Kannanotto: Yksinäisyys on huomioitava uusia koronatoimia säädettäessä

Joonas Brandt
Jopa 65 prosenttia ikääntyneistä ystävätoiminnan asiakkaista koki yksinäisyytensä lisääntyneen koronakevään aikana.
Kuvaaja: Joonas Brandt

Punainen Risti on huolissaan korona-ajan syventämästä yksinäisyydestä. Yksinäisyysvaikutukset on huomioitava nyt, kun tehdään päätöksiä ja annetaan suosituksia väestölle koronaviruksen toisessa aallossa.

Kevään eristystoimet lisäsivät yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä jo valmiiksi yksinäisten keskuudessa, selviää Punaisen Ristin tuottamasta kyselystä. Punainen Risti on erityisen huolissaan siitä, miten yksinäisten ihmisten käy toisen korona-aallon aikana.

- Monen yksinäisen ihmisen tilanne paheni kevään rajoitusten aikana. Erityisen paljon yksinäisyys lisääntyi ikäihmisten keskuudessa. Jopa 65 prosenttia ikääntyneistä ystävätoiminnan asiakkaista koki yksinäisyytensä lisääntyneen. Vapaaehtoisemme raportoivat, että koronakevät vei useilta ystävätoiminnan asiakkailta mahdollisuuden tavata ihmisiä sekä liikkua ja ulkoilla. Nyt toisen aallon kiihtyessä ja mahdollisia rajoitteita suunniteltaessa on huomioitava, ettei yksinäisten tilanne kurjistu entisestään. Yksinäisyydellä tiedetään olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula sanoo.

Yksinäisyys vaikuttaa monin eri tavoin terveyteen. Se nostaa stressitasoa, joka taas lisää sairastumisriskiä. Yksinäisyys on yhteydessä muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Yksinäisyyden lisääntymistä on estettävä

Nyt syksyn ja talven aikana on erityisen tärkeää kiinnittää huomio jo valmiiksi yksinäisiin ihmisiin sekä estää yksinäisyyden lisääntymistä kaikkien ihmisten keskuudessa.

- Pandemiatilanne ja vaadittavat rajoitukset on syytä ottaa vakavasti. Samalla on tärkeää huomioida myös välilliset vaikutukset, joita rajoitustoimilla voi olla ja toimia niin, ettei hyvillä tarkoituksilla aiheuteta ylimääräistä haittaa toisaalla. Rajoitustoimissa olisi tärkeää huomioida myös alueelliset erot, kun tautitilanne vaihtelee paikkakunnittain paljon.

- Voimme myös kaikki osaltamme toimia sen eteen, ettei yksinäisyys ympärillämme syvene. Hyödynnetään teknologiaa ja soitellaan, pidetään yhteyttä ja tavataan toisiamme mahdollisuuksien rajoissa, esimerkiksi ulkona turvavälein ja kasvomaskia käyttäen, Kumpula sanoo.

Punaisen Ristin tuottama kysely selvitti koronakevään vaikutuksia jo valmiiksi yksinäisten keskuudessa. Kyselyyn vastasi Punaisen Ristin ystävätoiminnasta tukea saaneita ja vapaaehtoisia ystäviä. Yksinäisyys oli lisääntynyt merkittävästi kaikissa ikäluokissa.