21.12.2023

Henkilöstöä koskevat periaatteet

Punaisen Ristin lippuja sinistä taivasta vasten.
Kuva: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Punaisessa Ristissä noudatetaan tasapuolista henkilöstöpolitiikkaa ja yhteisiä pelisääntöjä.

Henkilöstöämme koskevien periaatteiden tavoitteena on työyhteisö, jossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja jossa henkilöstöllä on halu ja mahdollisuus onnistua yksilönä ja työyhteisönä.

Suunnittelu ohjaa työyhteisön kehittämistä

Keskushallinnossamme tehdään vuosittain yhteistoimintalain mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka ohjaa pitkäjänteistä henkilöstöjohtamisen toteutusta ja seurantaa.

Suunnitelmassa keskitytään erityisesti niiden muutosten arviointiin, jotka vaikuttavat henkilöstömäärään, -rakenteeseen ja osaamiseen. Työhyvinvoinnin kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet ovat tärkeässä osassa.

Lisäksi suunnitelmassa kuvataan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat periaatteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Kehitämme työyhteisöä systemaattisesti, ja henkilöstöä kuunnellaan sekä osallistetaan aktiivisesti kehittämisessä. Työyhteisön tilaa ja kehittymistä mitataan jatkuvasti henkilöstötutkimusten avulla.

Kehitämme esihenkilötyötä suunnitelmallisesti valmennusten ja koulutusten avulla sekä esimiesten yhteistoiminnan avulla. 

Henkilöstön edustajien kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua muun muassa työsuojelutoimikunnassa ja keskustoimiston henkilöstöfoorumissa, jotka kokoontuvat säännöllisin välein. Muutoksia ja uudistuksia valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Rekrytoinneissa tarjotaan mahdollisuuksia sisäiseen työkiertoon ja urakehitysmahdollisuuksiin. Avoimet tehtävät täytetään pääsääntöisesti hakumenettelyn kautta.

Perehdytys ja valmennus

Henkilöstön perehdytys ja jatkuva valmennus on tärkeä osa Punaisen Ristin toimintaperiaatteita.

Perehdyttäminen muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu Punaisen Ristin toimintaan ja käytäntöihin tutustuminen, työyhteisöön, tapoihin ja ihmisiin tutustuminen, oman yksikön tehtäviin, toimintaprosessiin ja yhteistyökumppaneihin tutustuminen sekä tehtäväkohtainen perehdytys (työnopastus). Perehdytyksessä käytetään apuna myös sähköisiä oppimisympäristöjä.

Osaamisen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan Suomen Punaisen Ristin strategian, toimintasuunnitelmien, talousarvion sekä viranomaismääräysten puitteissa.

Tavoitteena on varmistaa, että osaamista kehitetään systemaattisesti toiminnan painopisteiden ja niihin liittyvien tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Punainen Risti ei hyväksy häirintää

Suomen Punaisessa Ristissä emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista häirintää, ahdistelua tai hyväksikäyttöä. Sitoudumme siihen, että Suomen Punainen Risti on työntekijöille, vapaaehtoisille, avunsaajille ja kolmansille osapuolille turvallinen ympäristö toimia.

Lue Punaisen Ristin linjaus seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäisystä

Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Mitä Punainen Risti tekee?
Mitä Punainen Risti tekee?