08.08.2023

Suomen Punaisen Ristin keräysluvat

Poliisihallituksen keräyslupa RA/2020/1407/9.11.2020 on voimassa toistaiseksi, koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus, lupa nro ÅLR 2022/8376/31.10.2022, on voimassa ajalla 1.1.2023 - 31.12.2023.