Piirros monista erinäköisistä ja eritaustaisista nuorista keskustelemassa.

Kaveritaidot osana opetusta

Hyviä kaveritaitoja ovat esimerkiksi kyky ilmaista itseä rakentavalla tavalla, toisten huomioon ottaminen ja omista rajoista kiinnipitäminen.

Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja Muumien tapaan -oppimateriaali ja Kaveritaitoja-ohjelma vahvistavat lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisäävät itsetuntemusta ja auttavat lievittämään nuorten yksinäisyyttä.

Kaveritaitoja-materiaalien tehtävien ja haasteiden avulla opettaja voi sisällyttää näiden taitojen harjoittelua helposti omaan opetukseensa.

Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Hyvät kaveritaidot eivät ole meissä automaattisesti, vaan jokainen tarvitsee harjoitusta ja rohkaisua ainakin johonkin osa-alueeseen.

Varhaiskasvatukseen ja esi- sekä alkuopetukseen suunnattu Kaveritaitoja Muumien tapaan sekä yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattu Kaveritaitoja sisältävät seuraavanlaisia teemoja:

  • Uuteen ihmiseen tutustuminen
  • Itsetuntemus
  • Itsemyötätunto
  • Kaveritaidot
  • Yksinäisyys
  • Vastoinkäymisten kohtaaminen

Materiaalit sisältävät tekstin lisäksi videoita, harjoituksia ja haastetehtäviä. Opettaja voi hyödyntää niitä kokonaisuutena tai poimia omalle ryhmälle sopivia kokonaisuuksia.

Kaveritaitoja-materiaalit ovat Punaisen Ristin tuottamia, ja niiden sisältö on tuotettu Suomen Punaisen Ristin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyönä, osana veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille -hanketta. Kaveritaitoja Muumien tapaan -materiaalin ovat lisäksi mahdollistaneet LähiTapiola ja Moomin Characters.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Kaveritaitoja -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutustaitojasi, auttaa sinua tutustumaan itseesi ja toiveisiisi sekä tarjota rohkaisua uusien ihmisten tapaamiseen ja jo olemassa olevien ihmissuhteiden syventämiseen. Video: Suomen Punainen Risti
Oppimateriaaleja kaikenikäisille!
Oppimateriaaleja kaikenikäisille!