”Yksinäisyys on hiljaista, ikävää ja täynnä pelottavia ajatuksia”

Punaisen Ristin projektityöntekijä Varpu Vuorenrinne esittelee Nuori nuorelle -ystävätoimintaa.

Vuoden 2009 kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes suomalaisnuori kokee itsensä yksinäiseksi ja yhä useampi nuori on vailla yhtään ystävää. Vuoden lopussa päättyvän Yhteisvastuu nuoresta -hankkeen keräysvarat kohdistettiin viimeisen kolmen vuoden ajan ehkäisemään nuorten kasvavaa yksinäisyyttä.

Yhteisvastuu
  • Yhteisvastuu on suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomassa Suomessa ja kehitysmaissa
  • Vuoden 2011 keräysvaroilla Yhteisvastuu-hanke torjuu nuorten yksinäisyyttä
  • Lue lisää Yhteisvastuu-hankkeen verkkosivuilta

Turun yliopistossa lasten ja nuorten yksinäisyyttä tutkinut dosentti Niina Junttila kirjoitti vastikään Helsingin Sanomissa (HS 1.11.), kuinka lapsen yksinäisyys voi pitkittyessään johtaa kokonaisvaltaiseen toivottomuuden tunteeseen. Junttilan mukaan keskustelussa lasten ja nuorten yksinäisyydestä tulisi keskittyä syyllisten hakemisen sijaan konkreettisiin ratkaisukeinoihin.

– Voimme muun muassa vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, lisätä sosiaalisten kokoontumisten määrää ja vahvistaa lapsen itsearvostusta esimerkiksi psykoterapian avulla. Tärkeintä on puuttua asiaan, toteaa Junttila Yhteisvastuu nuorelle -hankkeen loppuseminaarissa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Punainen Risti, Suomen Mielenterveysseura ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ideoivat ja kehittivät reilun kolmen vuoden ajan konkreettisia toimintamalleja, joiden avulla pyrittiin tuomaan yksinäisyydestä kärsivät nuoret aikaisemmin avun piiriin.

Hankkeen tulokset osoittavat, että yksinäisyyttä ehkäisevässä työssä olennaista on varhainen tuki, lasten ja nuorten omien voimavarojen kehittäminen sekä osallistava toiminta. Yhteisvastuussa mukana olleet tahot havaitsivat myös nuorten lähtevän huomattavasti helpommin mukaan ryhmätoimintaan – avun hakeminen kun ei koskaan ole helppoa.

Tarinoita, kavereita ja tukea nuorelta nuorelle

Hankkeen keskeiset toimijat kehittivät useita ennaltaehkäiseviä ja lapsen sekä nuoren voimavaroja vahvistavia toimintamalleja, jotka saivat myönteistä palautetta pilottiryhmiltä.

Suomen Punainen Risti on järjestänyt ystävätoimintaa jo 1950-luvulta lähtien, mutta kehitti Yhteisvastuu -hankkeen puitteissa erityisesti nuorille suunnattua ystävävälitystä. Nuori nuorelle -ystävävälitys yhdistää nuoren vapaaehtoisen ja toisen kaveria vailla olevan nuoren.

Ystävätoimintaa järjestetään Punaisen Ristin osastojen lisäksi Nuorten turvataloilla, joissa pyöritetään muun muassa suosittuja musiikki-, talli- ja ruokaryhmiä. Punainen Ristin tavoitteena on ollut kehittää uutta, nuorten tarpeista lähtevää toimintaa: niin ystäväparit kuin ryhmätkin suunnittelevat tapaamisensa ohjelman ja aikataulun vapaasti ja itsenäisesti.

Löydä oma tarinasi on Suomen Mielenterveysseuran kehittämä ryhmätoiminta, jossa käsitellään niin kiusaamiskokemuksia kuin itsetunnon kohottamistakin nuoren oma tarina lähtökohtana.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottaman Kaikille kaveri -oppaan tavoitteena on sen sijaan kehittää järjestön vuonna 1972 aloittamaa tukioppilastoimintaa. Kaikille kaveri -pilottikouluissa järjestettiin oppilaille myös välituntikerhoja ja hyvää palautetta saaneita chat-kanavia, joissa opettajat ja oppilaat voivat jutella keskenään.

Turvaa antavan aikuisen merkitys

Joukko hanketoimijoiden edustajia ja poliitikkoja kokoontui keskiviikkona 26.11. hankkeen päätösseminaariin pohtimaan konkreettisia tekoja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opetusministeri Krista Kiuru ilmaisi olevansa erityisen huolissaan suomalaislasten ja -nuorten kouluviihtyvyydestä sekä koulujen yksilökeskeisyydestä.

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula sen sijaan suri erityisesti nuoria, joilla ei ole yhtään aikuista kontaktia, ja heitti ilmaan ajatuksen siitä, onko itse jollekin nuorelle se puuttuva aikuinen.