VALTAKUNNALLINEN HIV-NEUVONTAPUHELIN

Toimipiste: 

Valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin on lopettanut toimintansa toistaiseksi. Puhelimessa ovat päivystäneet koulutetut vapaaehtoiset 30 vuoden ajan, jotka ovat tehneet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien tartuntaa pelkääviä. Punainen Risti haluaa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisiaan heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivystysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuhelimeen on soitettu enää keskimäärin kerran päivystysvuoron aikana. Syksyllä 2018 pilotoidaan Punaisen Ristin terveysohjelmien yhteistä chat-toimintaa, johon myös tuki ja neuvonta hiv-tartunnasta huolestuneille on tarkoitus siirtää. Hiv-tartuntojen sekä siihen liittyvän leimaantumisen ja syrjinnän vastainen työ liittyy samalla vahvemmin osaksi muuta tehtävää terveystyötä.

Kampanjat