Kaksi naista seisoo rinnakkain talvisessa maisemassa. Nuorempi, Punaisen Ristin vapaaehtoisliiviin pukeutunut nainen katsoo lempeästi iäkkäämpää naista.

Vapaaehtoisena autat

Kuva: Kaisa Sirén / Suomen Punainen Risti

Haluatko olla vapaaehtoinen ystävä yksinäiselle, vai onko esimerkiksi ensiapuryhmässä toimiminen sinun juttusi? Vaihtoehtoja on paljon, ja Punaisen Ristin vapaaeh­toisena autat juuri sinulle sopivalla tavalla – niin usein kuin itse haluat. 

Kuulut oman paikka­kuntasi auttajaporukkaan ja samalla maailmanlaajuiseen verkostoon. Edistät inhimillisyyttä ja puolustat heikommassa asemassa olevaa.

Vapaaehtoisuus on yksi toimintamme pääperiaatteista, ja koko Punaisen Ristin liike on perustettu vapaaehtoisen aut­ta­misen pohjalle. Kotimaassa ihmisiä on autettu Punaisen Ristin vapaaehtoistyön voimin jo yli 140 vuoden ajan. Nykyisin vapaa­ehtoistemme muodostamia pai­kallisosastoja on jo satoja ympäri maata.

Tutustu erilaisiin auttamisen tapoihin ja tule mukaan vaikut­tamaan omaan lähiy­mpäristöösi. Vapaaehtoisena olet Punaisen Ristin sankari. Tervetuloa mukaan!

Millainen auttaja sinä haluat olla?

Kuka tahansa voi olla Punaisen Ristin vapaaehtoinen ystävä yksinäiselle. Jos sinulla on kyky kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva vapaaehtoi­seksi ystäväksi. Erityistaitoja ei tarvita. 

Tule ystäväksi yksinäiselle

Ensiapuryhmässä pääset kehittämään osaamistasi ja antamaan konkreettista apua esimerkiksi ensiapupäivystyksissä. 
Lue lisää ja tule ensiapuryhmään

Hälytysryhmässä voit osallistua viranomaisten tukena hälytystehtäviin, joissa autat esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettänyttä tai metsään eksynyttä ihmistä. Voit liittyä osaksi laajaa auttajien verkostoa, Vapaaehtoista pelastuspalvelua. 
Lue lisää hälytystoiminnasta ja tule mukaan

Hyvä terveys on tärkeää meille kaikille. Vapaaehtoisena voit edistää terveyttä ja hyvinvoin­tia esimerkiksi kaikil­le avoi­missa Terveyspisteissä, festareilla tai kodin turvallisuuden Turvakoutsina.

Tule edistämään terveyttä

Punaisen Ristin vapaa­ehto­isena voit esimerkiksi ohjata lasten kerhoja ja leirejä, järjestää tapahtumia ja ohjata harrastuksia.

Valitse sinua kiinnostava vapaaehtoistoiminta

Nuorten turvatalojen vapaaehtoisena voit tukea nuoria turvatalolla, verkossa tai muissa nuorten elämän ympäristöissä.

Tule vapaaehtoiseksi turvataloon

Oletko sinä se, joka saa Punaisen Ristin vapaaehtois­osastossa pyörät pyörimään? Voit esimerkiksi vastata paikallisastosi viestinnästä, kirjanpidosta tai toimia osaston hallituksessa. 

Ota yhteyttä alueesi osastoon

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Humanitaarisen oikeuden vapaaehtoistoiminnan tar­koi­tuksena on toteuttaa yhtä Punaisen Ristin keskeisistä tehtävistä – kertoa sodan sään­nöistä. Sodan oikeus­sään­nöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoit­tamaan aseellisten selk­kaus­ten vaikutuksia.

Eri puolilla Suomena toimii Punaisen Ristin humanit­aari­sen oikeuden vapaaehtois­ryhmiä, jotka järjestävät luentoja, tutustumis­retkiä, tempauksia ja koulutuksia. Voit toimia joko ryhmän jäsenenä tai kouluttajana.

Humanitaarisen oikeuden ryhmässä toimit sodan sääntöjen noudattamisen ja ihmisoikeuksien puolesta esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja suunnittelemalla toimintaa.

Kouluttajana voit järjestää erilaisia kursseja sekä viranomaisille että kenelle tahansa asiasta kiinnos­tuneille.

