23.10.2020

Läheisen kadotessa

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun liiveihin sonnustautuneita vapaaehtoisia osallistuu etsintäharjoituksiin talvisessa metsässä.
Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Jos läheisesi katoaa, soita numeroon 112.

Esimerkiksi muistisairaan vanhuksen tai marjametsään lähteneen perheenjäsenen katoaminen aiheuttaa omaisissa valtavasti huolta ja kysymyksiä.

Katoamisen sattuessa on tärkeää pysyä mahdollisimman rauhallisena ja hakea nopeasti apua. Saat tarvitsemasi avun soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Kadonneen ihmisen etsinnästä vastaa viranomainen: sisämaassa ja sisävesialueilla poliisi ja merellä rajavartiolaitos. Viranomainen käynnistää etsinnät, jos kadonneen epäillään joutuneen hengenvaaraan, onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi tai jos kadonnut ei jostain syystä kykene huolehtimaan itsestään. Tarvittaessa viranomainen hälyttää tuekseen myös Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan, jos etsijöitä tarvitaan paljon.

Jos läheisesi katoaa

 • Pyri pysymään mahdollisimman rauhallisena. Silloin mieleesi tulee helpommin asioita, jotka voivat auttaa kadonneen löytämisessä.

 • Ota heti yhteyttä hätänumeroon 112. Mitä aiemmin soitat hätäkeskukseen, sitä nopeammin poliisi voi käynnistää etsintöjen valmistelut ja hälyttää tarvittaessa apuvoimia. Etsinnöistä ei tule kustannuksia ilmoittajalle, kadonneelle ihmiselle tai hänen omaisilleen.
  Saat tarvitsemasi avun hätänumerosta 112.
 • Kerro sekä hätäkeskukselle että poliisille kaikki, mitä tiedät tilanteesta ja mahdollisesta katoamisen syystä. Muistele, missä kadonnut on viimeksi nähty ja mitä hän on silloin tehnyt.

  Tiedot kannattaa kertoa silloinkin, kun niiden kertominen tuntuu syystä tai toisesta vaikealta. Sekä hätäkeskus, poliisi että etsintöihin osallistuvat vapaaehtoiset ovat saamastaan tiedosta vaitiolovelvollisia.

  Esimerkiksi näistä tiedoista on hyötyä etsintöjen suuntaamisessa:
  • kadonneen henkilötiedot ja valokuva
  • vaatetus ja muut tuntomerkit
  • katoamisaika ja -paikka
  • mitä kadonnut oli tekemässä tai minne hän oli matkalla katoamishetkellä
  • todennäköiset kulkureitit ja kulkuväline
  • terveydentila
  • mistä kadonnutta on jo etsitty
  • onko henkilö kadonnut ennenkin ja jos on, mistä hänet silloin löydettiin.

Soita hätänumeroon 112 heti, vaikka et tietäisikään vastausta kaikkiin kohtiin. Lisätietoa ehditään hankkia myös etsintöjen aikana.

 • Katoamispaikka ja sen lähiympäristö on tärkeää tutkia erityisen huolellisesti. Toisinaan esimerkiksi lapsi voi piiloutua kotona yllättävään paikkaan. Jos etsintä aloitetaan, poliisi tekee yleensä lähietsinnän, joka voidaan tehdä etsinnän kuluessa useampaan kertaan.

 • Soita kadonneen ystäville sekä työ- ja harrastuskavereille ja kysy heiltä kadonneesta.

 • On normaalia, että omaisen katoaminen herättää voimakkaita tunteita ja reaktioita. Pyydä rohkeasti apua myös itsellesi.

Etsintöjen aikana

Etsintöjen kuluessa toimi poliisin antamien ohjeiden mukaan. Jos mieleesi tulee lisätietoja tai saat uutta tietoa, anna ne etsintöjä johtavalle poliisille. Hän välittää tarvittavat tiedot etsinnän johtopaikalta aina etsijöille asti.

Poliisi voi pyytää sinua jäämään kotiin. Se johtuu siitä, että kadonnut ihminen saattaa palata kotiin tietämättä, että häntä etsitään. Ilmoita poliisille heti, jos kadonnut palaa kotiin.

 

Tiedot: Vapepa-johtaja Heikki Maukonen

Punainen Risti – Apua kadonneen perheenjäsenen löytämiseen
Punainen Risti – Apua kadonneen perheenjäsenen löytämiseen