13.06.2024

Rasismi ja Suomen rikoslaki

Henkilöitä t-paidoissa, joissa on rasisminvastainen logo.
Kuva: Laura Honkimäki / Suomen Punainen Risti

Voit ilmoittaa rasismista poliisille tai Yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Suomen rikoslaissa kielletään syrjintä, työsyrjintä sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rodun perusteella. Silti vain pieni osa rasismista tulee poliisin tietoon. Tutkimusten mukaan ainoastaan rasistisen toiminnan äärimmäisistä muodoista, jos niistäkään, tehdään ilmoitus poliisille.

Tällä lomakkeella voit jättää poliisille ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta esimerkiksi rasismiin, ihmisvihaan tai väkivaltaan liittyvät havainnot. Poliisi on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tästä löydät listan aktiivisista nettipoliiseista.

Voit kääntyä Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen, jos olet kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella.