti perusterveydenhuollon, fyysisen ja henkisen kuntoutuksen ja toimeentulon tarpeet jatkuvat vielä pitkään. Tuemme Ukrainan Punaista Ristiä pitkäaikaisesti muun muassa kouluttamalla vapaaehtoisia ja kehittämällä sosiaalipalveluja.

Kaksi hymyilevää Punaisen Ristin avustustyöntekijää kaupunkimaisemassa.
Avustustyöntekijämme Vahram Vardanyan ja Heidi Saarinen lähettävät terveisiä Ukrainasta. ”Suomen Punaisen Ristin tuella ylläpidetään liikkuvia terveysklinikoita, jotka vievät palveluja syrjäisille seuduille, joista terveydenhuoltopalvelut ovat konfliktin vuoksi hävinneet. Syrjäseudulla asuvia autetaan myös tarjoamalla potilaskuljetuspalveluja, joiden avulla he pääsevät terveydenhuoltoon ilman julkisia yhteyksiä. Lisäksi tarjotaan kotihoidon palveluja liikuntarajoitteisille ja erityisen avun tarpeessa oleville, mikä sisältää esimerkiksi seuranpitoa, ulkoilua ja asiakkaiden hygieniasta ja terveydestä huolehtimista.” Kuva: Heidi Saarinen / Suomen Punainen Risti

Tärkeää apua terveysklinikoilta ja käteisjakeluista

(15.12.2023)

– Punaisen Ristin liikkuvat terveysklinikat vievät perusterveydenhuollon palveluja alueille, joista palvelut ovat kadonneet konfliktin vuoksi. Etäisyydet lähimpään terveysasemaan tai apteekkiin voivat olla äärimmäisen pitkiä ja erityisesti talvi hankaloittaa liikkumista entisestään, kertoo avustustyöntekijämme Heidi Saarinen Ukrainasta.

Kuva: Suomen Punainen Risti

– Moni on joutunut konfliktin vuoksi pakenemaan kodeistaan turvallisemmille alueille ja asuu väliaikaisessa majoituksessa. Heille liikkuvat terveysklinikat voivat olla ainoa keino saada terveydenhuollon palveluita. Liikkuvilla klinikoillamme hoidetaan kansantauteja, annetaan tarvittaessa lääkkeitä ja tarjotaan psykososiaalista tukea, Saarinen jatkaa.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun työntekijä Harri Hiekkanen kertoo avun tarpeen kasvavan talven myötä. Siksi Punainen Risti on lisännyt käteisavun jakelua Ukrainassa.

– Avustus annetaan ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja muuttamaan turvallisemmille seuduille.

Katso Harri Hiekkasen videoterveiset Ukrainasta

Kolme miljoonaa euroa lisää tukea Ukrainan kriisistä kärsiville

(16.10.2023)

Ukrainan kriisin keskellä eläville lähestyvä talvi tuo muiden huolien lisäksi kasvavia kustannuksia, kuten nousevia lämmityskuluja.

Ohjaamme katastrofirahastostamme kolme miljoonaa euroa lisää tukea kansainvälisen Punaisen Ristin käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan Ukrainan kriisistä kärsiviä. Jaettavaa käteisavustussummaa nostetaan talven nousevien kustannusten vuoksi.

Käteisavustusta annetaan kodeistaan pakenemaan joutuneille ihmisille, jotka ovat siirtyneet asumaan turvallisemmille alueille, sekä paenneita majoittaville.

Paikallisten tarjoamissa kotimajoituksissa asuu noin 350 000 oman kotinsa menettänyttä.

Kuva: Oleksandr Ratushniak / IFRC

Terveystyötä ja käteisapua Ukrainassa

(4.9.2023)

Perustamallamme klinikalla Ukrainan Uzhorodissa on ollut jo yli 16 000 potilaskäyntiä. Tuellamme on perustettu Ukrainaan myös kymmenen liikkuvaa terveysyksikköä.

Jatkamme Ukrainan terveydenhuollon tukemista sekä käteisavustuksia, joilla autetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä.

"Tuen Ukrainan Punaista Ristiä terveydenhuollon suunnittelussa, jotta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeet tulevat huomioiduksi. Tehtäviini kuuluu liikkuvien terveysklinikoiden ja kotihoidon tuen kehittäminen ja seuranta eri puolilla Ukrainaa", kertoo Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Heidi Saarinen. Kuva: Christian Diemt / Itävallan Punainen Risti

Apua tulvakatastrofista kärsiville

(9.6.2023)

Ukrainan Punaisen Ristin avustustyöntekijät ja vapaaehtoiset ovat olleet heti alusta asti paikalla auttamassa ihmisiä, jotka kärsivät Kahovkan padon sortumisen seurauksista.

Ukrainan Punainen Risti avustaa viranomaisia tulva-alueen evakuoinneissa ja vastaa katastrofista kärsivien perustarpeisiin tarjoamalla vettä, ruokaa, suojaa, hygieniatuotteita sekä henkistä tukea.

Kansainvälinen Punainen Risti arvioi parhaillaan yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin kanssa, millaista lisäapua tulvakatastrofista kärsineet yhteisöt tarvitsevat.

Paikan päällä Punainen Risti valmistautuu myös vedenpuhdistukseen ja juomaveden jakeluun, sekä jakamaan tietoa likaisen tulvaveden välityksellä tarttuvista taudeista.

Ukrainan Punaisen Ristin työntekijä auttaa iäkästä henkilöä veden äärellä.
Kuva: Ukrainan Punainen Risti

Vahvistamme Suomeen paenneiden ihmisten ja vapaaehtoisten hyvinvointia

(6.6.2023)

Olemme käynnistäneet Turvallinen mieli -hankkeen, jolla edistämme Suomeen paenneiden psyykkistä palautumiskykyä. Hanke on osa laajempaa yhteistyötä Ukrainan Punaisen Ristin ja 23 muun Punaisen Ristin yhdistyksen kanssa.

Vapaaehtoistemme järjestämissä yhteisöllisissä tapahtumissa eri ikäiset osallistujat tunnistavat voimavarojaan, saavat keinoja hallita stressiä ja oppivat uutta mielen hyvinvoinnista. Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän vetämissä työpajoissa konfliktin kokeneet aikuiset voivat työstää mieltä järkyttäneitä kokemuksia turvallisesti ammattilaisen ohjauksessa.

Panostamme myös vapaaehtoisten hyvinvointiin kehittämällä vertaistuellisia käytäntöjä ja luomalla mahdollisuuksia purkukeskusteluihin. Järjestämme kaikille avoimia koulutuksia aiheeseen liittyen.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin komissio, ja Suomen Punainen Risti täydentää rahoitusta katastrofirahastostaan.

Turvataloista apua nuorille

(2.6.2023)

Moni Ukrainasta paennut lapsi tai nuori oireilee konfliktin keskellä kokemiensa asioiden vuoksi.

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen pitämissä ryhmissä puhutaan vaikeista kokemuksista ja opetetaan keinoja sekä kehon että mielen rauhoittamiseen.

Jos jotain ajatusta välttelee, se saattaa palata mieleen entistä voimakkaampana. Opetamme, miten muistoja voi hallita sen sijaan, että muistot hallitsisivat nuorta.
Jenna Kokkola

– Monelle nuorelle pitämämme ryhmät ovat tarjonneet alkusysäyksen traumasta selviytymiseen, kertoo Nuorten turvatalossa Tampereella työskentelevä kriisi- ja perhetyöntekijä Marika Määttänen.

Lue lisää avusta Ukrainasta Suomeen paenneille nuorille

Liikkuvat terveysyksiköt tuovat avun kodistaan paenneille

(24.3.2023)

Suomen Punaisen Ristin tuella on perustettu seitsemän liikkuvaa terveysyksikköä Ukrainan länsiosiin. 

– Liikkuva terveysyksikkö toimii vähän kuin kirjastoautot meillä Suomessa. Sairaalasta tulee lääkäri ja kaksi hoitajaa Punaisen Ristin autolla ja perustaa päiväksi terveyskeskuksen, kertoo Ukrainassa vieraillut katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Yksiköiden toiminnasta vastaa Ukrainan Punainen Risti, ja niissä työskentelee paikallista henkilökuntaa. Kiertävät yksiköt tuovat perusterveydenhuollon palveluja alueelle, jonka terveydenhuolto on pahasti kuormittunut ihmisten paetessa taistelujen alta.

