Satoja Punaisen Ristin aktiiveja istuu puoliympyrän muotoisessa kokoussalissa Finlandia-talossa.

Punaisen Ristin yleiskokous

Kuva: Mari Vehkalahti / Suomen Punainen Risti

Yleiskokous järjestetään päättämään Punaisen Ristin toiminnasta seuraavalle kolmelle vuodelle. Se on tärkeä tilaisuus osallistua Punaisen Ristin päätöksentekoon.

Yleiskokouksessa on ainutlaatuinen tunnelma, kun sadat Punaisen Ristin jäsenet kokoontuvat päättämään yhteisistä asioista ja auttamistyön suunnasta.

Mikä on Punaisen Ristin yleiskokous? 

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin: se päättää organisaation toiminnasta ja valitsee korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja valtuuston.

Yleiskokous on paikka, jossa auttajat kokoontuvat päättämään Punaisen Ristin työn suunnan tuleville vuosille.

Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin strategiasta eli toimintalinjauksesta. Samalla valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.

Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin vapaaehtoisten paikallisosastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi edustaja.

Nämä äänivaltaiset edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus, ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja voivat käyttää puheenvuoroja. Yleiskokous ja muu ohjelma on kuitenkin avoin kaikille jäsenille.

Mikä on Punaisen Ristin toimintalinjaus?

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä kolmen vuoden ajan kerrallaan. Punaisen Ristin vapaaehtoisilla ympäri maata on paras ymmärrys omien alueidensa erityispiirteistä – he näkevät, kokevat ja kuulevat, millaista apua tarvitaan.

Toimintalinjauksessa nämä paikalliset tarpeet yhdistyvät Punaisen Ristin maailmanlaajuiseen strategiaan.

Ennen kuin toimintalinjaus vahvistetaan yleiskokouksessa, sen sisältöön vaikuttaa ja osallistuu satoja ihmisiä järjestön kaikilla tasoilla.