Nälkäpäivä: Autat kriiseissä nyt ja huomenna

Lahjoita
Kuva: Emilia Kangasluoma / Punainen Risti

Lahjoituksesi muuttuu ruoaksi, vedeksi, suojaksi ja henkiseksi tueksi Suomessa ja maailmalla. Katastrofirahastoon tehdyillä lahjoituksilla hankitaan nopeasti juuri sellaista apua, jota ihmiset hädän keskellä tarvitsevat.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin.

Lahjoita

Autat kanssamme Suomessa

Kun sattuu tulipalo, tulva, epidemia, tietomurto, suuronnettomuus tai muu kriisitilanne, Punaisen Ristin kouluttamat vapaaehtoiset ovat valmiina.

Sinun tuellasi annamme henkistä tukea kriisiin joutuneille, etsimme kadonneita, tuemme viranomaisia ja ylläpidämme valmiutta varautua kriiseihin. Lisäksi toimitamme onnettomuuspaikoille evakuointiyksiköitä, joissa liikkuu mukana kaikki auttamiseen tarvittavat välineet.

Peräkärryllä liikuteltavan evakuointiyksikön mukana onnettomuuspaikalle saadaan nopeasti kaikki auttamiseen ja evakuointiin tarvittavat välineet
Peräkärryllä liikuteltavan evakuointiyksikön mukana onnettomuuspaikalle saadaan nopeasti kaikki auttamiseen ja evakuointiin tarvittavat välineet Kuva: Tuuli Salminen / Punainen Risti

Autat kanssamme maailmalla 

Lahjoittamalla katastrofirahastoon autat kriisien keskelle joutuneita maailmalla. Tuellasi toimitamme humanitaarista apua maailman pahimmille kriisialueille: koulutamme vapaaehtoisia, jaamme perheille käteisavustuksia ja toimitamme kenttäsairaaloita.

Juuri nyt apua tarvitaan kipeästi Marokon maanjäristysalueella, tulva-alueella Libyassa, ruokakriisistä kärsivässä Itä-Afrikassa sekä Afganistanissa.

Kuva: Marokon Punainen Puolikuu

Marokossa tuhoisan maanjäristyksen seurauksena kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat kipeästi ruokaa, vettä ja suojaa. Terveyspalveluja ja puhdasta vettä tarvitaan nopeasti, jotta vältytään epidemioilta. Tukea tullaan tarvitsemaan vielä pitkään.

Itä-Afrikassa on meneillään pahin ruokakriisi vuosikymmeniin ja 46 miljoonaa ihmistä tarvitsee ruoka-apua. Nälkäpäivänä kerättyjen varojen avulla jaamme alueella esimerkiksi käteis- ja materiaaliapua, parannamme puhtaan veden saatavuutta ja tuemme terveysklinikoita. Vahvistamme ihmisten valmiutta varautua katastrofeihin.

Afganistanissa humanitaarinen kriisi on syventynyt merkittävästi kahden vuoden aikana, ja arviolta kaksi kolmasosaa maan väestöstä tarvitsee humanitaarista apua.  Punainen Risti jatkaa avustustyötään Afganistanissa vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Apu ei olisi mahdollista ilman sinunlaistesi lahjoittajien tukea. Osallistu Nälkäpäivä-keräykseen ja varmistat, että apua riittää jatkossakin kaikille sitä tarvitseville.

Lahjoita

Näin katastrofirahasto auttaa

Katastrofirahaston varoja ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kohteeseen, joten niitä voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. Kun hirmumyrsky tekee tuhojaan, kuivuus vie elämisen edellytykset tai elämä pakolaisleirillä käy sietämättömäksi, lahjoitukset pelastavat ihmishenkiä.

Hätäapu tarkoittaa elämän perusedellytyksistä huolehtimista: puhdasta vettä, ruokaa, saippuaa, huopia ja pressuja sekä terveydenhoitoa ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken. Voimme lähettää kriisialueelle tarvittaessa myös kenttäsairaalan tai esimerkiksi kalustoa ja tukea IT-yhteyksien rakentamiseen. Toimitamme avun perille yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen kanssa.

Tuemme katastrofirahaston avulla myös kehitysyhteistyötä. Autamme kriisin koettelemaa yhteisöä pääsemään takaisin jaloilleen, varautumaan mahdollisiin uusiin kriiseihin ja selviytymään niistä mahdollisimman hyvin.

Avun tarve voi yllättää kenet tahansa meistä milloin tahansa. Autamme katastrofirahaston turvin myös suomalaisia hädän hetkellä. Esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneet voivat saada hätäapua, kuten hätämajoituksen, vaatteita ja hygieniatarvikkeita sekä henkistä tukea.

Katastrofirahastoon tehdyt lahjoitukset varmistavat, että koulutetut vapaaehtoiset ovat aina valmiina auttamaan kaikkialla Suomessa äkillisissä onnettomuustilanteissa tai poikkeuksellisissa oloissa. Koronaepidemian aikana vapaaehtoiset ovat auttaneet haavoittuvassa asemassa olevia jakamalla esimerkiksi ruoka-apua ja antamalla asiointiapua riskiryhmiin kuuluville.

Rahaston avulla tuetaan myös Vapaaehtoista pelastuspalvelua, joka auttaa esimerkiksi kadonneiden ihmisten etsinnöissä.

Tässä muutama esimerkki siitä mitä rahalla saa.

