21.12.2023

Toiminnalliset arvot

Punaisen Ristin lippuja sinistä taivasta vasten.
Kuva: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Seitsemän periaatteen lisäksi Punaisen Ristin toimintaa ohjaavat järjestön arvot.

Avoin

Toimimme paikallisesti, lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. Näkyvä, arkipäivän toimintamme yhdessä ihmisten kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Järjestön johtaminen on avointa, luottamusta rakentavaa ja keskustelevaa. Toimintamme tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta raportoidaan avoimesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Otamme vastaan jokaisen. Näemme jokaisen vapaaehtoisten, luottamushenkilön ja työntekijän erilaisuuden voimavarana, jonka avulla
tarjoamme monimuotoista ja avointa toimintaa.


Palvelualtis

Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat ja sitä tukevat saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta vapaaehtoisilta ja toimintaa tukevilta työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuuntelemalla apua tarvitsevia ja vapaaehtoisia.

Aikaansaava

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein ja tuloksellisesti: keskitymme järjestön yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Yhteistyökykyinen

Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vastaamme parhaiten avun tarvitsijoiden tarpeisiin, kun teemme yhteistyötä Punaisen Ristin sisällä kansainvälisesti ja Suomessa.

Toimimme avoimena ja yhteistyökykyisenä kumppanina valtakunnallisesti ja paikallisesti muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti