Kiinan tulvat jatkuvat, pahin voi olla vielä edessä

Tulvat ja maanvyöryt ovat surmanneet jo lähes sata ihmistä Etelä-Kiinassa. Sadat tuhannet ovat jääneet kodittomiksi.

Taukoamattomien rankkasateiden nostattamat tulvat ja maanvyöryt ovat surmanneet jo lähes sata ihmistä, ja sadat tuhannet ovat jääneet kodittomiksi Etelä-Kiinassa. Pahiten ovat kärsineet Hunanin, Guizhoun, Guangdongin, Guanxin, Jianxin ja Fujianin maakunnat etelässä ja itäisellä rannikkoalueella.

Tulva-alueilta on jouduttu tähän mennessä evakuoimaan lähes 800 000 ihmistä, ja lähes 14 miljoonaa on joutunut kärsimään tulvien seurauksista. Tulvat ja mutavyöryt ovat vauroittaneet noin 100 000 kotia, joista puolet on tuhoutunut täysin.

Kiinan Punainen Risti on toimittanut katastrofialueille telttoja, huopia, lämpimiä vaatteita, vedenpuhdistustabletteja, elintarvikkeita ja muita perustarvikkeita.

Pahin voi olla vielä edessä

Rankkasateiden ja tulvien odotetaan jatkuvan, sillä Kiinan jokavuotisen tulvakauden huippu on vasta edessä.  Jos rankkasateet jatkuvat, alueen läpi virtaavan Jangtse-joen pelätään tulvivan yli äyräidensa. Asiantuntijat varoittavat, että tulvat voivat tänä vuonna olla yhtä pahoja kuin vuonna 1998, jolloin Jangtse-joen tulvissa kuoli yli 3000 ihmistä.

Turvallisen juomaveden puute, huono hygieniatilanne ja terveyspalvelujen heikko saatavuus pahentavat tilannetta entisestään. Tulvat ovat myös turmelleet viljelysmaita lähes 300 000 hehtaarin alalta, josta yli 50 000 hehtaaria on tuhoutunut täysin. Useissa kaupungeissa tuoreiden vihannesten hinta on noussut lähes kaksinkertaiseksi, kun pellot ovat joutuneet tulvavesien alle ja sato on mädäntynyt.

Suomen Punainen Risti parantaa katastrofivalmiutta

Suomen Punainen Risti on käynnistämässä katastrofivalmiusohjelmaa Jangtse-joen vaikutusalueella olevassa Hubein maakunnassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kiinan Punaisen Ristin kanssa. Kyseessa on kolmivuotinen hanke, jonka aikana pahimmilla tulva-alueilla sijaitsevia kyliä opastetaan katastrofivalmiudessa ja katastrofien seurausten minimoinnissa.

Hubein maakunta on suuruudeltaan vähän yli puolet Suomen pinta-alasta, ja siellä asuu 60 miljoonaa ihmistä, heistä yli puolet maaseudulla. Varsinkin maaseudun köyhät maanviljelijät ja heidän perheensä ovat Kiinassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Luonnonkatastrofi tuhoaa heidän elinkeinonsa ja kotinsa, jolloin ainoana vaihtoehtona on lähteä suuriin kaupunkeihin siirtotyöläiseksi. Siirtotyöläisenä heidän asemansa muuttuu entistä turvattomammaksi, koska esimerkiksi oikeus terveyspalveluihin ja lasten koulunkäyntiin on vain kotiseudulla.

Kiinan luonnonkatastrofeissa kuoli viime vuonna 3155 ihmistä. Kyseessä oli pahin vuosi sitten vuoden 1998, jolloin kaikkiaan 5511 ihmistä sai surmansa. Suurin osa heistä menehtyi Jangtse-joen tulvissa. Viime vuonna eniten uhreja vaati kaksi tuhoisaa taifuunia, Bilis ja Saomai, joiden aiheuttamissa tulvissa ja mutavyöryissä kuoli 1331 ihmistä.

Helena Laatio
Suomen Punaisen Ristin alue-edustaja, Peking