10.10.2023

Tietoa perheenyhdistämisestä

Punaisen Ristin lippuja saloissa.
Kuva: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti auttaa Suomessa asuvia pakolaisia, jotka ovat joutuneet erilleen perheestään ja haluavat saada perheenjäsenensä Suomeen.

Sodissa ja katastrofeissa monet perheet menettävät yhteyden perheenjäseniin. Paon kaaoksessa vanhukset voivat jäädä jälkeen, lapsia kadota tai sisarukset joutua erilleen.

Kriisien seurauksena esimerkiksi liian monet vanhemmat ja lapset joutuvat tuhansien kilometrien päähän toisistaan. Heitä asuu myös Suomessa.

Sodan säännöt määrittelevät, että valtioiden tulee helpottaa konfliktissa erilleen joutuneiden perheenjäsenten yhdistymistä. Ihmisoikeudet ja humanitaarinen oikeus sisältävät lasten oikeuden vanhempiinsa ja oikeuden perhe-elämään.

Suomen laki rajaa perheenyhdistämisoikeuden ydinperheeseen, aviopuolisoon ja alaikäisiin lapsiin. Erityistapauksissa viranomaiset voivat myöntää oleskeluluvan Suomessa myös muulle omaiselle.

Suomen valtio maksaa ainoastaan kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat Suomeen siinä tapauksessa, että perhe on muodostettu ennen Suomeen tuloa. Suomen Punainen Risti käynnistää näiden perheenjäsenten matkajärjestelyt Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa, kun perheelle on saatu myönteinen oleskelulupapäätös viranomaisilta.

Vaikkemme voi antaa oikeudellista apua tai rahallista tukea perheenjäsenten lento- ja muihin matkoihin, Punainen Risti toimii sen puolesta, että erilleen joutuneet perheet saataisiin yhteen niin nopeasti kuin mahdollista.

Suomen Punainen Risti voi auttaa perhettäsi

  • Annamme tietoa perheenyhdistämisen säännöistä ja siitä, miten perheenjäsenten tulee toimia hakeakseen perheenyhdistämistä
  • Avustamme yhteydenpidossa viranomaisiin ja muihin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla
  • Neuvomme sinua ja perhettäsi perheenyhdistämismenettelyn aikana

Perheenyhdistämistä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Suomen Punaisen Ristin keskustoimistoon:
vaihde, 020 701 2000 (arkisin klo 8.30–16.00)
migration@redcross.fi

Punainen Risti on paikalla konfliktien keskellä
Punainen Risti on paikalla konfliktien keskellä