"Terveysyksiköiden toiminnan ovat mahdollistaneet katastrofirahastoon lahjoittaneet ihmiset. Siitä iso kiitos kaikille", sanoo kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Yksikön saapumisesta kerrotaan alueen asukkaille paikkakunnan kohtaamispaikoissa ja sosiaalisessa mediassa. Jos apua tarvitseva ei pysty liikkumaan kodistaan, lääkäri ja hoitajat saapuvat potilaan luo. Yksi yksikkö auttaa päivän aikana noin 20 asiakasta.

Kevään aikana Suomen Punaisen Ristin tukemia yksiköitä perustetaan vielä kolme lisää. Ne ovat osa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota, jossa toimii tällä hetkellä lähes sata liikkuvaa terveysyksikköä.

Vuosi sitten Ukrainan konflikti kiihtyi voimakkaasti, ja aiheutti valtavan humanitaarisen kriisin

(20.2.2023)

Viimeisen vuoden aikana miljoonat ihmiset ovat menettäneet kotinsa, ja pulaa on perusasioista – vedestä, lämmityksestä ja terveydenhuollosta. Ihmisten henkinen jaksaminen on koetuksella.

Punaisen Ristin kansainvälinen liike auttaa yhteisöjä antamalla ensiapua ja suojaa kodistaan paenneille sekä järjestämällä terveyspalveluja ja käteisapua haavoittuvimmassa asemassa oleville.

Ensimmäisten kuukausien aikana Punaisen Ristin apu saavutti miljoonia ihmisiä Ukrainassa ja maissa, joihin ihmiset olivat paenneet. Punainen Risti käy myös jatkuvia keskusteluja osapuolten kanssa siviilien suojelusta ja avun päästämisestä turvallisesti perille sitä tarvitseville.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen apu lukuina:

 • n. 15 miljoonalle ihmiselle apua perustarpeisiin
 • 10 600 000 ihmiselle puhdasta vettä
 • 201 865 191 euroa taloudellista apua avuntarvitsijoille
 • 1 195 350 ihmiselle terveysapua
 • 1 897 481 ihmiselle majoitusta
 • 15 000 sotavankivierailua
 • 124 828 Punaisen Ristin vapaaehtoista on auttanut Ukrainan kriisistä kärsineitä

Avun tarve muuttuu jatkuvasti ja kestää pitkään. Tukea tarvitsevat sekä ihmiset Ukrainan sisällä että maissa, joihin ihmisiä on paennut. Konfliktin seuraukset tuntuvat myös kaukana Ukrainan ulkopuolella. Esimerkiksi hintojen nousu koko maailmassa osuu voimakkaimmin köyhimpiin maihin ja yhteiskuntien heikoimmassa asemassa oleviin.

Ukrainan Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen Risti sen tukena ovat olleet paikalla auttamassa pitkään jo ennen konfliktin kiihtymistä vuosi sitten. Humanitaarinen kriisi on valtava, ja olemme sitoutuneet ihmisten auttamiseen niin pitkään kuin apua tarvitaan. Kyetäksemme auttamaan tarvitsemme pitkäjänteistä tukea.

Vauva sai apua Ukrainan itäosissa. Ukrainan Punaisen Ristin hälytysryhmä auttoi naista synnytyksessä tämän vuoden tammikuussa Lymanin kaupungissa. Kuva: Ukrainan Punainen Risti

Apua kotimaassa

(20.2.2023)

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat viimeisen vuoden aikana auttaneet yhteensä 21 932 Ukrainan kriisin vuoksi Suomeen paennutta ihmistä. Olemme järjestäneet eri puolilla Suomea hätäapukeräyksiä sekä tarjonneet tukea asuntojen valmisteluun, arjen apua ja ruoka-apua.

Olemme tukeneet Suomeen saapuneita muun muassa jakamalla lapsiperheille ruokalahjakortteja vastaanottokeskusten kautta. Ruokalahjakortteja on jaettu yli 520 000 euron edestä.

Vapaaehtoisemme ovat järjestäneet 460 osallistavaa ruoka-aputapahtumaa. Tapahtumilla on tuettu yli 16 100 henkilöä ympäri Suomen – myös Ukrainasta Suomeen paenneita.

Yli 238 Punaisen Ristin vapaaehtoisten osastoa on järjestänyt tukea Ukrainan kriisin vuoksi Suomeen paenneille.

Näin autoimme Ukrainan kriisissä vuonna 2022

(17.12.2022)

Olemme ohjanneet katastrofirahastostamme noin 19,7 miljoonaa euroa kansainväliselle Punaiselle Ristille Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi Ukrainassa ja sen lähialueilla. Avustustyömme tulee jatkumaan vielä pitkään.

Tuki sisältää sekä rahallista että materiaaliapua. Summa ei sisällä avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka rahoitetaan myös katastrofirahastosta.

Tämän olemme saaneet katastrofirahaston lahjoituksilla aikaan:

 • Logistiikkakeskuksestamme Tampereelta on lähetetty materiaaliapua: mm. telttoja, huopia, perhekokoisia telttoja, lääkintätarvikkeita ja ruuanlaittotarvikkeita kodeistaan paenneille.
 • Olemme toimittaneet terveysklinikan Länsi-Ukrainan Užhorodiin. Klinikalla hoidetaan päivisin perusterveydenhuollon asiakkaita, eli se vastaa varustelultaan päiväterveyskeskusta.
 • Klinikan mukaan lähetettiin Suomesta asiantuntijoita tukemaan klinikan käynnistämistä.
 • Organisoimme parhaillaan kymmentä liikkuvaa terveysyksikköä Länsi-Ukrainaan. Autolla liikkuvassa terveysyksikössä kulkee mukana lääkäri ja hoitaja, jotka tarjoavat perusterveydenhuoltoa ja psykososiaalista tukea kodeistaan paenneille.
 • Olemme toimittaneet Ukrainaan talven kylmentyessä 185 dieselkäyttöistä lämmitintä ja kaksi suurta generaattoria. Lämmittimillä voidaan lämmittää esimerkiksi koteja tai tilapäisiä suojia, ja generaattoreita voidaan käyttää esimerkiksi sairaaloiden tai terveysyksiköiden varavoimana.
 • Logistiikkaan keskittynyt katastrofivalmiusyksikkömme organisoi keväällä kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.
 • Olemme välittäneet yhteensä 13 miljoonaa euroa käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia Ukrainassa ja sen naapurimaissa. Käteisavulla perheet voivat hankkia eniten tarvitsemiaan asioita: esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä, matkalippuja tai puhelimen SIM-kortin läheisten tavoittamiseksi.
 • Olemme ohjanneet yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa rahallista tukea kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon.
 • Olemme tukeneet kansainvälisen Punaisen Ristin lääkehankintoja puolella miljoonalla eurolla.

Lisäksi olemme lähettäneet työtä tukemaan yli 60 avustustyöntekijää, muun muassa logistiikan, terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen asiantuntijoita sekä henkilöitä arvioimaan muuttuvaa humanitaarista tilannetta ja avun tarvetta.

Kotimaassa tuhannet vapaaehtoisemme tukivat Ukrainasta paenneita ihmisiä. Tulijoille annettiin muun muassa materiaaliapua ja henkistä tukea. Katastrofirahastomme avulla jaoimme Suomeen paenneille vähävaraisille lapsiperheille ja yksintulleille alaikäisille myös 7 700 ruokalahjakorttia joulunajan avuksi.

Lahjoitusvaroin tuetun avustustyön lisäksi vastaanottokeskuksemme järjestivät majoitusta ja vastaanottopalveluita tuhansille Ukrainasta paenneille. Vapaaehtoisemme avustivat esimerkiksi asuntojen kalustuksessa ja keräsivät varoja hätäapuun. Vapaaehtoisemme ovat myös tukeneet Suomeen saapuneiden kotoutumista järjestämällä esimerkiksi ystävätoimintaa, kielikerhoja ja apua läksyissä.

Generaattoreita ja lämmittimiä matkaan

(5.12.2022)

Lähetimme Ukrainaan rekkakuormallisen lämmittimiä ja generaattoreita.
Suuria generaattoreita voidaan käyttää sairaaloiden tai terveysyksiköiden varavoimana, jotta toimintaa pystytään jatkamaan sähkökatkojen aikana.

Diesellämmittimillä lämmitetään esimerkiksi avunjakelupisteitä tai kodistaan paenneiden tilapäisiä suojia. Yhdellä lämmittimellä saa pidettyä ison halliteltan lämpimänä pakkasellakin.

Kaksi generaattoria ja kuusitoista lämmitintä lähtivät matkaan Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereelta. Lähetämme lisää apua, kun saamme varastoomme lisää laitteita.

Kuva: Suomen Punainen Risti

Avustustyöntekijät tukevat Ukrainan terveydenhuoltoa

(18.11.2022)

Tuomo Hämäläinen työskentelee ensihoitajana ambulansseissa Ukrainassa osana Punaisen Ristin kansainvälisen komitean avustusoperaatiota.

– Tehtäviimme kuuluu auttaa paikallista terveydenhuoltoa ensihoitotehtävissä yhteistyössä Ukrainan Punaisen Ristin kanssa. Lisäksi koulutamme paikallisen Punaisen Ristin pelastusryhmää.

Ensihoitaja Tuomo Hämäläinen hymyilee Punaisen Ristin komitean ambulanssin vieressä
Kuva: Andreas Hattinger

Suomen Punaiselta Ristiltä 10 miljoonaa euroa haavoittuvimpien tukemiseen Ukrainassa

(2.11.)

Annamme katastrofirahastostamme 10 miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin käteisapuohjelmaan, jolla autetaan haavoittuvimmassa asemassa olevia Ukrainassa.

– Kun talvi kylmenee ja iskut jatkuvat, ihmisten selviytyminen on tiukoilla. Asumisen ja ruuan hinta ovat nousseet voimakkaasti, ja lämmitys tuottaa huolta erityisesti alueilla, joilla koteja ja energialaitoksia on tuhoutunut, kuvaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen tilannetta.

Punaisen Ristin maksukortti.
Käteisavustuksia jaetaan maksukorteilla, joilla ihmiset voivat hankkia tarvitsemiaan asioita, kuten ruokaa tai lääkkeitä. Kuva: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Ohjaamme käteisavun henkilöille, jotka majoittavat maksutta muualta Ukrainasta paenneita, sekä ennen nykyistä kriisiä vaikeasti vammautuneille entisille sotilaille, joiden saama eläke ei riitä arjen perustarpeisiin.

– Nämä ryhmät on valittu haavoittuvuuden perusteella ja siksi, että heille ei ole tarjolla riittävästi muuta apua, Korhonen kertoo.

– Konfliktin pitkittyessä pakolaisia majoittavat perheet ovat joutuneet venyttämään voimavaransa äärimmilleen. Vaikeasti vammautuneet sotilaat taas saavat hyvin pientä sosiaaliturvaa, jonka turvin on erittäin vaikeaa selvitä hintojen noustessa. Nämä henkilöt ovat riippuvaisia apuvälineistä tai toisten ihmisten avusta, ja siksi he ovat perheineen erityisen heikossa asemassa.

Kansainvälinen Punainen Risti toteuttaa avustusohjelman yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin ja maan viranomaisten kanssa, ja sillä tavoitetaan runsaat 600 000 ihmistä. Avustusta annetaan rekisteröidyille neljän kuukauden ajan.

Käteisapu on tehokasta apua, sillä se käytetään perustarpeisiin.
Marko Korhonen

10 miljoonan euron avustussumma tullaan jakamaan kokonaisuudessaan ennen ensi vuoden heinäkuuta.

Suoraan käteisenä tai maksukortilla annettu avustus on joustava tuen muoto tilanteessa, jossa ihmisten tilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Avustuksen saaja voi itse päättää, mihin saamansa summan käyttää.

– Kokemuksemme mukaan käteisapu on tehokasta apua, sillä se käytetään perustarpeisiin: esimerkiksi ruokaan, asumiseen, lämmityskustannuksiin, lääkkeisiin tai bussilippuihin. Hädän keskellä jokaiselle on myös tärkeää pystyä tekemään itse omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, Korhonen huomauttaa.

10 miljoonan tuki käteisapuohjelmaan on yksi Suomen Punaisen Ristin historian suurimmista yksittäisistä avustuksista.

– Avustussumma on merkittävä, sillä hätä on suuri. Olemme erittäin kiitollisia katastrofirahastoon saamistamme lahjoituksista, sillä ne mahdollistavat pitkäjänteisen tuen eniten apua tarvitseville.

Kymmenen terveysklinikkaa Ukrainaan

(19.10.)

Järjestämme katastrofirahastomme turvin kymmenen terveysklinikkaa Ukrainan avustusoperaatioon. Liikkuvat klinikat tarjoavat perusterveydenhuoltoa Ukrainan sisäisille pakolaisille.

– Arviolta 7 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maan sisällä, ja osa heistä on siirtynyt asumaan turvallisemmiksi katsomilleen syrjäseuduille maan länsiosiin. Alue on paikoin hyvin vuoristoista, ja ihmisten mahdollisuudet matkustaa hakemaan hoitoa ja apua ovat rajalliset, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Liikkuvassa terveysklinikassa kulkee mukana lääkäri ja hoitaja, jotka tarjoavat perusterveydenhuoltoa ja psykososiaalista tukea kodeistaan paenneille. Klinikoilla annettava hoito ja lääkkeet ovat potilaille maksuttomia.

Mobiiliklinikkamme pääsevät liikkumaan ketterästi apua tarvitsevien luokse.
Marko Korhonen

Ohjaamme liikkuviin terveysklinikoihin katastrofirahastosta 700 000 euroa. Katastrofirahaston varoilla katetaan uusien klinikoiden perustaminen sekä toiminnasta syntyviä kuluja.

Lisätietoa terveysklinikoista

Puhdasta vettä Ukrainaan

(5.10.)

Puhdas vesi on meille suomalaisille usein itsestäänselvyys. Ukrainassa laajat alueet kärsivät kuitenkin puhtaan veden, sähkön ja lämmityksessä käytettävän maakaasun puutteesta.
 
– Olen seitsemän auton saattueessa matkalla Ukrainaan. Neljä rekkaa täynnä avustustarvikkeita ja kolme säiliöautoa puhtaan veden jakeluun, kertoi avustustyöntekijämme Keijo Eklöf Ukrainasta.

Avustustyöntekijä Keijo Eklöf seisoo hymyillen Punaisen Ristin kansainvälisen komitean auton edessä.
”Täällä olosuhteita ei helpota talvi, jonka ensimmäinen merkki on luihin ja ytimiin puhaltava jäinen tuuli,” kertoo Punaisen Ristin avustustyöntekijä Keijo Eklöf. Kuva: Robert Chabbey / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

Tänä vuonna yli 8 miljoonaa ihmistä Ukrainassa on saanut puhdasta vettä Punaisen Ristin avulla. Myös Suomen Punainen Risti on tukenut kansainvälisen Punaisen Ristin työtä Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi.

Puoli vuotta Ukrainan kriisiä

(22.8.)

Ukrainan konfliktin kiihdyttyä puoli vuotta sitten yli 13 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan. Myös kotiseudulleen jääneet tarvitsevat apua.

Punaisen Ristin avustusoperaation avainlukuja:

 • Avustustoiminnassa on ollut yli 100 000 Punaisen Ristin vapaaehtoista ja työntekijää.
 • 5 miljoonaa ihmistä on saanut avustustarvikkeita.
 • 8 miljoonaa ihmistä on saanut puhdasta vettä.
 • 718 000 ihmistä on saanut terveyspalveluita.
 • 368 000 ihmistä on saanut psykososiaalista tukea.
 • 626 000 ihmistä on saanut käteisavustuksia.

Vaikka Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen Ukraina-avustusoperaatio on suuri, myös avun tarve on valtava. Tuleva talvi tulee vaikeuttamaan tilannetta entisestään, ja apua tarvitaan vielä pitkään.

Ruuanlaitto- ja majoitustarvikkeita kodeistaan paenneiden avuksi

(11.8.)

