Veripalvelun YT-neuvottelut päättyivät

Jari Härkönen
Suomessa tarvitaan jokaisena arkipäivänä lähes 1000 verenluovutusta.
Kuvaaja: Jari Härkönen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa on saatu päätökseen YT-neuvottelut. Toimintaa organisoidaan uudelleen ja sen seurauksena yhteensä 61 työsuhdetta irtisanotaan.

Veripalvelulla on tällä hetkellä palveluksessaan noin 600 työntekijää.

Muutosten taustalla ovat toiminnalliset ja taloudelliset syyt. Erityisesti verivalmisteiden käyttö sairaaloissa on vähentynyt ja toimintaa on välttämätöntä sopeuttaa sairaaloiden nykyiseen tarpeeseen.

Toimintaa tehostetaan koko organisaatiossa

Nyt tehtävät uudistukset tarkoittavat 61 työsuhteen irtisanomista. Lisäksi tämän YT-prosessin yhteydessä 9 henkilöä on irtisanoutunut tai jäämässä eläkkeelle. Alkuperäinen Veripalvelun ilmoittama enimmäisarvio irtisanottaviksi tulevista työsuhteista oli enintään 70.

- Veripalvelussa on erittäin osaava ja työlleen vahvasti omistautunut henkilöstö. Olemme osa auttamisen ketjua ja työskentelemme kaikki potilaiden hyvinvointia varten. Päätös henkilöstön vähentämisestä on tuskallisen vaikea, mutta se on pakko tehdä, Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä toteaa.

Veripalvelu tiedotti viime viikolla verenluovutusverkostoon tehtävästä toimintamallin muutoksesta, jossa pienimpiä kiinteitä toimipisteitä korvataan liikkuvilla verenluovutustilaisuuksilla. Veripalvelussa irtisanottavien työsuhteiden kokonaisluku 61 sisältää tuosta verenluovutusverkoston muutoksesta johtuvat 31 työsuhteen irtisanomiset. Muut henkilöstön vähennykset kohdistuvat pääasiassa erilaisiin tukipalveluihin Veripalvelun eri toiminnoissa. Toimintaa tehostetaan yhdistämällä tehtäviä sekä karsimalla taloudellisesti tappiollisia toimintoja.

Talous tasapainoon

Veripalvelu saa tulonsa sairaaloiden käyttämistä valmisteista ja palveluista, joten valmisteiden käytön vähentyminen vaikuttaa suoraan Veripalvelun talouteen. Tulos on ollut parina viime vuonna selvästi tappiollinen:  2,3 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2012.

- Veripalvelun toiminta on voittoa tavoittelematonta, mutta emme myöskään voi tehdä jatkuvasti tappiota emmekä siirtää ylikapasiteettiamme sairaaloiden maksettavaksi, Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä perustelee ratkaisuja.

Veripalvelussa luovutaan myös eräistä pienemmistä tappiollisista toiminnoista, joita ei ole mahdollista jatkossa hoitaa Veripalvelun omalla rahoituksella. Näitä ovat istukkaveren kerääminen ja luupankkitoiminta. Veripalvelu jatkaa istukkaverisiirteiden välittämistä kantasoluhoitoihin, mutta ei enää itse jatkossa kerää istukkaverta. Istukkaverisiirteiden käyttö on Suomessa jäänyt vähäiseksi ja tarvittavat siirteet saadaan ulkomaisista istukkaveripankeista. Luupankkitoiminnassa Suomessa on myös muita palveluntarjoajia, jotka pystyvät hoitamaan sairaaloiden tarvitsemat luupankkipalvelut.

- Perustehtävämme on huolehtia siitä, että kaikissa Suomen sairaaloissa on joka päivä oikea määrä potilaiden tarvitsemia verivalmisteita. Sen lisäksi tuemme sairaaloita kantasoluhoidoissa ja elinsiirroissa, Martti Syrjälä summaa Veripalvelun tärkeimmät tehtävät.

Verenluovutus pysyy tärkeänä auttamisen muotona

Verta ei voi tehdä keinotekoisesti, joten verenluovutuksia tarvitaan edelleen suuri määrä joka päivä, jotta kaikille verensiirtoja tarvitseville potilaille voidaan turvata tarvittavat verivalmisteet. Verta tarvitaan esimerkiksi leikkauksissa, onnettomuusuhrien auttamisessa sekä syöpäsairaiden ja keskoslasten hoidossa. Tällä hetkellä Suomessa tarvitaan edelleen jokaisena arkipäivänä lähes 1000 verenluovutusta. Veripalvelu kehittää verenluovutusverkostoa ja luovuttajien kutsutoimintaa siten, että se toimii koko Suomen potilashoidon kannalta tehokkaalla mitoituksella ja myös joustaa verentarpeen tulevien muutosten mukaan.

Perjantaina 14. kesäkuuta vietetään Maailman verenluovuttajien päivää. Monissa maissa verihuolto ei todellakaan ole itsestään selvyys, vaan moni jää ilman turvallista verensiirtohoitoa ja elämän mahdollisuutta.

- On taas aika kiittää kaikkia verenluovuttajia heidän pyyteettömästä avustaan potilaiden hyväksi. Veripalvelu on kyennyt järjestämään luovuttajien avulla verivalmisteet Suomen potilaille jo 65 vuoden ajan. Nyt teemme tarpeelliset muutokset toimintaamme, jotta tämä toiminta jatkuu sujuvana tulevinakin vuosina, Syrjälä sanoo.