Piirros monista erinäköisistä ja eritaustaisista nuorista keskustelemassa.

Kaveritaidot osana opetusta

Hyviä kaveritaitoja ovat esimerkiksi kyky ilmaista itseä rakentavalla tavalla, toisten huomioon ottaminen ja omista rajoista kiinnipitäminen.

Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja-ohjelma vahvistaa nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisää itsetuntemusta ja auttaa lievittämään nuorten yksinäisyyttä.

Kaveritaitoja-ohjelman tehtävien ja haasteiden avulla opettaja voi sisällyttää näiden taitojen harjoittelua helposti omaan opetukseensa.

Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Hyvät kaveritaidot eivät ole meissä automaattisesti, vaan jokainen tarvitsee harjoitusta ja rohkaisua ainakin johonkin osa-alueeseen.

Yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattu Kaveritaitoja-materiaali sisältää kuusi teemaa:

  • Uuteen ihmiseen tutustuminen
  • Itsetuntemus
  • Itsemyötätunto
  • Kaveritaidot
  • Yksinäisyys
  • Vastoinkäymisten kohtaaminen

Kaveritaitoja-oppimateriaali sisältää tekstin lisäksi videoita, harjoituksia ja haastetehtäviä. Se soveltuu itsenäiseen opiskeluun, mutta opettajana voit myös poimia ohjelman sisältöjä avuksi oppilaiden vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

Ohjelman sisältö on toteutettu Suomen Punaisen Ristin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyönä, osana veikkauksen tuotoilla tuettua Punaisen Ristin Kaveritaitoja nuorille -hanketta.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Kaveritaitoja -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutustaitojasi, auttaa sinua tutustumaan itseesi ja toiveisiisi sekä tarjota rohkaisua uusien ihmisten tapaamiseen ja jo olemassa olevien ihmissuhteiden syventämiseen. Video: Suomen Punainen Risti
Oppimateriaaleja auttamisesta ja maailman ilmiöistä
Opettajille