Olemme lähettäneet Ukrainan Punaisen Ristin avustusoperaation tueksi ruuanlaitto- ja majoitustarvikkeita. Katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten turvin toimitimme Ukrainaan yhteensä tuhat kenttäsänkyä patjoineen ja vuodevaatteineen, pyyhkeitä sekä 6000 keittiötarvikesettiä.

– Yli 6,6 miljoonaa ihmistä on paennut taisteluja ja pommituksia muualle Ukrainaan. Valtaosa paenneista majoittuu sukulaisten tai ystävien luona, mutta joka kymmenes on joutunut etsimään suojaa esimerkiksi kouluista tai muista tiloista. Syöminen, peseytyminen ja nukkuminen ovat ihmisen perustarpeita, ja siksi lahjoitus auttaa ihmisiä selviämään pahimman yli vaikeassa tilanteessa, sanoo Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Lahjoituksen arvo on yhteensä noin 320 000 euroa. Tähän mennessä katastrofirahastosta on tuettu Punaisen Ristin avustusoperaatiota Ukrainassa yhteensä noin 8,5 miljoonan euron arvosta. Summaan ei ole laskettu avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja.

Terveydenhuollon tarve Ukrainassa valtava

(12.7.)

–  Kiitos on ainoa asia, jonka voin sanoa. Olen kiitollinen kaikille, jotka meistä välittävät, sanoo Oleksandr Ivanovich.

72-vuotias Ivanovich asioi Punaisen Ristin terveysasemalla Ukrainan Uzhhorodissa. Tutkimuksiin pääsyä odottanut Ivanovich kertoo paenneensa Luhanskissa sijaitsevasta kodistaan heti helmikuun lopulla.

Hän on majoittunut siitä lähtien Uzhhorodiin, jossa paikallinen koulu tarjoaa väliaikaisen suojan maansisäisille pakolaisille.

Kuva: Nora Peter / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Suomen Punaisen Ristin lähettämä terveysasema Uzhhorodissa tarjoaa lääketieteellistä konsultaatiota, tutkimuksia, lääkkeitä ja psykososiaalista tukea kaikille avun tarpeessa oleville.

Terveysasemaa ylläpitää Ukrainan Punainen Risti, ja siellä työskentelee paikallisia terveydenhuollon ammattilaisia.

Helpottaakseen suurta terveydenhuollon tarvetta Ukrainassa Punaisen Ristin kansainvälinen liitto ja monet kansalliset Punaisen Ristin yhdistykset tarjoavat apua muun muassa erilaisilla avustuspisteillä, klinikoilla ja liikkuvien terveystiimien avulla sekä Ukrainassa että maissa, joihin ihmiset ovat paenneet.

Punaisen Ristin terveysasema Ukrainan Uzhorodissa avoinna

(17.6.)

Punaisen Ristin terveysasema Ukrainan Uzhorodissa on avoinna kaikille apua tarvitseville. Terveysasema lähetettiin meiltä Suomesta lahjoitusten tuella.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöistä koostuvan tiimin lisäksi terveysasemaa olivat perustamassa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Japanin Punaisen Ristin avustustyöntekijät.

Terveysaseman toiminnasta huolehtivat Ukrainan Punainen Risti sekä paikalliset lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset. Hoitohenkilökunta pystyy hoitamaan asemalla yli sata ihmistä päivässä.

Hoidon lisäksi terveysasemalla tarjotaan myös mm. ruokaa, hygienia- ja vauvanhoitotarvikkeita.

Kahdeksan avustustyöntekijää Punaisen Ristin työvaatteissa seisoo hymyillen terveysasemaan kuuluvan teltan edessä.
Kuva: Musubi Yata / Japanin Punainen Risti

Kolme kuukautta Punaisen Ristin apua

(27.5.)

Punaisen Ristin kansainvälinen liitto johtaa suurta kansainvälistä avustusoperaatiota Ukrainassa ja sen lähialueilla. Lukuja noin kolmen kuukauden avustustyöstä:

 • autettu 2,1:tä miljoonaa ihmistä
 • viety 2,3 miljoonaa kiloa avustustarvikkeita
 • jaettu yli 4,17 miljoonaa euroa käteisavustuksia
 • 142 avustuspistettä 15 maassa
 • evakuoitu 96 000 ihmistä
 • auttajina 71 000 koulutettua Punaisen Ristin vapaaehtoista

Ukrainan ja sen naapurimaiden lisäksi Punainen Risti auttaa kriisistä kärsiviä ihmisiä myös monissa muissa maissa, kuten Suomessa.

Käteisavustuksesta joustavaa apua Ukrainan konfliktia paenneille

(18.5.)

Suomen Punainen Risti välittää katastrofirahastostaan kolme miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan niin maan sisällä Ukrainassa kuin Ukrainasta muihin maihin paenneita ihmisiä.

Humanitaarisen avun tarve Ukrainassa on valtava. Koko maa kärsii konfliktin vaikutuksista. Maan sisällä arviolta 7,7 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi konfliktin vaikutukset ulottuvat maan rajojen ulkopuolelle. Ukrainasta on paennut tähän mennessä lähes kuusi miljoonaa ihmistä.

– Paenneiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat huomattavasti – esimerkiksi joku tarvitsee juuri nyt rahaa matkustamiseen, toinen toimivaa puhelinta ollakseen yhteydessä läheisiinsä. Käteisavustuksen avulla he voivat tehdä hankintoja yksilöllisesti tarpeidensa mukaan, avaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) tavoitteena on tavoittaa käteisavustuksella kaksi miljoonaa konfliktista kärsivää ihmistä. Se on tavoittavuudeltaan suurin Punaisen Ristin koskaan toteuttama käteisavustusohjelma.

Käteisavustuksen avulla he voivat tehdä hankintoja yksilöllisesti tarpeidensa mukaan.
Marko Korhonen

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta myönnettävällä kolmella miljoonalla eurolla autetaan konfliktia paenneita ihmisiä maksukorteille ladattavilla käteisavustuksilla.

– Käteisavustuksella voidaan vastata nopeasti kiireellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin. Aiemman kokemuksemme mukaan se on hyvä ja tehokas väline silloin, kun markkinat toimivat. Mahdollisuus päättää itse omista asioistaan voi helpottaa myös traumaattisista tapahtumista toipumista, sanoo Korhonen.

Käteisavustuksella voidaan myös välillisesti tukea paikallistaloutta, kun ihmiset pystyvät tekemään ostoksia lähikaupoissa.

Suomen Punainen Risti on välittänyt tähän mennessä katastrofirahastostaan apua noin 7,9 miljoonalla eurolla kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon Ukrainassa ja sen lähialueilla. Tämä tuki sisältää muun muassa avustustyöntekijöistä koostuvan logistiikan katastrofivalmiusyksikön sekä rahallista ja materiaaliapua, kuten kokonaisen terveysklinikan Länsi-Ukrainaan.

Avustussumma ei sisällä muiden avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka myös rahoitetaan katastrofirahastosta. Suomen Punainen Risti on lähettänyt paikan päälle katastrofivalmiusyksikön lisäksi muun muassa terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia.

Lisää apua Ukrainan perusterveydenhuollolle ja sairaaloille

(12.5.)

Lähetimme 12.5. avustuskuorman matkaan logistiikkakeskuksestamme Tampereelta. Tarvikkeilla tuetaan Ukrainan perusterveydenhuoltoa ja sairaaloita.

Kuljetus sisältää muun muassa:

 • pyörätuoleja
 • leikkauspöytiä
 • kävelytukia
 • kainalosauvoja
 • fysioterapiavälineistöä
 • patjoja
 • hengitysmaskeja
 • inkontinenssisuojia
 • sairaalahenkilökunnan suoja- ja työvaatteita

Avustustarvikkeet ovat lahjoituksia yrityksiltä, ja tarvikkeet kuljetetaan Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten avulla.

Suomen Punaisen Ristin lähettämä terveysasema pystytetty

(12.5.)

Tampereelta lähetetty Punaisen Ristin terveysasema on nyt pystytetty Ukrainan Uzhorodin kaupunkiin, ja viimeistelytyöt ovat käynnissä.

Mukana on Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä, jotka neuvovat ja opastavat terveysaseman käyttöönotossa. Varsinainen henkilökunta palkataan paikan päältä.

Useita ihmisiä pystyttämässä terveysaseman telttaa
Kuva: Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin liikkuva terveysyksikkö kiertää Suomen kunnissa

(10.5.)

