Ensiaputaidot halutaan koko kunnalle

Petteri Kivimäki
Petteri Kivimäki

Sonkajärven tavoitteena on olla ensi vuonna Suomen ensiapukoulutetuin kunta.

Vapaaehtoistoimintaa tuetaan Hyväpäivä-keräyksellä. Osallistu:

Sonkajärveläiset kyllästyivät yhä kauemmas karkaaviin ensiapupalveluihin. He päättivät tehdä kotikunnastaan turvallisemman paikan yhdessä pakolaisten kanssa. Yläsavolainen Sonkajärvi oli vielä muutama vuosi sitten kuin mikä tahansa muuttotappiokunta. Väestö ikääntyi, palvelut heikkenivät. Jopa toinen paikkakunnan Punaisen Ristin osastoista uhkasi kadota.

Nyt kylillä asuu väkeä, joka osaa antaa naapurilleen ensiapua hädän hetkellä. Turvallisempaa arkea rakentamassa ovat myös 4 500 asukkaan paikkakunnalle asettuneet pakolaiset.

Pakolaiset yhdistivät

Sonkajärven osastossa oli vuonna 2010 vain kourallinen aktiivisia jäseniä. Uusi asukas Leila Honkala ja pari muuta vapaaehtoista olivat sitä mieltä, ettei osastoa saa päästää kuolemaan. Sonkajärvi on syrjäseutua, jossa ambulanssin tulo voi kestää kolme varttia. Sellaisissa olosuhteissa ensiaputaidoilla ja vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on tärkeä merkitys.

Osasto tiivisti yhteistyötä Sukevan osaston kanssa, ja myöhemmin Honkalasta leivottiin puheenjohtaja. Käännekohta oli vuosi 2012, jolloin kunta päätti ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Sonkajärveläiset ymmärsivät, miten tärkeässä roolissa Punainen Risti on pakolaisten auttamisessa.

– Kaikki olivat kasaamassa pakolaisille tavaraa, Honkala kertoo.

Osasto sai uusia jäseniä. Muut järjestöt kysyivät, miten voisivat olla avuksi. Pian järjestöt, seurakunta ja kunta työskentelivät pakolaisten auttamiseksi rinta rinnan.

Honkala kuvaa Sonkajärveä Suomen pakolaisystävällisimmäksi kunnaksi. Kunta on tarjonnut tilat kotouttamistoimintaan, ja kaikki kurssit järjestetään kansalaisopistossa. Kaikki ovat ottaneet pakolaiset avosylin vastaan.

Hankkeista vauhtia

Samoihin aikoihin kun Sonkajärvi päätti ottaa pakolaisia, Suomi ryhtyi tavoittelemaan Euroopan turvallisimman maan titteliä. Sisäisen turvallisuuden ohjelma sai Itä-Suomessa nimen KAMU – Kaikki mukaan turvallisuustyöhön.

Punainen Risti on ohjelmassa tiiviisti mukana.

– Punainen Risti on halunnut verkottua ja mennä kylille, jotta saataisiin turvallisuushenkilöitä muuallekin kuin keskustaan, selvittää Savo-Karjalan piirin terveydenhuollon suunnittelija Eine Pitkänen.

Sonkajärvellä on alettu kehittää muun muassa kouluyhteistyötä ja omaishoitajien toimintaa. Ensiapuryhmään kootaan väkeä eri kyliltä. Sukevalle on perustettu terveyspiste, ja kylille aiotaan jalkauttaa ystäväpalvelu. Työtä tekevät järjestöjen lisäksi kylätoimikunnat ja yrittäjät.

Oli selvää, että myös pakolaiset tulisivat mukaan toimintaan. Kotouttamisen tueksi saatiin VAPAA – Vapaaehtoiset pakolaistyössä -hanke, jota rahoittavat Punainen Risti ja Euroopan pakolaisrahasto.

Yläsavolaiset kansalaisopistot puolestaan järjestivät heti pakolaisten saavuttua farsin eli persian kielen kurssin, jolla sonkajärveläiset ja afgaanipakolaiset opiskelivat toistensa kieliä yhdessä.

Yhteisten sanojen ja näyttelemisen turvin alkoi ensiapukoulutus, jossa väen oli helppo tutustua toisiinsa. Osa pakolaisista kävi myös ystävätoiminnan peruskurssin ja ulkoiluttaa nyt vanhainkodin asukkaita.

– He ovat valloittaneet olemuksellaan koko Sonkajärven, Honkala ihastelee.

Viime kesänä Sonkajärvi sai monikulttuurisen ensiapuryhmän, johon lähti viisi afgaania. Ryhmä on mukana kunnan valmiussuunnitelmassa.

Teksti: Minna Kurvinen