21.12.2023

Punainen Risti ja puolueettomuus

Sotilasunivormuinen henkilö kivääri kädessään ohjaa Punaisen Ristin kansainvälisen komitean autoa eteenpäin tarkastuspisteeltä.
Kuva: Boris Heger / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

Sotatilanteissa Punaisen Ristin tärkein tehtävä on auttaa ja suojella sodan uhreja. Punainen Risti on kansainvälinen puolueeton toimija, joka ei ota kantaa itse sotiin ja sotatapahtumiin.

Syitä Punaisen Ristin puolueettomuudelle – ja mitä sillä tarkoitetaan – voi joskus olla vaikea ymmärtää. Julkinen kantaa ottaminen konflikteissa ei ole Punaisen Ristin tehtävä. Tärkein tehtävämme on konflikteista ja kriiseistä kärsivien ihmisten auttaminen.

Maailmanlaajuisen humanitaarisen liikkeemme mahdollisuus päästä auttamaan kaikkia sodan uhreja vaarantuisi, jos ottaisimme julkisesti kantaa sodan osapuolten toimintaan. Silloin humanitaarinen avustustoiminta konfliktialueilla kävisi vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Tästä taas kärsisivät eniten siviilit, jotka eivät osallistu taisteluihin.

Puolueettomuuden avulla autamme hätää kärsiviä ja pelastamme ihmishenkiä. Tiedämme tämän yli 160 vuoden kokemuksesta.

Puolueettomuus on myös yksi humanitaarisen liikkeemme seitsemästä periaatteesta.

Sodan sääntöjen ylläpitäminen

Punainen Risti ei katso sivusta kansainvälisten sodan oikeussääntöjen eli humanitaarisen oikeuden loukkauksia. Niiden noudattamisesta käydään jatkuvaa luottamuksellista keskustelua kaikkien sodan osapuolten kanssa.

Pyrimme aina saamaan osapuolet ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin toimintansa korjaamiseksi. Julkisesti muistutamme kaikkia sodan osapuolia heidän velvoitteistaan, ja vaadimme kaikilta humanitaarisen oikeuden jatkuvaa kunnioittamista.

Kukaan ei halua maailmaa, jossa puolueetonta ja tasapuolista auttajaa ei olisi.

Koulutamme konfliktien osapuolia humanitaarisen oikeuden sisällöstä ja viestimme niistä. Teemme selväksi, mitä etua sääntöjen noudattamisesta on, ja mitä seurauksia niiden loukkaukset aiheuttavat. Työtä humanitaarisen oikeuden kunnioituksen varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti, jo rauhan aikana.

Punaisen Ristin rooli perustuu kansainvälisiin sopimuksiin

Valtiot ovat Geneven sopimuksissa tunnustaneet Punaisen Ristin yleismaailmallisen roolin sodan kaikkien uhrien auttajana, ja antaneet sille erityisen roolin valvoa sodan sääntöjä.

Valtiot tiedostavat, että sotatilanteissa ihmisiä pystyy parhaiten auttamaan taho, jonka ensisijainen tehtävä on tasapuolisesti auttaa kaikkia sodan uhreja, ja jonka kaikki mieltävät puolueettomaksi.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Puolueettomuuden avulla Punainen Risti pystyy auttamaan sodista ja konflikteista kärsiviä ihmisiä ympäri maailmaa. Video: Punaisen Ristin kansainvälinen komitea
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Video: International Committee of the Red Cross
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Humanitaarinen oikeus
Humanitaarinen oikeus