Liikkuvan terveysyksikömme toiminta on käynnistynyt kotimaassa. Terveydenhuollon ammattilaiset kiertävät kunnissa tarjoamassa Punaisen Ristin vastaanottokeskusten asiakkaille alkuterveystarkastuksia ja auttamassa niiden järjestelyissä. Liikkuvan terveysyksikön avun tarkoituksena on pienentää vastaanottokeskusten työtaakkaa.

Tällä hetkellä terveysyksikössä työskentelee monipuolinen avustustyöntekijöiden joukko: vastaanottokeskuksissa kiertävät sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö.

Kolme hymyilevää henkilöä Punaisen Ristin vaatteissa seisoo auton edessä.
"Olemme työskennelleet erilaisissa kriisitilanteissa ulkomailla, ja nyt olemme valmiita antamaan työpanoksemme myös omaan kotimaahamme ulottuvassa kriisissä", kertovat liikkuvan terveysyksikön sairaanhoitaja Sari Bergström, terveydenhoitaja Päivi Uusihonko ja kätilö Päivi Laine. Kuva: Selver Kovac

Suurin osa liikkuvan terveysyksikön asiakkaista on Ukrainasta saapuneita naisia ja lapsia. Fyysisen terveyden kartoituksen lisäksi työssä korostuu läsnäolo.

– Toivomme, että ihmisten kohtaaminen ja kokemusten kuunteleminen keventäisi edes hieman heidän taakkaansa, kertoo liikkuvan terveysyksikön sairaanhoitaja Sari Bergström.

Huhtikuun lopulla työnsä aloittanut terveysyksikkö suuntasi ensimmäiseksi Lahteen. Tällä viikolla yksikössä työskentelevät avustustyöntekijämme ovat jalkautuneet Poriin, Juvalle ja Mikkeliin. Liikkuvan terveysyksikön tarkoituksena on kiertää tukemassa työtä kotimaassa koko vuoden ajan.

Miten Ukraina-keräykseen lahjoitettuja varoja käytetään?

(28.4.)

Suomen Punaisen Ristin apu on osa kansainvälisen Punaisen Ristin työtä, jolla tuetaan Ukrainan ja lähialueiden Punaisten Ristien avustustyötä. Lisäksi katastrofirahastoon tehtyjä lahjoituksia käytetään Ukrainasta paenneiden auttamiseen Suomessa. 

Lahjoitusvaroilla: 

 • tuetaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota rahallisesti 
 • lähetetään Ukrainaan ja sen lähialueille avustustyöntekijöitä
 • lähetetään Ukrainaan ja sen lähialueille materiaaliapua
 • autetaan Suomeen saapuvia pakolaisia

Suomen Punainen Risti on lähettänyt Ukrainaan raha-avun lisäksi majoitus- ja lääkintätarvikkeita sekä kokonaisen terveysklinikan.

Keräysvaroilla olemme lähettäneet paikan päälle myös avustustyöntekijöitä. He ovat muun muassa logistiikan, terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia sekä asiantuntijoita, jotka arvioivat muuttuvaa humanitaarista tilannetta ja avun tarvetta.  

Logistiikkaan keskittynyt katastrofivalmiusyksikkömme organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan. 

Lakisääteisen vastaanottotoiminnan rahoituksesta vastaa aina Maahanmuuttovirasto, mutta myös katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla tuetaan Suomeen saapuvia ihmisiä.

Tarjoamme heille tarpeen mukaan esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita, juotavaa, ruokaa ja muita perustarpeita. Lisäksi lahjoituksia on käytetty henkisen tuen järjestämiseen.

Selaamalla tätä sivua saat paljon lisätietoa avustustyöstämme, johon lahjoitusvaroja käytetään. Päivitämme sivua jatkuvasti. Voit lukea lisää lahjoitusvarojen käytöstä myös täältä.

Suomen Punainen Risti lähettää terveysklinikan Ukrainaan

(26.4.)

Suomen Punainen Risti toimittaa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaation tueksi terveysklinikan Ukrainaan. Terveysklinikka rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston turvin.

Länsi-Ukrainaan Užhorodiin sijoitettavalla terveysklinikalla voidaan hoitaa päivisin perusterveydenhuollon asiakkaita, eli se vastaa varustelultaan päiväterveyskeskusta.

– Yli 7 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maan sisällä Ukrainassa. Maansisäiset pakolaiset ovat ruuhkauttaneet perusterveydenhuollon Länsi-Ukrainassa. Suomesta toimitettavalla klinikalla voidaan tukea paikallista terveydenhuoltoa, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Punaisen Ristin työntekijä siirtää kuormaa pumppukärryillä. Laatikoissa lukee "Health station".
Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa ahkeroitiin, kun terveysklinikan välineistö pakattiin rekkaan, joka lähti kuljettamaan klinikkaa kohti Ukrainaa. Kuva: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Klinikan mukaan lähtee Suomesta asiantuntijoita varmistamaan, että klinikka saadaan nopeasti ja oikeaoppisesti käyttöön.

– Klinikan mukana lähtevä suomalainen tiimi opastaa ja neuvoo terveysaseman käyttöönotossa. Asiantuntijamme ovat paikan päällä Ukrainassa ensimmäisten kuukausien ajan, Korhonen kertoo.

Terveysaseman varsinainen henkilökunta tullaan palkkaamaan paikan päällä Ukrainassa.

Suomen Punainen Risti on lahjoittanut katastrofirahastostaan aiemmin yhteensä yli 3,5 miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähimaissa.

Tuki sisältää sekä rahallista että materiaaliapua. Summa ei sisällä avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka rahoitetaan myös katastrofirahastosta.

Miten Punainen Risti auttaa Suomeen saapuvia pakolaisia?

(25.4.)

Tärkeimpiä tehtäviämme on auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja paperittomia. Autamme avun tarpeessa olevia heidän oikeudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

Pakolaisten auttamisessa tärkeintä on vastata aluksi tulijoiden perustarpeisiin: tarjota ihmisille ruokaa, vettä, lämpimiä vaatteita ja katto pään päälle. Tarjoamme myös vastaanottotoimintaan liittyvät palvelut tuhansille yksityismajoituksessa asuville ihmisille.

Lue lisää Suomen Punaisen Ristin avusta maahan saapuville ihmisille

Tavara-apua kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä

(18.4.)

Punaisen Ristin kansainvälinen liitto on toimittanut Ukrainan konfliktia paenneille muun muassa:

 • 131 784 hygieniapakkausta
 • 49 500 makuualustaa
 • 36 950 huopaa
 • 32 535 keittiöpakkausta
 • terveyspalveluita ja ensiapua 160 000 ihmiselle

Tavara-apua toimitetaan myös Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kautta.

Yhdessä työntekijöidemme kanssa operaatiossa ahkeroi ainakin 33 000 Punaisen Ristin vapaaehtoista.

Lääkeapua Ukrainaan

(12.4.)

Suomen Punainen Risti tukee puolella miljoonalla eurolla kansainvälisen Punaisen Ristin lääkehankintoja Ukrainassa.

Humanitaarisen avun tarve Ukrainassa on valtava. Ihmiset tarvitsevat epätoivoisesti terveyspalveluita, lääkkeitä, puhdasta vettä ja suojaa.

Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereen Kalkusta on toimitettu Ukrainan Punaisen Ristin avuksi puoliperävaunullinen kipeästi kaivattuja lääkintätarvikkeita, kuten potilasmonitoreja, pulssioksimetrejä ja sideharsoja.

Lääkintätarviketoimituksen lisäksi Suomen Punainen Risti tukee puolella miljoonalla eurolla Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) lääkehankintoja Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi.

– Jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa rahallinen tuki mahdollistaa juuri niiden lääkkeiden hankkimisen, joita kulloisellakin hetkellä eniten tarvitaan. Lääkkeet Punaisen Ristin komitea hankkii ja kuljettaa Ukrainaan vakiintuneiden kanavien kautta, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt Ukrainaan ja sen naapurimaihin tähän mennessä yhteensä 20 avustustyöntekijää tukemaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota. Uusin vahvistus tulee olemaan terveydenhuollon tehtäviin Ukrainaan lähtevä Sirpa Miettinen.

