11.08.2023

Nälkäpäivä 2022 tuotti kokonaisuudessaan 2,2 miljoonaa euroa

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 22.–24.9., ja keräys jatkui verkossa lokakuun loppuun saakka. Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon lahjoitettiin 2,2 miljoonaa euroa.

Nälkäpäivän lipaskeräys sai tänä syksynä sekä vapaaehtoiset että lahjoittajat liikkeelle ja lipaskeräyspäivinä kerättiin reilut 800 000 euroa. Kampanjan kokonaistulos on lähellä viime vuoden Nälkäpäivä-keräyksen tulosta.

– Kiitos upeasta keräystuloksesta kuuluu vapaaehtoisillemme ja lahjoittajille ympäri maan. Haluamme kiittää jokaista kerääjää ja lahjoittajaa, joiden ansiosta pystymme nopeasti auttamaan hädänalaisia ihmisiä kotimaassa ja maailmalla. On hienoa huomata, että auttamishalua löytyy näinä poikkeuksellisina aikoina, sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen, ja siksi niillä voidaan auttaa nopeasti siellä, missä apua eniten tarvitaan.

Katastrofirahaston tuella autetaan kriisejä kohdanneita eri puolilla maailmaa

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston avulla autetaan katastrofien ja konfliktien keskellä eläviä eri puolilla maailmaa. Välittömän humanitaarisen avun lisäksi Punainen Risti parantaa ihmisten valmiutta varautua tuleviin katastrofeihin ja epidemioihin.

– Jokainen lahjoitus katastrofirahastoon on tärkeä. Kriisejä tapahtuu eri puolilla maailmaa jatkuvasti ja samanaikaisesti. Varojen turvin pystymme auttamaan oikea-aikaisesti ja näin lievittämään kriiseistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punainen Risti auttaa tällä hetkellä katastrofirahaston turvin muun muassa vakavasta nälkäkriisistä kärsivässä Itä-Afrikassa.

– Nälkäkriisi on erityisen syvä Afrikan sarven alueella, missä arviolta 50 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta ruokapulasta. Aliravitsemus on erityisen vakava uhka pienten lasten terveydelle ja kehitykselle. Autamme muun muassa jakamalla käteisavustuksia apua tarvitseville. Etiopiassa ja Somaliassa käteisavustusta ja tukea ohjataan erityisesti raskaana oleville, vammaisille sekä perheille, joissa on aliravittuja lapsia. Avustuksen turvin perheet pystyvät hankkimaan ruokaa, vettä ja esimerkiksi tarvitsemiaan lääkkeitä, kertoo Saarikoski.

Punaisen Ristin tukemilla terveysklinikoilla Somaliassa seurataan ja tuetaan lasten sekä raskaana olevien ja imettävien äitien ravitsemusta. Klinikoilla keskitytään erityisesti äiti- ja lapsiterveyteen, synnytyksiin ja neuvolapalveluihin.

Juuri nyt apua tarvitaan myös massiivisten tulvien valtaamassa Pakistanissa. Suomen Punainen Risti on ohjannut katastrofirahastostaan 100 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon tulvista ja maanvyöryistä kärsivien auttamiseksi, sekä lähettänyt paikan päälle henkilöapua.

– Poikkeuksellisista monsuunisateista seuranneet tulvat ja maanvyörymät ovat vaikuttaneet arviolta 33 miljoonan ihmisen elämään Pakistanissa. Avun tarve on edelleen valtava ja jälleenrakennus tulee kestämään pitkään, sanoo Saarikoski.

Kotimaassa katastrofirahaston avulla ylläpidetään valmiutta auttaa äkillisissä onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten avulla autetaan kotimaassa ihmisiä esimerkiksi onnettomuustilanteista selviämisessä sekä tuetaan Suomen viranomaisia äkillisissä kriisitilanteissa.