Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja järjestökoordinaatio

Kuva: Jussi Vierimaa / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua.

Valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana valmiusjärjestönä Punainen Risti koordinoi kansalaisjärjestöjen vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa.

Punainen Risti on lisäksi sopinut sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että se koordinoi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa kriisitilanteissa.

Koordinaatio on yhteistyötä ja tiedon jakamista. Sen avulla varmistetaan, että järjestöjen apu on tehokasta ja helposti viranomaisten käytettävissä.

10 000
koulutettua verkoston vapaaehtoista

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio

Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa. Vapepa on yli 50 järjestön verkosto, jonka koulutetut hälytysryhmät tarjoavat viranomaisille käytännön apua onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa.

Yleisin tilanne, johon viranomaiset pyytävät tukea, on kadonneen ihmisen etsintä. Vapaaehtoisten apua tarvitaan usein myös esimerkiksi evakuointeihin ja tulipalossa kotinsa menettäneiden ihmisten auttamiseen.

Punainen Risti kokoaa auttajat yhteen

Punainen Risti toimii koko Vapepa-verkoston yhdysjärjestönä. Kokoamme järjestöjen edustajat ja viranomaiset yhteen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sopimaan yhteisistä asioista ja harjoittelemaan yhteistyötä käytännön tilanteissa.

Vastaamme verkoston edustamisesta ja neuvottelemme viranomaisten kanssa tehtävät sopimukset yhteistyössä koko järjestöverkoston kanssa.

4502
autettua ihmistä viime vuonna

Lisäksi koordinoimme Vapepa-järjestöjen yhteistyötä yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.

Jokainen Vapepa-järjestö kouluttaa omat vapaaehtoisensa, mutta Punainen Risti järjestää koulutusta myös koko verkoston vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnan johtamiseen, viestiliikenteen järjestämiseen, kadonneiden etsintöihin sekä ensihuoltoon eli ihmisten perustarpeista huolehtimiseen erilaisissa kriiseissä.

Verkoston järjestöt toimivat yhdessä: esimerkiksi yhteinen hälytys- ja johtamisjärjestelmä, koulutukset ja harjoitukset vahvistavat hälytysryhmien yhteistyötä. Näin jokaisen järjestön osaaminen pystytään hälytystilanteessa hyödyntämään hädässä olevan ihmisen auttamiseksi.

Tarkista oman kotisi turvallisuus.
Arjen turvallisuus
Näin pääset mukaan hälytysryhmään
Mukaan hälytysryhmään