Suomessa:

 • 50 €: henkisen tuen koulutus yhdelle vapaaehtoiselle
 • 180 €: vaatteet tulipalossa kotinsa menettäneelle

Peräkärryllä liikuteltava valmiusyksikkö: Auttaessaan hätätilanteissa vapaaehtoiset tuovat paikalle liikuteltavan valmiusyksikön. Yksiköitä on ympäri Suomea, ja niitä varustellaan myös Nälkäpäivä-keräysvaroin:

 • 5 €: huopa
 • 13 €: metallinen bensakanisteri
 • 87 €: kantopaarit loukkaantuneelle
 • 149 €: akkuporakone

Maailmalla:

 • 9 €: ruokapaketti perheelle viikoksi katastrofialueelle
 • 17 €: äitiyspakkaus katastrofin keskelle
 • 60 €: antibiootit kolmellekymmenelle lapselle

Kenttäsairaala voidaan lähettää katastrofialueelle, minne päin maailmaa tahansa. Nämä ja muut välttämättömät sairaalatarvikkeet hankitaan lahjoitusvaroin.

 • 4,4 €: rautalisä synnyttäneelle
 • 100 €: haavan ompelusetti
 • 620 €: korvalamppusetti vuoden tarvikkeilla
 • 4 100 €: potilasmonitori lisätarvikkeineen leikkaussaliin
 • 29 000 €: leikkauspöytä lisäosineen

Katastrofirahaston sääntöjen mukaan keräyskulut saavat olla korkeintaan 20 prosenttia. Jokaisesta rahastoon lahjoitetusta eurosta menee siis vähintään 80 senttiä avustuskohteeseen.

Keräyskulut ovat lahjoitusten hankkimisesta aiheutuvia kuluja, kuten lahjoituspyyntökirjeiden paino- ja postituskulut, keräysvälineiden hankintakulut, markkinointikulut sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien kuten operaattoreiden ja pankkien veloittamat kulut.

Elintärkeiden avustustarvikkeiden ja niiden toimituskulujen lisäksi katastrofirahaston varoilla voidaan kattaa katastrofi- ja kriisialueilla toimivien Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden palkkakuluja. Avustustyöntekijöitä ovat esimerkiksi alueilla työskentelevät lääkärit, terveydenhoitajat ja logistikot. Suomen Punainen Risti ei tee kansainvälistä avustustoimintaa Suomesta käsin vapaaehtoisvoimin. 

Avun kohdemaissa avustustyöntekijöiden ja paikallisten vapaaehtoisten osuus avustustyöstä vaihtelee tilanteesta ja tehtävästä riippuen. Esimerkiksi kenttäsairaalaklinikalla palkattuja työntekijöitä on 50 % ja vapaaehtoisia 50 %, kun taas avustusjakelussa voi olla vaikkapa yksi organisoinnista vastaava työntekijä 50:tä jakelusta vastaavaa vapaaehtoista kohden. 

Suomen Punaisen Ristin kiinteästä henkilökunnasta vain varainhankintaa työkseen tekevien palkkoja maksetaan katastrofirahaston keräystuotoista. Suomessa toimivan muun henkilöstön palkat rahoitetaan useista eri lähteistä, kuten Suomen Punaisen Ristin tuotteiden myyntituotoista, jäsenmaksuista sekä eri ministeriöiden ja STEA:n avustuksista.

Suomessa Punaisen Ristin työntekijät tukevat vapaaehtoisia näiden tehtävissä. Itse avustustyön tekevät Suomessa vapaaehtoiset, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällaisia ovat esimerkiksi psykologin koulutusta vaativat tehtävät kriisitilanteissa.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset ympäri maailman ovat mukana vapaaehtoisesti, auttamisen halusta.

Katastrofirahaston säännöt ja tiukka valvonta sääntelevät lahjoitettujen rahojen käyttöä. Suomen Punaisen Ristin kirjanpito auditoidaan projektikohtaisesti vuosittain, ja myös muilta Punaisen Ristin kansallisilta yhdistyksiltä edellytetään vuosittaista tilintarkastusta. Koska Punaisen Ristin kansainvälinen liike toimii lähes kaikissa maailman maissa ja jokaisessa kohdemaassa on oma toimintakulttuurinsa, riskinhallinta on tärkeää.

Analysoimme yhteistyökumppanimme, arvioimme heidän kapasiteettinsa valvoa väärinkäytöksiä ja valvomme niitä myös itse. Jos toiminta ei vastaa odotuksiamme, autamme kumppaniamme kehittämään toimintaansa. Jos sekään ei auta, vetäydymme yhteistyöstä. Myös tämä on Punaisen Ristin kehitysyhteistyötä.

Joissain kohteissa Suomen Punaisella Ristillä on oma edustaja pysyvästi, toisissa käydään tarkastuskäynneillä kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useammin.

Jos kohteessa on ulkopuolinen rahoittaja, heidän omat edustajansa käyvät avustuskohteessa tarkistamassa, että raportoidut asiat pitävät paikkansa ja rahat on käytetty sovitusti.

Valvomme tarkkaan myös sitä, että avustustarvikkeet menevät suurimmassa hädässä oleville.

Katastrofirahaston lahjoituksista noin 90 % saadaan yksityisiltä lahjoittajilta. Sinun tukesi on ensiarvoisen tärkeää!

Suomen Punaisen Ristin avustusprojekteja rahoittavat lahjoittajien lisäksi muun muassa ulkoministeriö ja Euroopan unionin humanitaarisen avun toimisto ECHO. Koska kaikkiin projekteihin tarvitaan katastrofirahaston omarahoitusosuus, avustustyötä ei olisi ilman lahjoittajiamme.

Lahjoita katastrofi­rahastoon

Lämmin kiitos avustasi!

Vain 9 €,
ja perhe saa viikon ruokapaketin katastrofin keskelle
Tule lipaskerääjäksi Nälkäpäivänä
Tule lipaskerääjäksi Nälkäpäivänä
Mikä on Nälkäpäivä
Mikä on Nälkäpäivä