– Lähden tukemaan Ukrainan Punaisen Ristin terveydenhuolto-ohjelmia Lvivin ja Zagarpattyan alueille Länsi-Ukrainaan. Itävallan Punainen Risti on tukenut alueita jo pitkään, mutta nyt tarpeet perusterveydenhuollossa ovat kasvaneet sisäisten pakolaisten vuoksi. Monet heistä elävät väliaikaissuojissa, Miettinen kertoo.

Punainen Risti tarjoaa Länsi-Ukrainassa muun muassa mobiiliklinikoita, kotihoitoa ja psykososiaalista tukea.

Apua tullaan antamaan vielä vuosia.
Marko Korhonen

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät lähetetään tehtäviinsä katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten turvin.

Paikan päällä avun vievät perille kansainvälinen Punainen Risti ja paikallinen Punainen Risti. Avustustyö Ukrainassa ja sen lähimaissa tulee vaatimaan pitkäjänteistä otetta.

– Humanitaarinen kriisi Ukrainassa on syvä, ja apua tullaan antamaan vielä vuosia. Ihmiset voivat edelleen auttaa parhaiten lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, muistuttaa Korhonen.

Suomen Punainen Risti on aiemmin myöntänyt katastrofirahastosta yhteensä 3 miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähimaissa.

Punaisen Ristin apu on tavoittanut yli miljoona ihmistä

(30.3.)

Punainen Risti on auttanut yli miljoonaa Ukrainan kriisistä kärsinyttä ihmistä – Ukrainassa olevia ja sieltä paenneita. Tämä on suuri määrä, mutta se ei riitä. Avun tarve on valtava.

Punainen Risti saa perille koko ajan enemmän apua. Olemme rakentaneet logistiikkaketjuja, ja auttajien lukumäärää kasvatetaan sekä Ukrainassa että sen lähialueilla.

Tällä hetkellä Punaisella Ristillä on Ukrainassa 10 000 vapaaehtoista ja yli 1 000 työntekijää. Lisäksi moninkertainen joukko Punaisen Ristin työntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia työskentelee kriisin parissa Ukrainan ulkopuolella, myös Suomessa.

Apua annetaan monin tavoin, muun muassa:

 • ruokaa
 • vettä
 • hygieniatarvikkeita
 • huopia
 • vaatteita
 • lääkintätarvikkeita
 • ensiapua ja ensiapukoulutusta
 • psykososiaalista tukea

Punaisen Ristin hätäapukeräykseen lahjoitetut varat käytetään Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi. Avustustyö tulee jatkumaan pitkään, ja myös hätäapukeräyksemme jatkuu. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille.

Henkilö Punaisen Ristin vaatteissa halaa toista henkilöä.
Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoinen Alieksandra Balabanova lohdutti sodasta järkyttynyttä ihmistä Uzhhorodissa. Kuva: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Väärinkäsityksiä ja virheellistä tietoa liikkeellä

(30.3.)

Viimepäivien aikana etenkin sosiaalisessa mediassa ja joissain ulkomaisissa tiedotusvälineissä on levinnyt väärinkäsityksiä ja virheellistä tietoa kansainvälisen Punaisen Ristin toiminnasta Ukrainassa ja sen lähialueilla.

Ymmärrämme, että eri yhteyksissä esitetyt väitteet Punaisen Ristin toiminnasta herättävät kysymyksiä. Väitteet perustuvat kuitenkin väärään tietoon ja väärinymmärryksiin.

Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeä välittää oikeaa tietoa siitä, miten Punaisen Risti toimii ja miksi.

Lue Punaisen Ristin vastaukset väärinkäsityksiin

Miten Punainen Risti auttaa Suomeen saapuvia?

(25.3.)

Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Vapaaehtoisemme ovat valmiita auttamaan kaikkialla Suomessa.

Autamme Ukrainan konfliktia pakenevia Suomessa muun muassa tarjoamalla ruokaa, juomaa, hygieniatarvikkeita, henkistä tukea sekä neuvontaa erilaisissa arjen asioissa. Tuemme viranomaisia myös Ukrainasta Suomeen saapuvien maahantulijoiden vastaanottamisessa esimerkiksi Helsingin satamassa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä poliisilaitoksilla.

Olemme valmiina lisäämään paikkoja toiminnassa oleviin vastaanottokeskuksiimme Maahanmuuttoviraston pyynnöstä ja avaamaan tarvittaessa uusia yksiköitä. Eri puolilla Suomea olemme jo vastanneet pyyntöihin ja perustaneet uusia vastaanottokeskuksia, väliaikaismajoitusyksiköitä sekä palveluyksiköitä yksityismajoituksessa asuville.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät vastaanottavat Ukrainasta konfliktia paenneita Helsingin Länsisatamassa Kuva: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Olemme tuottaneet henkisen tuen materiaalia ukrainaksi ja venäjäksi ja huomioimme henkisen tuen tarpeet vastaanottotoiminnassa. Lisäksi annamme henkistä tukea muun muassa ystävätoiminnassamme, Sekasin-chatissa ja Nuorten turvataloilla.

Olemme perustaneet apua tarjoaville tahoille valtakunnallisen infopisteen, joka kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten. Tietoa kerätään, jotta apu saadaan organisoitua tehokkaasti vakiintuneiden toimijoiden kautta.

Kotimaassa keräämme myös hätäapukeräyksellä rahaa katastrofirahastoon, jonka varoja käytetään konfliktista kärsivien auttamiseen.

Viestimme aktiivisesti Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta, avun tarpeesta ja henkisestä tuesta punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Vahvistamme ihmisten tietoisuutta humanitaarisen oikeuden periaatteista ja haavoittuvassa asemassa olevien suojelemisesta.

Ihmisillä on kova halu auttaa, ja Punaiselle Ristille on ilmoittautunut paljon uusia vapaaehtoisia. Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja tarjoamme mahdollisuuksia auttaa sitä mukaa, kun tekemisen paikkoja eri alueilla ja paikkakunnilla avautuu. Rekisteröidy vapaaehtoisreserviin täältä. Tervetuloa!

Punainen Risti avustaa Ukrainasta Suomeen saapuvien vastaanotossa

(17.3.)

Punaisen Ristin työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset ovat Helsingin Länsisatamassa vastassa ja tarjoavat Ukrainasta Suomeen saapuville ruokaa, juomaa, hygieniatarvikkeita ja henkistä tukea. 

Maahan saapuvia ohjeistetaan ja neuvotaan myös ensivaiheen käytännön järjestelyissä satamasta eteenpäin. 

– Meillä on vahva osaaminen maahantulovarautumisesta ja viranomaisyhteistyöstä, kertoo Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttotyön yksikön päällikkö Erja Reinikainen.

Punaisen Ristin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä Länsisatamassa.
Suomen Punainen Risti on Helsingin Länsisatamassa vastassa Ukrainasta Suomeen saapuvia. Kuva: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Maahanmuuttoviraston lisäksi yhteistyötä tehdään Helsingin satamassa paikan päällä toimivien viranomaisten, kuten Poliisin, Rajan, Tullin sekä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja maahanmuuttoyksikön kanssa.

Valmiusjärjestönä Suomen Punainen Risti on varautunut laajamittaiseen maahantuloon ja sen vaikutuksiin.

– Koulutetut vapaaehtoisemme tarjoavat ensivaiheen tukea maahan saapuville. Se voi olla ruokaa tai neuvontaa ukrainankielisten ohjeiden pariin, mutta se on erityisesti lämmintä läsnäoloa, toteaa Reinikainen.

Punainen Risti on viranomaisten tukena maahantulijoiden vastaanotossa myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Jos haluat kouluttautua Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi, rekisteröidy vapaaehtoisreserviimme.

Punaisen Ristin avustuskuljetus saapui Ukrainaan

(16.3.)

Punaisen Ristin yhdentoista rekan avustuskuljetus saapui Ukrainan Vinnytsijaan. Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Ari Mäntyvaara johti rekkajonoa, ja Jari Kymäläinen ajoi ensimmäistä rekkaa. 200 tonnia painanut lasti sisälsi muun muassa:

 • 3 600 huopaa
 • 1 200 ämpäriä
 • 1 200 hygieniatuotetta
 • 1 170 vesikanisteria
 • 1 200 keittiöpakkausta
 • 1 200 pressua
 • Lääkintätarvikkeet 1 900 haavoittuneen hoitoon
Ari Mäntyvaara ja Jari Kymäläinen seisovat rekkasaattueen ensimmäisen rekan vieressä.
Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät Ari Mäntyvaara (vas.) ja Jari Kymäläinen. Kuva: Suomen Punainen Risti

Kansainvälinen Punainen Risti lisää apuaan Ukrainassa

(10.3.)

