Kansainvälinen Punainen Risti vetoaa kenialaisten puolesta

Kuivuuden uhrien ahdinko jatkuu ja Keniassa avun tarpeessa on jo 3,2 miljoonaa ihmistä. Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan keräykseen on lahjoitettu 250 000 euroa.

Kenian ruokaturvallisuuden ohjausryhmän tekemän väliaika-arvion mukaan välitöntä apua tarvitsevien määrä on kasvanut 3,2 miljoonaan maaliskuisesta 2,4 miljoonasta. Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitto (IFRC) pyrkii kokoamaan välttämättömät 12,4 miljoonaa euroa, jotta kuivuudesta kärsiviä voitaisiin auttaa Keniassa entistä paremmin ja estää myös tilanteen kehittymisen vielä pahempaan suuntaan.

– Tänään näimme ihmisten yksinkertaisesti luhistuvan nälästä ja uupumuksesta. Monet eivät ole syöneet useaan päivään, kertoo kansainvälisen Punaisen Ristin Itä-Afrikan alue-edustaja Alexanrer Matheou Turkanasta, Kenian luoteisosasta.

Turkana on yksi pahiten kärsivistä alueista; aliravitsemusluku ylittää siellä hätätason kaksinkertaisesti.
 

Pitkäjänteistä työtä tarvitaan

Kuluva vuosi on ollut ennätyksellisen kuiva Afrikan itäisessä sarvessa ja miljoonien kenialaisten terveys, ruokaturva ja elinkeinot ovat edelleen uhattuina.

Perheet sinnittelevät puutteellisissa olosuhteissa ilman ruokaa, vettä ja terveyspalveluja. Puhtaan veden puutteessa yhä useammat maalaiset käyttävät käsittelemätöntä vettä suoraan paikallisista lähteistä, kuten virroista ja joista. Tämä altistaa heidät veden kautta tarttuville sairauksille, kuten koleralle ja lavantaudille.

Paheneva kuivuus on myös kuihduttanut niittyjä, joilla karja ennen laidunsi. Tilanne on pakottanut monia perheitä lähtemään asuinpaikoistaan ja vaeltamaan kunnollisen ruuan ja veden perässä. Polttoaineen hinnan kasvu on kasvattanut myös ruuan hintaa, mikä on heikentänyt maan ruokaturvaa entisestään.

Koska luonnonolojen parantuminen ei ole todennäköistä ennen vuoden 2012 alkua, elinolosuhteet monissa osissa Keniaa pysyvät sietämättöminä. Tilanne edellyttää entistä laajempia ja pitkäkestoisia humanitaarisia toimia.

– Muulle maailmalle humanitaarinen tragedia paljastui vasta hiljattain, vaikka se on ollut arkipäivää jo pitkään monessa osassa Keniaa, sanoo Matheou

Kriisin ratkaisemiseksi vaaditaan pitkäaikaista sitoutumista Kenian haavoittuvimpien yhteisöjen valmiuksien ja toimintakyvyn kehittämiseen.
 

Uusi yhteistyöprojekti: vihreää maata kuivuuden keskelle

Kansainvälisen liikkeen avustamana Kenian Punainen Risti tekee kaikkensa lievittääkseen humanitaarista tragediaa. Kouluruokaohjelmien, kaivojen kunnostamisen ja veden sekä ruuanjakelun lisäksi Kenian Punainen Risti tukee myös aktiivisesti kestäviä ruokaturvallisuusprojekteja, kuten kasvihuoneviljelyä kylissä ja kouluissa.  

Kenian meteorologinen osasto on ennustanut, että kuivuus voi jatkua monessa osassa Keniaa alkuvuoteen 2012 asti. Kenian Punainen Risti on varautunut tuleviin kuukausiin käynnistämällä katastrofivalmiutta parantavia projekteja useilla alueilla Keniassa.

Suomen Punainen Risti tukee paikallisten sisarjärjestöjensä työtä Somaliassa, Keniassa ja Etiopiassa. Suomen Punainen Risti rahoittaa ohjelmia, mutta työn tekevät paikalliset vapaaehtoiset. Pääpaino näissä ohjelmissa on yhteisöjen vedensaannin ja terveystiedon parantamisessa.

Keniassa Suomen Punainen Risti aloittaa myös kouluruokailun tukemisen ja on mukana Dertussa käynnistyvässä projektissa. Kenian, Norjan ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyöprojektin tarkoituksena on luoda vihreä vyöhyke keskelle kuivaa, kuihtunutta maata. Siten karjankasvattajille tarjoutuu vaihtoehtoista laidunmaata ja uusi mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan.

Lisää apua Keniaan ja Somaliaan

Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan keräykseen on lahjoitettu noin 250 000 euroa.

Lisäksi ulkoministeriö on myöntänyt Suomen Punaiselle Ristille 1,1 miljoonaa euroa käytettäväksi Afrikan sarven alueen humanitaarisen kriisin uhrien auttamiseksi. Tuesta 600 000 euroa kohdistetaan Somaliaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean avustusohjelmaan ja 500 000 euroa Keniaan Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitolle.