Caritas-päivystysvene turvaa saaristossa liikkuvien kesää

Tommi Virtanen
Tommi Virtanen
Tommi Virtanen

Caritas-päivystysvene aloittaa 18.6. päivystyksen Saaristomerellä Nauvon ympäristössä. Aluksella on välitön lähtövalmius ympäri vuorokauden 3.8. saakka.

Nykyaikaisin ensihuoltovälinein varustettu alus on lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Varsinais-Suomen hätäkeskus ja Turun meripelastuskeskus tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti ja hälyttävät sen tarpeen tullen saaristossa liikkuvien avuksi. Hätätilanteessa avun voi hälyttää tuttuun tapaan numerosta 112.

Kesällä 2013 Caritas-ensivaste hälytettiin yhteensä 29 kiireelliseen tehtävään. Kesän aikana yli 100 ihmistä sai apua veneellä päivystäviltä vapaaehtoisilta.

– Aluksen henkilökunta koostuu vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi meripelastajaa ja kaksi ensivastepäivystäjää, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia, lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Vapaaehtoiset antavat ensiapua ja ensihoitoa hätäti-lanteissa ja auttavat mahdollisuuksien mukaan myös muissa terveysasioissa, kertoo Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

– Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on siis hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi, Virtanen toteaa.

Caritas toimii kesän ajan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä yhteistyössä Länsi-Suomen merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja sairaankuljetusyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa.

Suomen Punainen Risti ja Suomen Meripelastusseura tekevät yhteistyötä saariston turvallisuuden puolesta

Tänä kesänä Caritas-ensivastetoiminta toteutetaan Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Suomen Meripelastusseuran Turun Meripelastusyhdistyksen yhteistyönä. Caritas-päivystyveneen omistaa Turun Meripelastusyhdistys ja päivystyksen järjestää Suomen Punainen Risti. Uudenlaista yhteistoimintaa on suunniteltu ja vapaaehtoisia koulutettu keväästä 2013 lähtien. Kyseessä on valtakunnallinen kokeiluhanke, jolla kehitetään järjestöjen yhteistyötä turvallisuuden edistämiseksi erityisesti saaristoalueella.