Ukrainan kriisin aiheuttama humanitaarisen avun tarve on päivä päivältä yhä suurempi. Sadat tuhannet ihmiset elävät maan sisällä ilman puhdasta vettä, ruokaa, lämmitystä sähköä ja terveyspalveluita.

Kansainvälinen Punainen Risti on saanut lisää henkilökuntaa Ukrainaan, jotta kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin voitaisiin vastata. Naapurimaihin perustetaan logistiikkakeskuksia, joiden kautta avustustarvikkeita on helpompi lähettää Ukrainaan.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta apua on saatu perille sekä henkilökunnan että vapaaehtoisten voimin. Punainen Risti toimittaa Ukrainaan lääketieteellistä materiaalia, ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita. Ihmisille annetaan myös esimerkiksi psykososiaalista tukea ja ensiapukoulutusta.

Kansainvälinen Punainen Risti auttaa myös Ukrainan ulkopuolelle paenneita. Eri maiden Punaisen Ristin yhdistykset ovat auttaneet esimerkiksi näillä tavoilla:

 • Ukrainan Punainen Risti on mm. jakanut yli 90 000 ruoka- ja hygieniapakettia, auttanut evakuoinneissa, antanut ensiapukoulutusta sekä auttaneet pelastusviranomaisia talojen tuhouduttua. Ukrainan Punaiseen on liittynyt yli 3 000 uutta vapaaehtoista auttajaa.
 • Puolan Punainen Risti on mm. tarjonnut konfliktia pakeneville materiaaliapua, järjestänyt majoitusta, auttanut kadonneiden etsinnässä ja lähettänyt Ukrainaan sairaalayksikön. Lisäksi Puolan Punaisen Ristin 20 pelastusyksikköä on tarjonnut psykososiaalista ja terveydellistä apua 450 koulutetun vapaaehtoisen voimin.
 • Venäjän Punainen Risti on mm. toimittanut Itä-Ukrainasta Venäjälle paenneille ihmisille 187 tonnia materiaaliapua, kuten vaatteita, hygieniatarvikkeita ja lastentarvikkeita.
 • Unkarin Punainen Risti on tarjonnut konfliktia pakeneville mm. ruokaa, juomaa ja psykososiaalista tukea. Lisäksi se on lähettänyt Ukrainaan 25 tonnia materiaaliapua.
 • Moldovan Punainen Risti on auttanut Ukrainasta pakenevia vastaanottokeskuksissa ja rajalla mm. jakamalla ruokaa, juomaa ja muita perustarvikkeita.
 • Romanian Punainen Risti on mm. jakanut avuntarvitsijoille SIM-kortteja sekä perustarvikkeita. Se on myös varustanut vastaanottokeskuksia ja 18 rekan avustuskuljetuksen Ukrainaan.
 • Slovakian Punainen Risti on tarjonnut apua tarvitseville mm. ensiapua, majoitusta, perustarvikkeita ja koronatestausta.
 • Liettuan Punainen Risti on mm. varustanut Ukrainaan lähteneet 37 rekkaa ja 8 bussia avustustarvikkeilla, ja auttanut Liettuaan saapuvia ihmisiä.
 • Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on tarjonnut mm. ruokaa, vettä ja majoitusta Ukrainassa. Komitealla on maassa 600 avustustyöntekijää.

Ammattitaitoisia avustustyöntekijöitä auttamaan suuressa avustusoperaatiossa

(8.3.2022)

Avustustyöntekijämme Ari Mäntyvaara, Jari Kymäläinen, Gediminas Almantas ja Niko Nurminen lähtevät Ukrainaan tukemaan kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota.

Mäntyvaara on osa tiimiä, jonka tehtävänä on aloittaa Punaisen Ristin avustusoperaatio Ukrainassa uusilla alueilla sekä toimeenpanna avustusmateriaalin toimitusketju. Kymäläinen on mukana kuljettamassa avustuskuormia rajan yli.

Lähden matkaan luottavaisena. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on hyvä ja vahva organisaatio, jonka kanssa on hienoa tehdä töitä.
Ari Mäntyvaara

Nurmisen ja muiden Punaisen Ristin kriisityöntekijöiden tehtävänä on luoda turvaa, järjestää turvallisia tiloja, joissa ihmisten perustarpeet on turvattu sekä kouluttaa vapaaehtoisia ja paikallisia työntekijöitä, jotta he osaavat tukea Ukrainan konfliktin keskeltä paenneita.

Almantas lähtee tukemaan ja kehittämään Ukrainan ja sen lähimaiden Punaisia Ristejä ja paikallisia vapaaehtoisia toimimaan nykyisessä kriisitilanteessa. Työ sisältää paljon koordinointia päivittäin eri paikallisten Punaisten Ristien kesken, sillä tilanne muuttuu jatkuvasti.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät Ari Mäntyvaara (vas. yläkulma), Jari Kymäläinen (oik. yläkulma), Gediminas Almantas (vas. alakulma) ja Niko Nurminen lähtevät auttamaan Ukrainan kriisista kärsineitä ihmisiä. Kuva: Suomen Punainen Risti

Lisää avustustyöntekijöitä Ukrainaan ja lähialueille

(6.3.2022)

Suomen Punainen Risti lähettää katastrofivalmiusyksikön tukemaan Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota. Yksikön tehtävänä on huolehtia, että avustustarvikkeet saadaan toimitettua Ukrainaan eniten apua tarvitseville.

Seitsemän henkilön yksikköön kuuluu logistiikan ja katastrofiavun ammattilaisia. Yksikkö organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.

– Avun toimittaminen Ukrainan rajoilta maan sisäpuolelle on tällä hetkellä hyvin haastavaa väkivaltaisuuksien ja jatkuvasti muuttuvan turvallisuustilanteen vuoksi. Logistiikkayksikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kuljetusyhteys Puolan Lublinista eteenpäin, jotta avustustarvikkeet saataisiin turvallisesti perille Ukrainaan ja jaettua siellä haavoittuvimmassa asemassa oleville, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punaisen Ristin materiaaliapua pakataan Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereella. Kuva: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Katastrofivalmiusyksikkö toimii yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä paikan päällä toimivien Punaisen Ristin työntekijöiden kanssa. Yksikön jäsenistä kaksi tulee Sveitsin Punaisesta Rististä.

Kansainvälinen Punainen Risti lähettää katastrofivalmiusyksiköitä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun tueksi silloin, kun apua tarvitaan esimerkiksi sodan tai luonnononnettomuuden vuoksi nopeasti, eivätkä paikallisten omat resurssit riitä.

Katastrofivalmiusyksiköt ovat kokonaisuuksia, jotka kootaan maailmanlaajuisesti yhteisten standardien mukaisesti. Yksikköihin kuuluu koulutettua henkilökuntaa sekä välineistöä ja muuta materiaalia.

Logistiikkayksikön toiminta rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten turvin.

Suomesta myös avustustyötekijöitä kartoittamaan avun tarvetta

Lisäksi kaksi Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää matkustaa Ukrainaan osana kansainvälisen Punaisen Ristin arviointitiimiä.

Tiimin tehtävänä on kartoittaa nopeasti muuttuvaa avun tarvetta ja humanitaarista tilannetta Ukrainassa. Arviointitiimin suomalaiset avustustyöntekijät lähetetään Ukrainaan Suomen ulkoministeriön myöntämän tuen avulla.

Molemmat yksiköt lähtevät Puolaan ja Ukrainaan lähipäivinä.

Suomen Punainen Risti on aiemmin myöntänyt katastrofirahastostaan yhteensä 1,1 miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähimaissa. Osa tuesta on materiaaliapua, joka lähetettiin Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereelta perjantaina 4.3.2022.

