Punainen Risti kehittää alueellista valmiutta ja yhteistyötä

Mikael Lehtinen / Suomen Punainen Risti
Valmiusharjoituksessa "merestä pelastettuja" vapaaehtoisia saapui Punaisen Ristin evakuointikeskukseen.
Kuvaaja: Mikael Lehtinen / Suomen Punainen Risti

Arktinen alue kiinnostaa yhä enemmän niin yrityksiä, valtioita sekä turisteja. Tämä lisää mahdollisuuksia onnettomuuksiin, joissa tarvitaan Punaisen Ristin varautumis- ja valmiusosaamista.

Suomen Punainen Risti oli osana Rajavartiolaitoksen Polaris 2019 -harjoitusta 2.4., missä Varsinais-Suomen, Turunmaan piiri ja Satakunnan piirit harjoittelivat evakuointikeskustoimintaa.
 
Tarkoituksena oli parantaa yhteistyötä Arktisen ja Itämeren alueen Punaisten Ristien sekä viranomaisten välillä.
 
Samaan aikaan järjestettiin Punaisen Ristin oma karttaharjoitus, jossa käsiteltiin avun antamista ja vastaanottamista Arktisen alueen Punaisten Ristien välillä. 
 
Matkustajalaivan evakuointiin keskittyneet harjoitukset osoittivat, että yhteistoiminnan kehitykselle ja tiedon jakamiselle on vielä paljon tilaa erityisesti kansainvälisessä toiminnassa. 
 
Yhteiset toimintamallit, hyvät varusteet sekä koulutetut vapaaehtoiset takaavat paremman varautumisen ja valmiuden.
 
(Teksti jatkuu kuvan jälkeen.) 
Vapaaehtoisia evakuoidaan Arctia Oy:n Fennica monitoimimurtajalta helikopteriin kyytiin. (Kuva: Rajavartiolaitos)
 

Ongelmana pitkät välimatkat ja vähäiset resurssit

Pitkät välimatkat, haastavat liikenneyhteydet erityisesti arktisille saarille ja harvaan asutuille alueille, kommunikaatioinfrastruktuurin sekä viranomaisresurssien vähyys alueella luovat haasteita pelastus- ja avustustoiminnalle.
 
Arktinen alue voi olla erityisen haasteellinen toimintaympäristö, mutta myös lähialuiltamme löytyy paljon liikennöityjä merireittejä, joissa olosuhteista riippuen toiminta voi olla hyvinkin hankalaa ja aikaa vievää. 
 
Esimerkiksi Norjassa viime maaliskuussa merihätään joutuneen matkustaja-alus Viking Skyn 1300 matkustajasta kolmasosan evakuointi kesti tunteja. 
 
Matkustajien evakuoinnin lisäksi esimerkiksi öljyonnettomuus talviaikaan vaatii saumatonta yhteistyötä viranomaisten, yritysten sekä vapaaehtoissektorin välillä.
 

Suomen Punainen Risti kehittää alueellisia valmiuksia

Arktisen näkökulman lisäksi Suomen Punainen Risti kehittää valmiuksia myös Itämeren alueeseen keskittyvissä BALTPREP- ja OIL SPILL -hankkeissa. 
 
Näiden hankkeiden tarkoituksena on parantaa varautumista ja valmiutta sekä helpottavat yhteistyötä eri toimijoiden välillä Suomessa sekä naapurimaissa. 
 
Tämä tapahtuu tehostamalla viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä yhteisten koulutusten ja harjoitusten kautta. Hankkeissa myös jaetaan hyviä käytäntöjä mukana olevien maiden kesken. 
 
Lisätietoa rajat ja sektorit ylittävästä yhteistyöstä löytyy Arktisen-, BALTPREP-, sekä OIL SPILL -hankkeiden sivuilta.