04.12.2023

Punaisen Ristin avustustoiminta itärajalla päättyy – Järjestö on valmiina tarjoamaan tukea myös jatkossa

Kuva: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin avustustoiminta Raja-Joosepin asemalla päättyy 30.11.2023. Punainen Risti on kuitenkin valmiina auttamaan itärajalla Suomeen saapuvien ihmisten perustarpeisiin vastaamisessa myös vastaisuudessa. Erilaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin valmistautuminen on osa Punaisen Ristin perusvalmiutta.

Punaisen Ristin Lapin piirin vapaaehtoiset toimivat Raja-Joosepin asemalla 30.11. saakka. Aiemmin Punaisen Ristin Oulun ja Lapin piirin vapaaehtoiset ovat olleet avustustyössä Vartiuksen ja Sallan raja-asemilla. Avustustehtävässä on ollut mukana myös Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia.

Punainen Risti on toiminut raja-asemilla Rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Vapaaehtoiset ovat tarkastaneet Suomeen saapuvien ihmisten terveydentilan sekä tarjonneet ensiapua tarvittaessa. Lisäksi vapaaehtoiset ovat tarjonneet turvapaikanhakijoille lämmintä juomaa ja ruokaa.

Yhteensä Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat tarjonneet apua 209:lle rajan yli saapuneelle henkilölle. Raja-asemilla auttamistoiminnassa on ollut mukana yhteensä noin 20 vapaaehtoista, jotka ovat tehneet auttamistyötä 622 tuntia. Lisäksi mukana on ollut Punaisen Ristin työntekijöitä.

– Ihmisten perustarpeisiin vastaaminen ja humanitaarisen avun antaminen on osa Punaisen Ristin perustyötä. Olemme valmistautuneet poikkeuksellisiinkin tilanteisiin kouluttautumalla ja harjoittelemalla etukäteen. Meillä on valmius edelleen toimia viranomaisen tukena ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisessa silloin, kun apua tarvitaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttotyöyksikön päällikkö Erja Reinikainen.

Humanitaarista apua tarpeen mukaan yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate, inhimillisyys. Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä heidän oikeudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

– On ensisijaisen tärkeää, että humanitaaristen toimijoiden esteetön pääsy avuntarvitsijoiden luokse taataan kaikissa oloissa. Kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten oikeudet ja ihmisarvoinen kohtelu on myös varmistettava tilanteesta riippumatta. Viranomaisilla on vastuu ihmisten turvallisuudesta, hyvinvoinnista sekä turvapaikkaprosessista. Punaisella Ristillä on valmius toimia viranomaisen tukena poikkeuksellisissa tilanteissa myös jatkossa, Reinikainen toteaa.