Miljoonan arvosta lisäapua matkaan

(2.3.2022)

Myönnämme miljoona euroa Ukrainan konfliktista kärsivien ihmisten auttamiseen lahjoittajien avulla. Myönnöllä tuetaan kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Ukrainan ja lähimaiden Punaisten Ristien valmiutta tarjota humanitaarista apua.

Humanitaarisen avun tarve on valtava. Noin 18 miljoonaa ihmistä kärsii konfliktin vaikutuksista. Ihmiset tarvitsevat epätoivoisesti terveyspalveluita, lääkkeitä, puhdasta vettä ja suojaa.

Ukrainan naapurimaihin on saapunut tähän mennessä noin miljoona konfliktia paennutta ihmistä. Paikalliset Punaiset Ristit jakavat heille muun muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus sijaitsee Tampereella. Kuva: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

–  Tällä hetkellä pyrimme turvaamaan ihmisten perustarpeet. Avun tarve on suuri, ja se tulee myös jatkumaan pitkään, painottaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Lahjoitusvarat suunnataan suoraan kansainvälisen Punaisen Ristin avustustoimintaan. Myönnetystä miljoonasta eurosta 450 000 euroa on materiaaliapua, joka lähetetään Suomen Punaisen Ristin varastolta Tampereen Kalkusta. Varastolta on lähdössä majoitustarvikkeita:

 • 1000 perhekokoista telttaa
 • 4 950 huopaa
 • 1 520 patjaa

Paikan päällä avun vievät perille paikallinen Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen Risti. Ne ovat toimineet Ukrainassa ja sen lähialueilla jo pitkään ennen konfliktin kiihtymistä. Vapaaehtoiset sekä kansainväliset ja paikalliset avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan naapurimaissa tai maan sisällä avun tarpeen ja turvallisuustilanteen mukaan.

Kansainvälinen Punainen Risti pyytää välttämään yksittäisiä tavaralahjoituksia

(3.2.2022)

Punainen Risti on saanut viime päivinä paljon materiaaliavun tarjouksia ihmisiltä. Kansainvälinen Punainen Risti ja Ukrainan Punainen Risti ovat kuitenkin pyytäneet, että yksittäisten tavara-, ruoka- ja vaatelahjoitusten sijaan ihmiset lahjoittaisivat rahaa koordinoituun avustusoperaatioon.

Punainen Risti hankkii ja jakaa materiaaliavun keskitetysti, sillä se on tehokkaampaa kuin yksittäisten pienempien kuormien lähettäminen. Samalla varmistetaan, että tarvikkeet ovat laadukkaita ja vastaavat juuri oikeaan tarpeeseen. Suunnittelemattomista, yksityisistä avustuskuormista voi sen sijaan pahimmassa tapauksessa olla jopa haittaa.

Ihmiset voivat auttaa parhaiten lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
Marko Korhonen, katastrofiavun päällikkö

Aiemmin viime viikolla Suomen Punainen Risti myönsi lahjoittajiensa tuella katastrofirahastosta 100 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon Ukrainan konfliktin uhrien auttamiseksi.

Lue, miksi on tehokkaampaa lahjoittaa rahaa kuin tavaraa

Avustustoiminta on käynnissä

(2.3.2022)

Ukrainan Punainen Risti ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ovat toimineet Ukrainassa koko 2014 alkaneen konfliktin ajan.

Konfliktin kiihdyttyä 24.2.2022 Punainen Risti on muun muassa jakanut siviileille Ukrainassa kymmeniätuhansia ruoka- ja hygieniapakkauksia, parantanut vedenjakelua, järjestänyt ensiapukoulutuksia sekä evakuoinut ihmisiä.

Kuva: Ukrainan Punainen Risti

Myös Ukrainan naapurimaissa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa, Venäjällä, Kroatiassa ja Unkarissa Punaiset Ristit ovat auttaneet pakenevia ihmisiä järjestämällä hätämajoitusta ja toimittamalla vaatteita, ruokaa, juomaa sekä muita perustarpeita ja terveydenhuoltoa.

Lisäksi kansainvälinen Punainen Risti koordinoi avustustyön ammattilaisten työtä ja materiaaliapua. Tätä apua saapuu Ukrainaan ja sitä ympäröiviin maihin muilta Punaisilta Risteiltä, myös Suomesta.

Kuva: Puolan Punainen Risti

Avustustyöntekijöitä matkaan

(28.2.2022)

Ensimmäiset Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät ovat lähdössä Ukrainan konfliktin lähialueille tukemaan kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota. Avustustyöntekijät lähetetään Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoilla.

– Kun avustustarvikkeita, kuten ruokaa, vettä ja huopia, alkaa saapua, jonkun on varmistettava, että ne varastoidaan oikein ja jaetaan eteenpäin eniten apua tarvitseville – olivat he sitten pakolaisia Ukrainan naapurimaissa tai maahan yhä jääneitä, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Logistiikan avustustyöntekijät Juha Niininen ja Toni Laitinen tulevat työskentelemään Ukrainan ulkopuolella ja varmistamaan, että materiaalinen apu saadaan varastoitua, kuljetettua ja toimitettua avuntarvitsijoille. Hilkka Hyrkkö auttaa puolestaan viestimään Punaisen Ristin avustustyöstä.

"Tunnelmat ovat ristiriitaiset. On surullista, että tällaisen asian takia täytyy lähteä. Mutta saan itse paljon siitä, että pääsen auttamaan ihmisiä, tekemään jotakin järkevää ja merkityksellistä", kertoo avustustyöntekijä Juha Niininen. Kuva: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Apua katastrofirahastosta ja ulkoministeriöstä

(25.2.2022)

Suomen Punainen Risti myönsi katastrofirahastostaan 100 000 euroa Ukrainan konfliktin uhrien tukemiseen.

Varat ohjataan kansainväliselle Punaiselle Ristille, joka toimittaa kontaktilinjan molemmin puolin apua sitä tarvitseville.

– Valmistelemme parhaillaan myös materiaalituen lähettämistä Ukrainan naapurimaihin paenneiden tukemiseksi kansainvälisen Punaisen Ristin kautta, kertoo Korhonen.

Tukea tullaan tarvitsemaan pitkään.
Marko Korhonen, kansainvälisen katastrofiavun päällikkö

Avulla turvataan ihmisten perustarpeita. Punainen Risti toimittaa vettä, ruokaa, suojaa ja terveyspalveluita. Se auttaa myös kadonneiden etsinnässä.

Lähes kahdeksan vuotta kestänyt sota on vaikeuttanut merkittävästi kontaktilinjalla elävien ihmisten elämää. Konfliktin kärjistyminen pahentaa tilannetta entisestään.

– Konflikti on vahingoittanut siviili-infrastruktuuria ja horjuttanut turvallisuuden tunnetta. Tällä hetkellä huolta aiheuttaa etenkin vesihuolto, sillä taistelut ovat vahingoittaneet vesilaitoksia ja -jakelujärjestelmiä. Tukea tullaan tarvitsemaan pitkään, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on ollut paikalla Ukrainassa koko konflikti ajan, vuodesta 2014 lähtien. Kuva: Maxim Dondyuk / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

Kansainvälinen Punainen Risti on toiminut konfliktialueella koko lähes kahdeksan vuotta kestäneen konfliktin ajan. Myös Suomen Punainen Risti on toimittanut vuosien ajan tukea Ukrainaan.

Suomen Ulkoministeriö ohjaa kolme miljoonaa euroa Punaisen Ristin komitean työhön Ukrainassa. Aiemmin helmikuussa ulkoministeriö myönsi kansainväliselle Punaiselle Ristille miljoonan euron rahoituksen Ukrainaan Suomen Punaisen Ristin kautta. 

Punainen Risti on valmiudessa auttamaan kotimaassa

(25.2.2022)

Olemme valmiina auttamaan myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Autamme aina avun tarpeessa olevia ja tuemme viranomaisia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. 

– Vapaaehtoisemme kaikkialla Suomessa ovat valmiudessa auttamaan. Tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä. Jaamme tilanteesta tietoa sekä henkisen tuen ohjeita. Punaisella Ristillä on myös tarvittaessa valmius vastaanottaa ja auttaa konflikteista pakenevia. Tuemme viranomaisia suojaa hakevien ihmisten vastaanotossa, vaikka hyvinkin nopeasti, kertoo kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja.

Tee lahjoitus Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi