Keniassa alkaa uusi äiti- ja lapsiterveyshanke

Minna Passi
Suurperhe Tana-joen seudulla
Kuvaaja: Minna Passi

Suomen Punaisen Ristin tukema kolmevuotinen hanke keskittyy Tana-joen alueelle, joka on yksi Kenian köyhimmistä maakunnista. Alueen terveystilanne on hälyttävä: 88 jokaisesta tuhannesta lapsesta kuolee ennen viidettä elinvuottaan. Suomessa vastaava luku on 3,5 lasta.

Myös aliravitsemus on vakava ongelma, sillä lähes viidennestä alueen alle 5-vuotiaista lapsista uhkaa akuutti aliravitsemus. Tämä liittyy paitsi varsinaiseen ruuan puutteeseen, mutta myös tietämättömyyteen siitä, mitkä etenkin kasvavan lapsen ravintotarpeet ovat. Aliravitsemus altistaa lasta esimerkiksi malarialle, ja tavallinen ripulitauti saattaa olla hengenvaarallinen.

Hankkeen tavoitteena on vähentää äiti- ja lapsikuolleisuutta lisäämällä terveystietoutta. Samalla tuetaan Kenian terveysministeriötä laajentamaan perusterveyspalveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat noin 22 500 hedelmällisessä iässä olevaa naista ja heidän puolisoaan, sekä noin 14 500 alle viisivuotiasta lasta.

Kotisynnytyksestä terveyskeskuksiin

Suurin osa Tana-joen äideistä synnyttää vanhan tavan mukaan kotonaan. Monesti vanhemmat eivät tiedä, että terveyskeskuksissa voi synnyttää turvallisemmin, sillä niissä synnytystä tukee koulutettu terveystyöntekijä.  Kotona voi olla nopeampi synnyttää, sillä keskukset ovat usein kaukana vaikeiden yhteyksien päässä.

Hankkeessa kunnostetaan ja varustetaan kaksi terveyskeskusta, jotta ne voisivat palvella paremmin synnyttäjiä ja äitien ja lasten terveyshoitoa. Raskaana olevia naisia kannustetaan käyttämään äitiysneuvolan palveluja ja suojaamaan itseään esimerkiksi malarialta raskauden aikana. Hankkeeseen liittyy myös kokeilu, jossa terveystietoutta lähetetään kännyköiden kautta.

Koska monin paikoin maaseutua lisääntymisterveyspalveluja ei ole saatavilla, ohjelmassa panostetaan myös liikkuviin terveyspalveluihin. Lisäksi 200 terveysministeriön sairaanhoidon ammattilaista saa lisäkoulutusta.

Vapaaehtoiset vievät viestiä

Koska ravitsemustietämys on heikkoa Tana-joen alueella, uudessa hankkeessa Punaisen Ristin ja terveysministeriön vapaaehtoiset jakavat kyläyhteisöissä tietoa erityisesti ravitsevasta lähiruuasta.

– Aiempi kokemus on osoittanut, että äidit keskustelevat lasten hoitoon liittyvistä asioista mieluimmin vertaisryhmissä, sanoo Ritva Jäntti, Suomen Punaisen Ristin alueellinen terveysasiantuntija.

Hankkeessa vapaaehtoiset tukevat vertaisryhmien perustamista ja seurantaa. Ravitsemustietouden lisäksi koulutetut vapaaehtoiset tehostavat aliravittujen lasten kartoitusta ja ohjausta terveysklinikoille ravitsemushoitoon ja seurantaan.

– Olen todella innolla mukana tässä alkavassa ohjelmaa Tana-joen alueella Kenian Punaisen Ristin ja HENNETin (terveysalan kattojärjestö) kanssa, Jäntti jatkaa.

– Monet alueet missä terveyspalvelut ovat kaukana, Punaisten Ristin koulutettujen vapaaehtoisten ennaltaehkäisevä terveystyö on todella arvokasta ja tuloksia antavaa. Olemme suunnitelleet ohjelman alusta asti kohdeyhteisöjen ja paikallisten terveysministeriön edustajien kanssa.

Hanketta rahoittaa EU:n komissio.