21.12.2023

Yhteiskuntavastuu, toiminnan laatu ja toimintatavat

Punaisen Ristin lippuja sinistä taivasta vasten.
Kuva: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti toimii laadukkaasti, lakeja ja määräyksiä noudattaen.

Toimintamme perustuu luottamukselle. Punaisen Ristin toiminnan edellytyksenä on, että avunsaajat, työhömme osallistuvat vapaaehtoiset ja työntekijät sekä toimintamme mahdollistavat tukijat ja tahot hyväksyvät toimintamme periaatteet, luottavat toimintakykyymme ja tuntevat toimintatapamme ja työmme tulokset.

Luottamus ja vastuu ovat asioita, joihin koko toimintamme kiteytyy. Siksi on tärkeää, että päivittäisellä työllämme voimme lunastaa toimijoidemme, asiakkaidemme, toimintaamme valvovien viranomaisten, kumppaneiden sekä yhteiskunnallisten päättäjien meitä kohtaan osoittaman luottamuksen. Tämä luottamuspääoma on voimavara ja elinehto.

Suomen Punaisen Ristin toiminta on säädeltyä ja olemassaolomme edellyttää, että määräyksiä noudatetaan. Lait ja asetukset, autettavien tarpeet ja vaatimukset sekä Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus määrittelevät toiminnan laatutavoitteet.

Suomen Punaisen Ristin toimintaa koskeva sääntöperusta on laaja ja kattaa varsinaisten sääntöjen lisäksi kaikki linjaukset ja toimintaohjeet sekä niiden hallinnointiin käytettävät menettelyt ja tietojärjestelmän. Koko henkilökunnan tulee noudattaa ohjekokonaisuudessa esitettyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja.

Tutustu järjestötoimintaan liittyviin julkaisuihin, kuten säännöt, asetukset ja toimintalinjaukset

Järjestötoimintaan liittyvät julkaisut
Järjestötoimintaan liittyvät julkaisut
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti