Autoilijoiden ensiaputaidoissa reilusti parantamisen varaa

Paula Lehto
14 Euroopan maassa toteutettu ensiaputaitotutkimus osoitti puutteita autoilijoiden tiedoissa ja taidoissa. Kuva Young European Truck Driver 2012 -kilpailusta Rajamäeltä. Kuvassa kilpailija Janne Hötti tarkastaa tilanteen ensiaputaitoja vaatineella onnettomuusrastilla. Hötti voitti kilpailun.
Kuvaaja: Paula Lehto

Suomalaisilla autoilijoilla on vahva luottamus omiin ensiaputaitoihinsa. Auttamisrohkeus on hieno asia, mutta taidoissa on puutteita.

Euroopan tieliikenteessä menehtyy vuosittain noin 30 000 ihmistä. Kuolonuhrien määrää olisi mahdollista alentaa merkittävästi, jos jokaisella olisi hyvät ensiaputaidot. Joissakin Euroopan maissa ensiapukoulutus kuuluu pakollisena ajo-opetuksen yhteyteen, mutta Suomessa ei.

85 prosenttia suomalaisista autoilijoista uskoo osaavansa antaa ensiapua, jos osuu onnettomuuspaikalle. Kun ihmisiltä kysyttiin, miten onnettomuuspaikalla tulisi toimia, tiedot eivät olleet aivan yhtä vahvoja kuin usko omaan osaamiseen.

Onnettomuuspaikan oikeat toimintatavat ovat:

  • onnettomuuspaikalla lisävahinkojen välttäminen ja omasta turvallisuudesta huolehtiminen esimerkiksi varoitusliivein tai –vilkuin
  • hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon
  • ensiavun antaminen loukkaantuneille

97 % suomalaisista autoilijoista muistaa, mikä on hätänumero (112)

87 % suomalaisista autoilijoista muistaa hätäilmoituksen tekemisen

38 % suomalaisista autoilijoista muistaa omasta turvallisuudesta huolehtimisen

Autoilijoiden ensiaputaitoja tutkittiin 14 Euroopan maassa

Tiedot käyvät ilmi Saksan autoliiton koordinoimasta ja kansallisten autoliittojen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa haastateltiin noin 200 autoilijaa 14 Euroopan maassa. Yhteensä haastatteluja tehtiin 2786. Suomessa haastattelut toteutettiin kesällä 2012 Kuopiossa, Oulussa ja Vantaalla. Haastatteluja tekivät Autoliiton ja Punaisen Ristin edustajat. Suomen lisäksi tutkimus toteutettiin Itävallassa, Kroatiassa, Tsekissä, Tanskassa, Saksassa, Serbiassa, Sloveniassa, Sveitsissä, Belgiassa, Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

Tutkittujen maiden välillä oli suuria eroja ja suomalaiset menestyivät tiedoillaan ja taidoillaan hyvin.

91 % suomalaisista autoilijoista muistaa tarkastaa, hengittääkö uhri

97 % suomalaisista autoilijoista muistaa, että vakava verenvuoto tyrehdytetään painesiteellä

Käytännön harjoituksissa kävi ilmi, että 30 % suomalaisista autoilijoista osasi elvyttää ja puolet osasi asettaa tajuttoman kylkiasentoon ja tarkastaa hengityksen.

Tutkimus osoitti, että ihmiset yliarvioivat ensiaputaitojaan ja että kertaluonteinen ensiapukurssi ei riitä ylläpitämään taitoja ikuisesti. Myönteistä oli, että suurimmalla osalla oli halu auttaa.