Polkupyörät ovat Zimbabwen terveysvalistajille tärkeä työväline

Marianna Miettinen-Fosser
Marianna Miettinen-Fosser ja Zimbabwen Punaisen Ristin pääsihteeri Emma Kundishora luovuttivat pyörät vapaaehtoisille.
Kuvaaja: Marianna Miettinen-Fosser

Suomen Punaisen Ristin lahjoittamien polkupyörien myötä tieto terveydenhoidosta ja katastrofivalmiudesta tavoittaa yhä useamman zimbabwelaisen.

Polkupyörä on tärkeä liikkumisväline Punaisen Ristin vapaaehtoisille monissa Afrikan maissa, joissa ainoa vaihtoehto liikkumiselle on usein kävely.

Punainen Risti jakoi tänä vuonna ulkoministeriön ohjelmatuella 450 polkupyörää Zimbabwen Punaisen Ristin vapaaehtoisille terveysvalistajille Manicalandin provinssissa.

Polkupyörät ovat paikallisessa mittakaavassa suhteellisen suuri hankinta. Punaisen Ristin toiminta-alueella Zimbabwessa kylän sisällä saattaa olla 10–15 kilometrin etäisyys asukkaiden välillä, joten pyöräjakelu koettiin tarpeelliseksi vapaaehtoisten työn mahdollistamiseksi.

- Polkupyörät ovat tärkeitä vapaaehtoisten motivaation säilyttämiseksi. Pyörillä liikkuminen nostaa myös vapaaehtoisten statusta todella paljon, Zimbabwessa Punaisen Ristin maakoordinaattorina toiminut Marianna Miettinen-Fosser kertoo.

Vapaaehtoiset valistavat terveydestä ja katastrofivalmiudesta

Epäsäännölliset sateet, tulvat ja taloudellinen laskusuhdanne ovat vaikuttaneet ihmisten elinolojen heikkenemiseen ja terveyspalvelujen huononemiseen Zimbabwessa. Vuonna 2009 maata ravisutti vakava koleraepidemia.

Suomen Punaisen Ristin yhteisöperustainen terveysohjelma Zimbabwessa perustuu koulutettujen vapaaehtoisten ja kyläyhteisöjen toimintaan. Ohjelman kohteena olevat kyläyhteisöt valitsevat keskuudestaan vapaaehtoisia, jotka koulutetaan Punaisen Ristin ja Zimbabwen terveysministeriön ohjeiden mukaisesti toimimaan terveydenedistäjinä ja ensiavun antajina. Vapaaehtoiset myös rohkaisevat ja ohjaavat yhteisöjään valmistautumaan todennäköisten epidemioiden ja muiden katastrofien varalle.
 

Polkupyörällä terveysvalistusta tekevät vapaaehtoiset keskittyvät oman alueensa ja kylänsä kannalta tärkeimpiin terveyskysymyksiin ja katastrofivalmiuden parantamiseen.

- Toisella alueella puhutaan malariasta, toisella vatsataudista. Jollakin alueella hiv-valistus on keskeisintä, Miettinen-Fosser kertoo.

Pyörät herättivät intoa

Polkupyörät mahdollistavat ennen kaikkea yhä useamman avunsaajan tavoittamisen.

- Mieti, jos lähtisit itse 35 asteen helteessä kävelemään 15 kilometriä yhteen suuntaan. Ei ole järkevää, että vapaaehtoisten tekemästä neljästä työtunnista viikossa suurin osa kuluu paikasta toiseen liikkumiseen, Miettinen-Fosser huomauttaa.

Tämän vuoden jakelussa naisille jaettiin 233 naistenpyörää ja miehille 217 miestenpyörää. Naiset pukeutuvat usein hameisiin, joten on tärkeää, että heillä on oikeanlaiset pyörät.

Kaikki eivät osanneet pyöräillä etukäteen, mutta pyörien vastaanotto oli riemukas.

- Ihmiset olivat mielettömän innoissaan. He olivat odottaneet polkupyöriä kuukausia ja kun pyörät tulivat, he kilkattivat kelloja innostuneina, Miettinen-Fosser kuvailee.