Ei rasismille! -hanke: henkilön tausta tai ulkonäkö ei voi olla lähtökohta sille miten häntä kohdellaan.

Eeva Anundi
Punaisen Ristin tehtävänä on edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
Kuvaaja: Eeva Anundi

Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi Punainen Risti sanoutuu irti kaikenlaisesta rasismista ja toimii rasismia vastaan teoin ja sanoin.

Osallistu!

Punaisen Ristin tehtävänä on edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. Rasismi on ajattelutapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille sekä kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet.

Punaisen Ristin Ei rasismille! -hanke on Suomen suurin valtakunnallinen rasisminvastainen hanke. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta.

Mitä on rasismi ja miten siihen voi puuttua?

Rasismia ei voi määritellä tyhjentävästi. Näkemyserot siitä, mitä rasismi on tekevät keskustelusta värikästä.

Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, loukkaako jokin toiminta tai puhe ihmisarvoa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin. Rasismin käsitteellä pelataan poliittista peliä ja eri osapuolet syyttelevät toisiaan rasismista ja syrjinnästä.

Monivuotisen hankkeen tavoitteina ovat rasisminvastainen kasvatus ja vaikuttamistyö sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta. Hanke yhdistää eri tahot monipuolistamaan keskustelua rasismista. Tarkoitus on ehkäistä vihapuheen lisääntymistä ja sen juurtumista suomalaisen yhteiskunnan pysyväksi puhekulttuuriksi.

Ei rasismille -hankkeen toiminta tapahtuu ryhmissä ja yksilötasolla taiteen, liikunnan, vaikuttamistyön ja erilaisten tempausten muodossa. Rasismia kohdanneita tuetaan muun muassa ryhmä- tai vertaistuen keinoin.

Tule mukaan rasisminvastaiseen vapaaehtoistoimintaan.

Haluatko treenata rasismiin puuttumista?

Rasismiin puuttumisen Treenikehä -työpajassa osallistujat oppivat tunnistamaan rasismia sekä saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset tilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla.

Työpajassa hyödynnetään draaman keinoja. Treenikehä sopii mainiosti työyhteisöihin, harrastusporukoihin ja oppilaitoksille.

Tilaa rasismiin puuttumisen Treenikehä-työpaja.

Kouluvierailuille on suuri tarve

Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät paljon kouluvierailuja. Opettajat, rehtorit ja oppilaat kaipaavat rakentavaa keskustelua rasismista ja siihen puuttumisesta.

Ohjausta ja neuvontaa rasismia kohdanneille

Ei rasismille! -hanke tarjoaa rasismia kohdanneille vertais- ja ryhmätukea sekä välineitä toimia rasistisessa tilanteessa.

Jos olet kokenut rasismia, voit luottamuksellisesti kertoa siitä. Hanke tarjoaa ohjausta ja neuvontaa rasismia kohdanneille. Jokainen tapaus on tärkeä.

Kokoamme vuosittain raportin aiheesta. Raportin tarkoitus on nostaa esille Suomessa esiintyvän rasismin eri muotoja.

Lisätiedustelut: Ei rasismille! -hankkeen koordinaattori Janette Grönfors
janette.gronfors(at)punainenristi.fi