Punaisen Ristin työntekijä kuljettaa isoja avustustarvikelaatikoita kärryssä varaston käytävällä.

Hankintailmoitukset

Kuva: Marjaana Malkamaki / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti hankkii avustustarvikkeita sekä kansallisiin että kansainvälisiin avustusoperaatioihin.

Osa tarvikkeista toimitetaan suoraan valmistajalta avustuskohteeseen ja osa hankitaan Tampereella sijaitsevaan Logistiikkakeskukseen, jossa pakataan ja varastoidaan toimintavalmiit nopean avustustoiminnan yksiköt, kuten kenttäsairaalat ja terveysasemat.

Tällä sivulla julkaistaan kynnysarvoltaan merkittäviä hankintailmoituksia. Hankintailmoituksia voit hakea myös näistä portaaleista: Tenders Electronic Daily (EU), HILMA.

Mikäli hankintailmoituksia ei ole näkyvillä, ajankohtaista ja hankintalain puitteissa ilmoitettavaa ei ole. Hankinnat toteutetaan suunnitelmallisesti ja kokonaistaloudellisesti hankintalakia noudattaen, jotta mahdollisimman tehokas lahjoitusvarojen käyttö niin lahjoittajien kuin avunsaajienkin näkökulmasta voidaan taata.

Tarjouspyynnöt ja hankinnan tarkemmat tiedot ovat saatavilla kunkin hankintailmoituksen yhteyshenkilöltä. Yhteistyöstä kiinnostuneiden toimittajien kannattaa seurata tätä sivua aktiivisesti, koska hankintojen määrä vaihtelee suuresti riippuen maailmalla tapahtuvista katastrofeista.

Hankintailmoitukset

Suomen Punainen Risti pyytää tarjouksia konsulttitoimeksiantoon jälkiarviointia varten Zimbabwessa. Jälkiarvioinnissa arvioidaan Zimbabwen Punaisen Ristin vuosina 2016–2022 toteuttamaa integroidun terveys- ja katastrofiriskien vähentämishanketta. Hanketta tuki
Suomen Punainen Risti ja rahoitti Suomen ulkoministeriö.

Lisätietoja ja hankitailmoitus täällä: 
Invitation to tender on the procurement of an External Ex-Post Evaluation of the Finnish Red Cross supported programme in Zimbabwe (pdf)

Tehtävää toteutetaan touko- ja heinäkuun 2024 välisenä aikana. Toimeksiannosta kiinnostuneita pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan kiinnostuksestaan sähköpostitse osoitteeseen procurement@redcross.fi. Evaluaation toimeksianto jaetaan kiinnostuksensa ilmaisseille. Ilmaisethan kiinnostuksesi viimeistään 07.05.2024. Tarjouksien viimeinen
jättöpäivä on 15.05.2024.

Pyydämme potentiaalisia toimittajia tarjoamaan vesitankkiautoa Suomen Punaisen Ristin tukemaan kuivuusohjelmaan Etiopiassa.

Kiinnostuneet toimijat voivat pyytää tarjouspyyntödokumentaatiota Suomen Punaisen Ristin Logistiikkakeskuksen sähköpostiosoitteesta: procurement@redcross.fi merkillä: “Vesitankkiauto” yhteystietoineen 9.6. 2023 klo: 16:00 mennessä.

Määräaika tarjouksille sähköpostiosoitteeseen: procurement@redcross.fi on 25.06.2023 klo: 16:00 mennessä merkillä: “Vesitankkiauto”.

Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostiosoitteesta: procurement@redcross.fi