Näin järjestät Päivätyökeräyksen

Neljä nuorta kävelee kaupungilla jutellen.
Kuva: Marjaana Malkamäki

Päivätyökeräyksellä eli taksvärkillä oppilaat voivat auttaa pulaan joutuneita nuoria kotimaassa tai lievittää ihmisten hätää kauempana. 

Mikä Päivätyökeräys eli taksvärkki on?

Oppilaat hankkivat itselleen työpaikan päiväksi vaikka paikallisesta yrityksestä tai sopivat työskentelevänsä kotona. Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista. Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen keräyspäivän ajaksi.

Suosittelemme päivän palkaksi 12 €. Keräys toteutetaan Punaisen Ristin keräysluvalla, ja sen tuotto on tilitettävä kokonaisuudessaan Punaiselle Ristille.

Koulu voi päättää keräyksen ajankohdan.

Koulu voi valita kahdesta lahjoituskohteesta

Katastrofirahaston avulla autetaan sekä luonnonmullistusten ja sotien uhreja ympäri maailmaa että Suomessa äkillisen onnettomuuden kohdanneita. Lahjoituksia ei sidota etukäteen tiettyyn kohteeseen. Niitä voidaan aina käyttää nopeasti siellä, missä avun tarve on suurin.

Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään selvittämään kotona tai koulussa syntynyttä kriisiä. Neuvoja saa myös puhelimitse ja chatissa. Turvatalojen palvelut ovat maksuttomia eikä ajanvarausta tai lähetettä tarvita.

Miksi Päivätyökeräykseen kannattaa osallistua?

Päivätyökeräyksessä oppilaat voivat omalla toiminnallaan olla osa paremman tulevaisuuden rakentamista.

  • Auttamistyö vahvistaa aktiivista kansalaisuutta, tuo opiskeluun toiminnallisuutta ja tukee oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
  • Päivätyökeräyksen materiaalit avartavat oppilaiden käsitystä maailmasta ja sen asukkaista. 
  • Taksvärkki on yksi tapa hankkia lisää työkokemusta. Päiväksi hankittu työpaikka saatta jopa auttaa oppilasta seuraavan kesätyön löytämisessä.

Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa - toimi näin:

Päätä muiden opettajien tai oppilaiden kanssa, kumpaan kohteeseen haluatte Päivätyökeräyksenne kohdistaa ja mihin ajankohtaan haluat keräyksen sijoittaa.

Mukavaa Päivätyökeräystä!

Haluatko vinkkejä oppituntien ja tapahtumien suunnitteluun?