Itä-Afrikan yhteisöissä tarvitaan hätäapua ja rahaa avustusohjelmiin

P. Yazdi
Somalian Punainen Puolikuu
Somalian Punainen Puolikuu
Somalian Punainen Puolikuu
Somalian Punainen Puolikuu

Erityisesti Kenia, Somalia ja Etiopia ovat ajautumassa humanitaariseen kriisiin kuivuuden takia.

Punainen Risti antaa hätäapua kriittisimmillä alueilla. Lisäksi käynnissä on pitkäkestoisia avustusohjelmia, joilla tuetaan yhteisöjä esimerkiksi harjoittamaan erilaisia elinkeinoja.

- Monilla ihmisillä on vain yksi elinkeino. Jos kuivuus vie esimerkiksi sadon, ei jäljelle jää mitään. Punainen Risti auttaa näissä yhteisöissä ihmisiä pääsemään jaloilleen muun muassa jakamalla siemeniä, työkaluja tai ostamalla uutta karjaa, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisten avustusohjelmien päällikkö Päivi Laurila.

Alueella kärsitään samanaikaisesti monista kuivuuden aiheuttamista ongelmista, kuten satojen epäonnistumisesta, karjan kuolemisesta ja likaisesta vedestä johtuvista taudeista. Lisäksi kuivuus aiheuttaa ylimääräistä muuttoliikettä ihmisten muuttaessa veden ja ravinnon perässä.

Suomen Punainen Risti tukee paikallisten sisarjärjestöjensä työtä Somaliassa, Keniassa ja Etiopiassa. SPR rahoittaa ohjelmia, mutta työn tekevät paikalliset vapaaehtoiset. Pääpaino näissä ohjelmissa on yhteisöjen vedensaannin ja terveystiedon parantamisessa.

- Vedensaantia parannetaan rakentamalla kaivoja ja patoja, jotta matkat veden luo lyhenisivät. Yhteisöissä tarvitaan myös tietoa puhtaan veden merkityksestä terveydelle, sillä väärin käytetty vesi lisää sairauksia, Laurila sanoo.

Lisää apua tarvitaan

Suomen Punaisessa Ristissä uskotaan, että pitkäjänteisillä vesi- ja sanitaatio- sekä terveysohjelmilla voidaan vähentää äkillisiä kriisejä ja humanitaarisen avun tarvetta pitkällä aikavälillä. Laurila kuitenkin muistuttaa, että vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois.

- Humanitaarista apua tarvitaan edelleen monilla alueilla täydentämään jo tehtävää työtä. Nyt kuivuus on pahentunut selvästi ja kriisiapua tarvittaisiin lisää, Laurila sanoo.

Tänä vuonna Suomen Punainen Risti varannut itäisen Afrikan auttamiseen runsaat 2 miljoonaa euroa. Avustus koostuu etupäässä Suomen ulkoministeriön tuesta ja lisäksi Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon lahjoitetuista varoista. Näillä varoilla on rahoitettu sekä humanitaarista apua että pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä.

Nyt lahjoituksia tarvittaisiin lisää. Tilanteen paheneminen on selvästi nähtävissä, ja ongelmiin on syytä varautua jo nyt. Avun tarvitsijat ovat pääasiassa tavallisia kyläyhteisöjä, minkä lisäksi kriisiapua tarvitaan pakolaisleireillä.

- Paikallisilla Punaisilla Risteillä on valmius ja suunnitelmia auttaa kuivuudesta kärsiviä, mutta rahaa ei ole riittävästi, Laurila sanoo.

Elokuussa ulkoministeriö myönsi Suomen Punaiselle Ristille 1,1 miljoonaa euroa ohjattavaksi Afrikan sarven alueelle, jossa YK:n arvion mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä on kiireellisen avun tarpeessa. Suomen Punaisen Ristin kautta ohjattavasta tuesta 600 000 euroa kohdistetaan Somaliaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean avustusohjelmaan ja 500 000 euroa Keniaan Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitolle.

Apuasi tarvitaan!

Punaisen Ristin jäsenet ja lahjoittajat takaavat sen, että voimme auttaa nopeasti siellä, missä apua eniten tarvitaan. Voit tukea humanitaarista työtämme lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille 221918-68000

IBAN: FI06 2219 1800 0680 00
SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Jos haluat kohdentaa lahjoituksesi Itä-Afrikan kuivuuden uhreille, kirjoita tekstikenttään " Afrikan kuivuus" tai käytä viitettä 451025817089.

Lahjoita puhelimitse: 0600 12220 (20,12 € /puh. + pvm)

Lahjoita netissä tai liity kuukausilahjoittajaksi

Suomen Punainen Risti, Unicef ja Kirkon Ulkomaanapu ovat käynnistäneet yhteisvetoomuksen katastrofialueen ihmisten auttamiseksi. YK, kansainvälinen Punainen Risti ja muut kansainväliset avustusjärjestöt ovat vedonneet lähestyvän katastrofin lieventämiseksi, mutta maailmalla lahjoituksia avustusohjelmien käynnistämiseksi on saatu niukasti.