08.05.2023

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus Mielenterveysambulanssille

Kuva: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti antaa Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelujen Mielenterveysambulanssille. Kokeiluna toteutettu Mielenterveysambulanssi on uudenlainen ratkaisu vastata heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin.

Pirkanmaalla toiminut ensihoidon erikoisyksikkö, Mielenterveysambulanssi, tarjosi puolen vuoden kokeilun aikana apua noin 1300:lle mielenterveyshäiriöistä kärsivälle. Yksikkö lähetettiin hälytyskeskuksen välittämille mielenterveyttä koskeville tehtäville, ja sen ensihoitajille järjestettiin lisäkoulutusta ja työvälineitä mielenterveyshäiriöiden hoitamiseksi.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus luovutetaan tänään 8.5. Punaisen Ristin päivänä.

– Arvostamme erityisesti tapaa, jolla Pirkanmaalla on etsitty rohkeasti uusia toimintamalleja inhimillisten kohtaamisten mahdollistamiseksi. Apua hakevien tarpeet on otettu toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Kokeilu tuottaa merkityksellistä uutta tietoa koko yhteiskunnalle ja auttaa löytämään toimivia ratkaisuja, joita voimme hyödyntää vastataksemme lisääntyviin mielenterveysongelmiin, toteaa Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Ensihoidolla on Pirkanmaalla arviolta 4900 mielenterveyteen liittyvää tehtävää vuodessa. Maaliskuussa päättynyt kokeilu on otettu myönteisesti vastaan potilaiden, omaisten, sairaanhoidon ammattilaisten ja viranomaisten parissa. Saatuja kokemuksia on jaettu myös muille hyvinvointialueille.

– Mielenterveyshäiriöiden määrä on selkeästi kasvanut, ja ihmisten hätä näkyy tehtävämäärissä. Vaihtoehtoisia ja monimuotoisia palveluja syntyy vain rohkeiden kokeilujen kautta. Mielenterveysambulanssista saimme potilailta ja hoitolaitoksilta palautetta, että potilaat on kohdattu ihmisinä ja heille on pystytty antamaan aikaa kohtaamiseen, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa. Inhimillinen kädenojennus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.

Kuvassa vasemmalta oikealle Elli Aaltonen, Essi Lappalainen, Henri Backman ja Anssi Aunola.