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen humanitaarinenoikeus(at)redcross.fi

Lue lisää humanitaarisesta oikeudesta

Haluatko auttaa maahan­muut­tajia ja turva­paikan­hakijoita? Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista ja yhteiskuntaa.

Punaisen Ristin vapaaeh­tois­toiminta on monikulttuurista ja siihen ovat tervetulleita kaikki, jotka tuntevat Punaisen Ristin arvot omikseen. Toiminta tuo yhteen ihmisiä monenlaisista eri taustoista.

Lue lisää ja tule mukaan auttamaan

Joka arkipäivä Suomessa tarvitaan 800 vapaaehtoista verenluovuttajaa. Hengen­pelastajiksi tarvitaan myös kantasoluluovuttajia. Tule mukaan auttamaan potilaita saamaan mahdollisuuden uuteen ja parempaan elämään.

Tule verenluovuttajaksi

Liity kantasorekisteriin

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen vapaaehtoisena kuuntelet ja autat nuoria, joiden asiat ovat menneet solmuun.

Turvatalojen vapaaehtoisiksi ovat tervetulleita kaiken­ikäiset. Et tarvitse aikai­sem­paa kokemusta, perehdytäm­me sinut tehtävään. Turva­talolla toimit yhdessä ammattilaisten kanssa.

Nuorten turvatalot tukevat nuoria ja heidän läheisiään Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla sekä valtakunnal­lisesti verkossa.

Tule vapaaehtoiseksi turvataloon

Lipaskerääjänä autat katastro­fien uhreja Suomessa ja maail­malla. Lahjoitusten keräämi­nen on paitsi tärkeää, myös hauskaa ja helppoa vapaaeh­tois­työtä.

Lipaskerääjät keräävät lah­joituksia hätäapukeräysten ja kampanjoiden aikana. Lippai­siin kerättyjen lahjoitusten avulla Punainen Risti auttaa hädänalaisia nopeasti ja tehokkaasti.

Hätäapukeräys käynnistetään silloin, kun Suomessa tai maailmalla sattuu iso katas­trofi. Usein tällaisen katas­tro­fitilanteen aiheuttaa luonnon­onnettomuus kuten maanjä­ris­tys tai hirmu­myrsky. Autta­mis­kampan­jois­ta tärkein on puo­les­taan joka syksy järjestettä­vä Nälkäpäivä.

Ilmoittaudu mukaan lipas­kerää­järeserviimme niin kut­summe sinut mukaan aut­ta­maan hätäapukeräyksiin ja Nälkäpäivään. Lipaskerääjäksi ilmoittautuminen ei velvoita sinua mihinkään, vaan voit aina tilanteen mukaan osal­listua tai olla osallistumatta.

Ilmoittaudu mukaan keräämään lahjoituksia. Otamme sinuun yhteyttä, kun apua tarvitaan. Tervetuloa!

Vapaaehtoisena voit auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä konkreettisella tavalla.

Kysy lisätietoa Punaisen Ristin ruokajakeluista oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimistosta tai osastosta.

Etsitkö harrastuksia lapsille tai nuorille? Tule tutustumaan va­paaehtoistoimintaan, harras­ta­maan, oppimaan uusia taitoja!

Valitse sinua kiinnostava vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyö Punai­ses­sa Ristissä on oiva keino kas­vat­taa henkilökunnan yhtei­sölli­syyttä, oman palkkatyön merkityksel­li­syyt­tä ja muuttaa maailmaa paremmaksi.

Auttamistyöllä viestitte arvois­tanne asiakkaille, sidosryhmil­le ja omalle henkilökunnalle, sekä vaikutatte yhteisöjen hyvinvointiin konkreettisella tavalla.

Lue vapaaehtoistoiminnasta yrityksille

Auta lapsia ja kylmien alueiden asukkaita neulomalla ja ompe­le­malla. Esimerkiksi lasten­vaat­tei­ta, sukkia ja lapasia tarvitaan aina!

Tee itse vaatteita

Vapaaehtoiset auttoivat koronakriisissä
"Vapaaehtoiseksi lähteminen tuntui luontevalta"
Ystävä on elämän suola
"Olen saanut uuden ihmisen elämääni"
Testaa millainen auttaja olet
Testaa millainen auttaja olet
Liity jäseneksi
Jäseneksi
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Oletko kiinnostunut harjoittelusta ensiapuryhmässä ja ehkä kurssien jälkeen myös ensiapupäivystämisestä? Tervetuloa mukaan elintärkeän harrastuksen pariin! Video: Suomen Punainen Risti
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta.
Punaisen Ristin periaatteet