Ensiapupäivystykset

Hymyilevät Punaisen Ristin vapaaehtoiset ensiapupäivystäjät kävelevät festarialueella.
Kuva: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Tilaa ensiapupäivystys tapahtumaasi.

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät auttavat onnistuneen tapahtuman toteuttamisessa. Osaava ensiapupäivystys parantaa yleisön tapahtumakokemusta, kun apu löytyy läheltä eikä osallistumista tarvitse keskeyttää pienen vamman vuoksi.

Ensiapupäivystyksen tilaamalla teet hyvää, sillä päivystyskorvaus käytetään suoraan vapaaehtoisen ensiapuryhmätoiminnan tukemiseen.

Punaiselta Ristiltä on mahdollista saada tapahtumaan ensiapupäivystyksen lisäksi myös päihdetyön ja seksuaaliterveystyön koulutettuja vapaaehtoisia.

Tilaa ensiapupäivystys ottamalla yhteyttä Punaisen Risti paikallisosastoon.

Mitä ensiapupäivystykseen kuuluu?

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät hoitavat paikan päällä pienet vammat ja ohjaavat loukkaantuneen tarvittaessa lisäavun piiriin.

Vakavassa hätätilanteessa päivystäjät tunnistavat hätätilapotilaan, hälyttävät lisäapua ja huolehtivat autettavasta ammattiavun saapumiseen asti.

Punaisen Ristin paikallisosastolta saat tapahtumaasi palvelukokonaisuuden, johon voivat kuulua valintasi mukaan:

  • ensiapupäivystys (maksullinen)
  • päihdetyö (maksuton)
  • seksuaaliterveystyö (maksuton)

Päivystäjien määrä ja muut tarvittavat resurssit perustuvat tapahtuman riskiarvioon.

Paikallisosasto toimittaa tilaajalle laskutuksen yhteydessä päivystysraportin, jossa kerrotaan autettujen ja jatkohoitoon lähetettyjen määrä. Erillisestä pyynnöstä osasto laatii myös tarkemman raportin, jossa ei ole mukana autettuja yksilöiviä tietoja.

Miksi Punaisen Ristin ensiapupäivystys?

Punaiselta Ristiltä saat tapahtumaasi ensiavun, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön palvelukokonaisuuden, joka räätälöidään tarpeittesi ja toiveittesi mukaan.

yli 2000
ensiapupäivystystä vuosittain

Tilaamalla Punaisen Ristin ensiapupäivystyksen tuet Punaisen Ristin auttamistyötä kotimaassa.

Päivystyksestä saatu tulo käytetään kokonaisuudessaan ensiapuryhmätoiminnan tukemiseen, kuten koulutusten järjestämiseen ja varustehankintoihin. Vapaaehtoiset eivät saa päivystyksestä palkkaa tai muuta henkilökohtaista korvausta.

Keitä Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät ovat?

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on ensiapupäivystäjän pätevyys.

Päivystäjät ovat suorittaneet vähintään ensiavun peruskurssin (EA1) ja ensiapupäivystäjän peruskurssin. He tuntevat Punaisen Ristin ensiapupäivystyksen laatuohjeet, harjoittelevat ensiapua aktiivisesti ja osaavat antaa myös henkistä ensiapua. Päivystäjien osaaminen testataan vuosittain.

Kaikki ensiapupäivystäjät ovat täysi-ikäisiä. Harjoittelijana voi olla myös 16 vuotta täyttänyt vapaaehtoinen, joka toimii aina yhdessä täysi-ikäisen päivystäjän kanssa.

Päivystäjät ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.

Mitä päihdetyön vapaaehtoiset tekevät tapahtumissa?

Päihdetyöhön erikoistuneet vapaaehtoiset juttelevat hyvässä hengessä tapahtumayleisön kanssa.

Tavoitteena on ehkäistä päihteiden kokeilukäyttöä, tukea tarvittaessa tukipalveluihin ohjautumista, vähentää päihdehaittoja ja auttaa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi ahdistavissa päihtymystiloissa. Joillain festivaaleilla vapaaehtoiset vastaavat myös selviämispisteistä.

Päihdetyön vapaaehtoiset on koulutettu käyttämään Punaisen Ristin Varhaisen puuttumisen mallia, konkreettista työvälinettä, joka on luotu helpottamaan puheeksi ottamista. Se tukee päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemistä ja tehostaa tukipalveluihin ohjaamista.

Vapaaehtoiset eivät moralisoi, vaan tarjoavat mahdollisuuden matalan kynnyksen keskusteluun. Keskustelua käydään asiakkaan ehdoilla ja häntä kiinnostavista aiheista.

Mitä Punaisen Ristin seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset tekevät tapahtumissa?

Seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset keskustelevat tapahtuman yleisön kanssa turvalliseen seksiin liittyvistä kysymyksistä. Vapaaehtoiset jakavat festarikävijöille tutuksi tulleita kesäkumeja. Joillakin festareilla kävijät voivat suorittaa vapaaehtoisten ohjauksessa leikkimielisen kondomiajokortin.

Näin tilaat ensiapupäivystyksen

Voit tilata ensiapupäivystyksen ottamalla yhteyttä oman paikkakuntasi Punaisen Ristin paikallisosastoon. Osastolta saat myös lisätietoja päivystyksen sisällöstä ja hinnasta. Ensiapupäivystyksestä tehdään aina kirjallinen sopimus paikallisosaston kanssa.

Paikallisosastojen yhteystiedot

Jos tapahtumassasi ei tarvita ensiapupäivystystä, mutta toivot lisätietoja päihde- ja seksuaalityön päivystyksestä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen festarit(at)punainenristi.fi tai numeroon 044 293 8051.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Punaisen Ristin vapaaehtoiset päivystävät vuosittain lukuisilla festareilla eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisena saat nauttia festaritunnelmasta samalla, kun teet arvokasta työtä. Punaisen Ristin festaripäivystykseen kuuluu kolme eri toimintamuotoa, joista voit valita mieleisesi. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti