Avun tarve on suuri Itä-Afrikassa ja Pakistanissa

Kuva: Rita Nyaga / IFRC

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään kaikkialla Suomessa torstaista lauantaihin 22.–24.9. Tällä hetkellä apua tarvitaan erityisesti tulvista kärsivässä Pakistanissa ja Itä-Afrikassa, jota uhkaa suurin nälkäkriisi vuosikymmeniin.

Torstaina käynnistyvässä Nälkäpäivän lipaskeräyksessä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin autetaan katastrofeista ja konflikteista kärsiviä ympäri maailman. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen, ja siksi niillä voidaan auttaa nopeasti siellä, missä apua kulloinkin eniten tarvitaan.

–  Kriisejä tapahtuu eri puolilla maailmaa jatkuvasti ja yhtä aikaa. Pakistanin poikkeuksellisten tulvien ja Itä-Afrikan syvenevän nälkäkriisin aiheuttama hätä on valtava. Juuri tällaisissa tilanteissa katastrofirahaston varoilla autetaan, kertoo kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Itä-Afrikan nälkäkriisi näkyy aliravittujen lasten määrässä terveysklinikoilla

Itä-Afrikkaa uhkaa suurin nälkäkriisi 40 vuoteen. Ruoka on vaarassa loppua kokonaan yli 22 miljoonalta Afrikan sarvessa asuvalta ihmiseltä. Keniassa, Etiopiassa ja Somaliassa pitkittynyt kuivuus, konfliktit ja koronapandemian vaikutukset iskeytyvät tuhoisasti yhteen.

Nälkäkriisiä pahentavat entisestään ruoan, polttoaineiden ja lannoitteiden maailmanlaajuisesti nousevat hinnat. Taistelut Ukrainassa heijastuvat alueelle, jonka vehnän tuonti on ollut Ukrainan ja Venäjän varassa.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset pahenevat luultua nopeammin ja siitä kärsivät yhteisöjen haavoittuvimmat. Nälkäkriisi on erityisen vakava uhka pienten lasten kehitykselle ja terveydelle. Aliravittujen lasten määrä on tukemillamme klinikoilla moninkertaistunut, kertoo vastikään Somaliasta Somalimaasta palannut Saarikoski.

Punaisen Ristin tukemilla terveysklinikoilla Somaliassa keskitytään erityisesti äiti- ja lapsiterveyteen, synnytyksiin ja neuvolapalveluihin. Lasten, raskaana olevien ja imettävien äitien ravitsemusta seurataan ja tuetaan.

Haavoittuvimmassa asemassa olevat saavat Etiopiassa ja Somaliassa myös käteisapua. Tukea ohjataan erityisesti raskaana oleville naisille, vammaisille sekä perheille, joissa on aliravittuja lapsia. Avustuksen turvin perheet pystyvät hankkimaan ruokaa, vettä ja välttämättömyystarvikkeita. Käteisapu on joustavaa apua tilanteessa, jossa hinnat ovat nousseet ja yksilölliset tarpeet vaihtelevat – pulaa voi olla esimerkiksi tietyistä lääkkeistä.

Annetulla avulla lievitetään sekä välitöntä kriisiä että kehitetään pitkäkestoisia ratkaisuja. Hätäavun lisäksi Punainen Risti parantaa ihmisten valmiutta varautua paheneviin sään ääri-ilmiöihin ja epidemioihin.

Katastrofirahaston tuella voidaan auttaa nopeasti eri puolilla maailmaa

Poikkeukselliset monsuunisateet ovat aiheuttaneet massiivisia tulvia ja maanvyörymiä Pakistanissa. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Vesimassat ovat tuhonneet viljelmiä, mikä on syventänyt jo ennalta vakavaa ruokapulaa.

Suomen Punainen Risti ohjasi katastrofirahastostaan syyskuun alussa 100 000 euroa Punaisen Ristin kansainväliseen avustusoperaatioon Pakistanin tulvista kärsivien auttamiseksi.

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan myös Suomessa. Apua annetaan muun muassa äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten tulipaloissa.

Osallistu Nälkäpäivä-keräykseen
Osallistu Nälkäpäivä-keräykseen
Lahjoituksilla autetaan kuivuudesta kärsiviä ihmisiä
"Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen"