17.05.2022

Punainen Risti tarjoaa Maahanmuuttoviraston tukena tietoa Ukrainan kriisistä kärsivien auttamisesta

Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoinen keskustelee toisen henkilön kanssa.

Infopiste kokoaa tietoa tarjottavasta avusta.

Suomen Punainen Risti on perustanut Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valtakunnallisen infopisteen, joka vastaa kysymyksiin ja kokoaa tietoa tarjottavasta avusta Ukrainan kriisiin liittyen.

Infopiste on perustettu koordinoimaan avuntarjouksia tilanteessa, jossa viranomaiset ja järjestöt saavat runsaasti yhteydenottoja eri tahoilta liittyen Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen.

– Konflikti Ukrainassa on herättänyt myös Suomessa voimakkaan halun auttaa. Auttamisen halu on erittäin myönteistä. Samalla on tärkeää, että annettu apu aidosti vastaisi kriisistä kärsivien tarpeisiin ja että apu saataisiin koordinoidusti perille sitä eniten tarvitseville. Keräämme tietoa avuntarjouksista, jotta apu saadaan organisoitua tehokkaasti vakiintuneiden toimijoiden kautta. Kaikkea apua ei tällä hetkellä voida ottaa vastaan, mutta jaamme tietoa tehokkaista tavoista auttaa, kertoo Suomen Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja.

Infopiste toimii verkossa osoitteessa punainenristi.fi/ukrainainfo, ja on tarkoitettu yksityishenkilöille, yhteisöille, järjestöille ja yrityksille.

Voit olla yhteydessä Punaiseen Ristin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella, kun

  • haluaisit majoittaa Ukrainasta paenneita kotonasi tai asunnossasi (yksityismajoitus)
  • haluaisit tarjota majoitustiloja tai kiinteistön Ukrainasta paenneille
  • haluat tehdä lahjoituksen ja tarvitset lisätietoa
  • etsit parasta keinoa auttaa.

Infopiste vastaa kysymyksiin, kokoaa annetut tiedot ja jakaa ne tarvittaessa eteenpäin avun koordinoimista varten. Tietoa tarjotusta avusta voidaan tarpeen mukaan jakaa viranomaisille, kunnille ja järjestöille. Alueelliset ja paikalliset toimijat päättävät, voidaanko tarjottu apu ottaa vastaan ja miten sitä voidaan hyödyntää.

Tarvittaessa Punainen Risti myös välittää kyselyn vastattavaksi oikealle viranomaiselle. Lomakkeen kautta voi jättää myös muunlaisia avuntarjouksia, jotka liittyvät Ukrainan humanitaarisesta kriisistä kärsivien auttamiseen.

– On hienoa, että niin moni suomalainen haluaa olla avuksi. Meidän täytyy kuitenkin keskittää avuntarjoukset ja niihin liittyvät tiedustelut. Suomen Punainen Risti kokeneena ja osaavana avustusjärjestönä on oiva taho tuottamaan viranomaisten tukena tällaista palvelua tässä haastavassa tilanteessa, kertoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Ole yhteydessä Maahanmuuttovirastoon, kun

Apua Ukrainan kriisin uhreille
Apua Ukrainan kriisin uhreille