Osa omaishoitajista vaarassa jäädä heille kuuluvien palvelujen ulkopuolelle

Jarkko Mikkonen
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen

Joka viides suomalainen auttaa omaistaan tai läheistään säännöllisesti ja määrä kasvaa koko ajan, kertoo Punaisen Ristin omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto.

20 vuotta Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoimintaa
  • Suomen Punainen Risti on järjestänyt tukitoimintaa omaishoitajille vuodesta 1993.
  • Omaishoidon tukitoimintaa pyörittävät Punaisen Ristin vapaaehtoiset tukenaan Punaisen Ristin omaishoidon työntekijät.
  • Omaishoidon tukitoimintaa järjestetään jo 42:ssa Punaisen Ristin paikallisosastossa kahdeksan piirin alueella.
  • Omaishoitajien tukitoiminta on tarkoitettu kenelle tahansa vaikeassa elämäntilanteessa olevalle vanhuksen tai pitkäaikaissairaan omaishoitajalle ja hänen perheelleen. Toiminnan tavoitteena on edistää omaistaan hoitavien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
  • Tukitoiminnassa läheistään hoitaville omaisille tarjotaan monipuolista ohjausta ja neuvontaa, henkistä tukea sekä terveyteen, etuuksiin ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta. Tärkeä toimintamuoto on myös vapaaehtoisten toteuttama virkistys- ja ryhmätoiminta.

Omaishoitajien määrän arvioidaan olevan yli 300 000 henkilöä. Heistä vain noin 40 000 on tällä hetkellä lakisääteisen kunnallisen omaishoidon tuen piirissä. Virallisesti omaishoitajiksi luetaan vain ne, jotka saavat kunnallista omaishoidon tukea. Kunnat päättävät siitä, kuka on oikeutettu omaishoidon tukeen. Yhtenäistä kriteeristöä ei ole ja moni tukeen oikeutettu ei saa sitä. Usein tuki evätään kuntien vähäisten resurssien takia.

Punainen Risti on huolissaan sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman työryhmän kapeasta ja epämääräisestä omaishoidon määritelmästä. Työryhmä esittää säädettäväksi lakia sopimusomaishoidosta, joka korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta annetun lain.

- Kapea määritelmä jättäisi suuren osan omaistaan tai läheistään hoitavista uuden lain ulkopuolelle, toteaa Punaisen Ristin omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto.

Lisää vastuuta omaishoitajille

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan vain kolme prosenttia yli 75-vuotiaista olisi laitoshoidossa tulevina vuosina. Myös heinäkuussa 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki painottaa kodinomaista hoitoa.

Mitä enemmän hoito ja huolenpito laskeutuvat omaisten hartioille, sitä enemmän on tarvetta pitää huolta omaishoitajan jaksamisesta.

- Omaishoitajille on valitettavan tyypillistä, että he unohtavat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Me pyrimme muistuttamaan omaishoitajia, miten tärkeää heidän on huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan. Jos tukiverkostot toimivat, omaishoitaja ei aja itseään niin herkästi loppuun. Pahimmassa tapauksessa yhteiskunnalla on kaksi hoidettavaa, Aalto sanoo.

Seminaari 23.11.: Omaishoitajien tukitoimintaa jo 20 vuotta

Punaisen Ristin omaishoitajia tukeva toiminta täydentää kuntien palveluita auttamalla läheisiään hoitavia jaksamaan. Painopisteenä on ehkäistä uupumista ja tavoittaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät muuten saisi mitään tukea.

Punaisen Ristin toiminnalla on tarkoitus tavoittaa ja tukea kaikkia omaistaan tai läheistään hoitavia henkilöitä riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidontukea. Punainen Risti haluaa, että omaishoitajat ovat tasa-arvoisessa asemassa kunnan palvelujen käyttäjinä.

Punainen Risti on tukenut omaishoitajia jo 20 vuotta antamalla heille ohjausta, koulutusta, henkistä tukea sekä järjestämällä heille virkistystoimintaa. Sen kunniaksi Punainen Risti järjestää omaishoitajien tukitoiminnan 20-vuotisjuhlaseminaarin lauantaina 23.11.

Juhlaseminaarin avaa Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Omaishoidon kansallisesta kehittämisestä on puhumassa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen, joka toimii myös omaishoidon kansallisen kehittämistyön puheenjohtajana.

Juhlaseminaarissa julkistetaan Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan 20-vuotishistoriikki sekä tulokset omaishoidon kyselystä, jonka Punainen Risti lähetti kunnille keväällä 2013.