Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus suomalaisen peruskoulun opettajille

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain jaettavan Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Suomen peruskoulujen opettajille. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja kohdata oppilaansa kyetäkseen turvaamaan heidän oikeutensa oppia myös poikkeusoloissa. Tunnustuksella Punainen Risti myös rohkaisee opettajia tuomaan esiin epidemian pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Koulujen lähiopetuksen keskeyttäminen 16. maaliskuuta on ollut vaikutuksiltaan laajimpia koronaepidemian rajoitustoimia. Se mullisti hetkessä noin kahdessa tuhannessa suomalaisessa peruskoulussa toimivien noin 40 000 opettajan ja puolen miljoonan peruskoululaisen arjen.

Opettajat joutuivat sopeuttamaan toimintaansa koronaepidemian tuomiin rajoituksiin ensimmäisten joukossa. Opettajilta kysytään muuntautumiskykyä jälleen koulujen avautuessa ja uudenlaisen kouluarjen alkaessa.

– Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus Suomen peruskoulujen opettajille on kiitos siitä, että yhteiskunnalle merkityksellinen ja suomalaiselle hyvinvoinnille tärkeä koulujärjestelmä on sopeutunut uuteen tilanteeseen nopeasti. Opettajien panos on ollut välttämätön, jotta oppilaiden velvollisuus ja samalla oikeus oppimiseen toteutuu myös poikkeusoloissa, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

– Tunnustuksella voimme kannustaa myös niitä opettajia, jotka yhä kamppailevat haastavissa opetustilanteissa parhaita ratkaisuja etsien.

Epidemian vaikutukset ulottuvat kauas

Varsinaisen opetustehtävänsä rinnalla moni opettaja on kokenut huolta oppilaista, joihin on vaikea pitää yhteyttä tai joilla on ollut vaikeuksia selvitä muuttuneesta tilanteesta vailla päivittäistä kohtaamista opettajan ja opiskelukavereiden kanssa.

Uudenlaisessa arjessa lasten ja nuorten eriarvoisuus ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen merkitys korostuvat. Epidemian vaikutukset ulottuvat pitkälle lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

– Opettajien työ perustuu arkiseen kohtaamiseen. Inhimillisellä kädenojennuksella haluammekin kannustaa opettajia sekä muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä välittämään rohkeasti eteenpäin niitä arjen havaintoja, jotka liittyvät lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin, Kristiina Kumpula painottaa.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen kädenojennus –tunnustuksen vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa. Inhimillinen kädenojennus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.

Koronatilanteen vuoksi tunnustuksen luovutustilaisuus järjestetään myöhäisempänä ajankohtana.